Mikaela Skriko och Vesa Lehto studerar ritningarna till följande enhet på Ekeri i Pedersöre. Skriko valdes till kongressombud och deltar i förbundskongressen i Tammerfors 2023. FOTO JOHANNES TERVO

442 framtidsbyggare samlas på Industrifackets kongress i Tammerfors

TEXT JOHANNES WARIS OCH ANTTI HYVÄRINEN

Tekijä frågade kongressombud i olika avtalsbranscher om deras tankar om läget i förbundet inför kongressen i Tammerfors 22–24 maj där Industrifackets linjer för följande femårsperiod ritas upp.

Eveliina Koivisto.

EVELIINA KOIVISTO

Tammerfors
Utdelning
Industrins påverkare

ALLA BRANSCHER SKA HÖRAS

”Då tre förbund gick samman och Industrifacket bildades fanns det en oro om att det bara skulle finnas tidigare metallare i ledningen. Tyvärr börjar vi vara på väg åt det hållet.

Vi måste själva föra fram att det finns flera branscher i förbundet trots att alla kanske inte är sådana stora samhälleliga aktörer som öppnar spelet på arbetsmarknaden. Det är viktigt för oss utdelare att vi har ett fackförbund.

Det är viktigt för oss utdelare att vi har ett fackförbund.

I vår fackavdelning har vi gjort kongressmotioner bland annat gällande nattarbete, deltidsarbete och hur man ska se till att människor ska orka i arbetet. Det är också viktigt att komma ihåg att det finns människor inom Industrifacket som inte längre kan leva på en lön.

Industrifacket är ett starkt förbund och en stark samhällsaktör. Jag tycker att förbundets utspel i offentligheten blivit bättre under senaste tiden.”

Einari Grönberg.

EINARI GRÖNBERG

Lovisa
Olje-, naturgas och petrokemisk industri
Industrins samarbetare

HÅLLBAR UTVECKLING OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

”Medlemmen ligger i centrum för all verksamhet i förbundet och så ska det vara även i fortsättningen.

I kemibranscherna väntar vi att Industrifacket ska som en samhällelig påverkare arbeta för olika projekt som främjar hållbar utveckling. Fokus måste ligga på cirkulär ekonomi och förnybar energi.

Industrifacket måste svara på ungdomarnas förväntningar.

Det är väldigt viktigt att vi försvarar de allmänbindande kollektivavtalen under följande regeringsperiod. Samtidigt är det klart att vi måste trygga förtroendemännens ställning.

Industrifacket måste svara på ungdomarnas förväntningar och försvara mänskliga rättigheter och fackföreningsrörelsens grundläggande värderingar. Solidaritet och rättvisa utgör grunden för välfärdsstaten.”

Markus Hotta.

MARKUS HOTTA

Vörå
Plast- och kemisk produktindustri
Industrins samarbetare

MÅLET ÄR ATT VARA MED OCH PÅVERKA

”Vår fackavdelning har lagt in en motion om en ändring av reglerna. Den gäller kravet på personliga ersättare i avdelningens styrelse. Idag kan det vara väldigt svårt att hitta frivilliga i mindre avdelningar.

Facket har kanske inte precis lockat folk här i Österbotten men nu ser det ljusare ut än det gjort på flera år. Vi måste jobba för att öka intresset. Facket måste vara mer synligt också här på svenskt håll.

Facket måste vara synligt också på svenskt håll.

Svenska sektionen är en viktig grej som funkar rätt bra men det är klart att det alltid finns något att förbättra. Över lag kan man säga att det här med svenskspråkig service har gått mot det bättre.

Målet är förstås få att vara med och påverka, därför ställer man ju upp i val. Det är roligt att vi är två förtroendemän från samma firma som deltar i kongressen.”

Mikaela Skriko.

MIKAELA SKRIKO 

Pedersöre
Teknologiindustrin
Industrins samarbetare

DET FINNS ETT INTRESSE

”Kongressen blir säkert spännande och intressant tillställning. Det är första gången för mig och det ska bli intressant att träffa medlemmar från hela Finland och nätverka med dem. Vi åker till Tammerfors redan på lördagen 20.5 för annars skulle det bli en för tidig väckning på söndagen.

Vi får nu vänta och se hur det blir med följande regering.

För att facket ska vara starkt och kunna locka också yngre medlemmar behövs mer information och evenemang som intresserar. Under min tid har det kommit fler yngre styrelsemedlemmar så visst finns det ett intresse.

Vi får nu vänta och se hur det blir med följande regering. Man får hoppas på att de också för fram arbetarnas sak och inte endast företagens synsätt, som det nu låter som.”

FÖLJ MED KONGRESSEN PÅ NÄTET

Du kan följa med Industrifackets kongress genom en direktsändning på nätet. Genom livesändningarna och videoinslagen kan du följa med vad som händer på mötet, få bakgrunden till händelserna och ta del av de olika evenemangen i Tammerfors.

Du hittar länken till sändningen på Industrifackets webbsida.