Tampere-talossa pidettävään liittokokoukseen valittiin vaaleilla 442 edustajaa.

Liittokokouksen keskustelu: Liiton oltava vahva ja avoin

TEKSTI ANTTI HYVÄRINEN
KUVAT JYRKI LUUKKONEN

Teollisuusliiton liittokokouksen yleiskeskustelussa puitiin mennyttä liittokokouskautta ja evästettiin toimintaa tulevalle kaudelle.

Teollisuusliiton Tampereella kokoontuva liittokokous sai maanantaina 22.5.2023 puheenjohtaja Riku Aallon katsauksen liittokokouskaudesta 2018–2023.

Mennyttä liittokokouskautta leimasivat monet ennakoimattomat tapahtumat maailmalla ja työmarkkinoilla: koronapandemia, Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan sekä työnantajapuolen irtiotot työehtosopimustoiminnasta.

Kokousedustajat käsittelivät mennyttä kautta ja antoivat eväitä tulevalle viisivuotiselle.

Edellisen työmarkkinakierroksen tuloksia arvioitiin useissa puheenvuoroissa. Palkankorotustasosta oltiin montaa mieltä. Osa piti korotuksia tilanteeseen nähden kohtuullisina, osa huonoina.

Anna Andersson jalometallialalta muistutti, että matalapalkka-aloilla palkkaluokkien erot ovat pieniä, eivätkä yritykset juuri maksa korkeampia palkkoja.

– On perin merkillistä, ettei työvoimapula ole näkynyt palkkauksessa, Andersson sanoi.

On perin merkillistä, ettei työvoimapula ole näkynyt palkkauksessa.

Petri Kohtamäki teknologiateollisuudesta pohti, että työmarkkinakierroksella päänavaajana Teollisuusliitto ei aina saa maksimieuroja palkankorotuksiin, mutta päänavaajalla on mahdollisuus tehdä myös yhteiskunnallisia avauksia työntekijöiden hyväksi.

– Jatkossakin Teollisuusliiton pitää olla se, joka pystyy tekemään vaikeitakin päätöksiä, Kohtamäki sanoi.

HEREILLÄ ON OLTAVA JATKOSSAKIN

Puheenvuoroissa sivuttiin vallitsevaa poliittista tilannetta. Suomeen ollaan muodostamassa kokoomuksen johdolla oikeistohallitusta, joka näyttää pyrkivän heikentämään työntekijöiden asemaa. Monenlaisiin muutoksiin täytyy olla valmis.

– Alkavalla liittokokouskaudella pitää olla koko ajan hereillä, totesi Tommi Sauvolainen teknologiateollisuudesta.

Liittokokous linjaa Teollisuusliiton toiminnan seuraaville viidelle vuodelle.

Juha Manni mekaanisesta metsäteollisuudesta ja bioteollisuudesta totesi, että liiton kannattaa olla positiivinen ja maltillinen, mutta tiukan paikan tullen työntekijän oikeuksista ei anneta periksi. Menestyvät yritykset ja osaavat työntekijät ovat menestyksen tekijät.

– Me teemme Suomelle hyvinvointia, Manni sanoi.

LIITTO KUULUU KAIKILLE

Useissa puheenvuoroissa korostettiin eri työntekijäryhmien ja erilaisten työpaikkojen huomioimista liiton toiminnassa.

Kai Majander maaseutuelinkeinoista ja turkisalalta toivoi, etteivät ennakkoluulot ole esteenä jäseneksi liittymiselle.

– Olisi ihana, jos Teollisuusliitto ottaisi seksuaalivähemmistöt avoimesti vastaan, Majander sanoi.

Jouni Jussinniemi kaivosalalta totesi, että monissa ulkomaista työvoimaa käyttävissä yrityksissä poljetaan työehtoja. Työmarkkinarikollisuuden kitkeminen on kaikkien rehellisten osapuolien etu.

– Tämä on seuraavan liittokokouskauden keskeinen edunvalvontakysymys, Jussinniemi sanoi.

Olisi ihana, jos Teollisuusliitto ottaisi seksuaalivähemmistöt avoimesti vastaan.

Myös työpaikan koko voi asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan. Iida Nummela maaseutuelinkeinoista ja turkisalalta otti esiin, että liiton pitää pystyä auttamaan myös erittäin pienillä työpaikoilla työskenteleviä jäseniä.

– Ainoana työntekijänä voi jäädä ilman ulkopuolisen näkökantaa ongelmiin, Nummela sanoi.

Palveluja ja tietoa tarvitaan useilla kielillä. Ilkka Vuonola maaseutuelinkeinoista ja turkisalalta totesi, että Teollisuusliiton on oltava entistä aktiivisempi maahanmuuttajien suuntaan

– Palvelumme ovat ainutlaatuisia ja korvaamattomia, mutta se täytyy kertoa työntekijöille, Vuonola sanoi.