Mikko Hakkarainen: Tekoäly ja tulevaisuuden työelämä: uhka vai mahdollisuus?

16.5.2023

TEKSTI MIKKO HAKKARAINEN
KUVA KITI HAILA

Ennen oli ehkä paremmat käpylehmät, mutta tulevaisuudessa tai oikeastaan jo lähinykyisyydessä tekoäly on kaiken A ja I, tuntuvat visionäärit, kylänvanhimmat ja tietäjät kautta maiden ja mantujen nykyään sanovan.

Tätähän on toki testattava, siispä internetin tekoälysovellus auki ja sisään suomenkielinen komento:

”Kirjoita aiheesta ”Tekoäly ja tulevaisuuden työelämä” teksti Teollisuusliiton Tekijä-lehden blogipalstalle. Kriteerit ovat seuraavat:

1. Otsikon on oltava napakka ja lyhyt.
2. Teksti saa olla enintään 2000 merkkiä pitkä.
3. Aihetta tulee käsitellä etenkin työntekijän näkökulmasta.
4. Tulee mainita sekä uhkia että mahdollisuuksia.
5. Mukana tulee olla myös huumoria ja lopussa vitsi.”

Hetken mylly jauhoi ja tulosta syntyi. Jännityksen vuoksi ensimmäistä tulosta ei hyväksytty, vaan painettiin ”regenerate”-nappia, koska miksipä ei. Kas tässä tulos (otsikko on tuolla ylempänä):

”Tekoäly on muuttanut ja tulee jatkossakin muuttamaan työelämäämme. Koneet voivat suorittaa monia tehtäviä, joita aiemmin tekivät ihmiset. Tämä voi tuntua uhkaavalta, mutta samalla se tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia.

Teollisuudessa tekoäly voi esimerkiksi auttaa optimoimaan tuotantoprosesseja ja parantamaan tuotteiden laatua. Työntekijän näkökulmasta tämä voi tarkoittaa sitä, että työnkuva muuttuu ja monotoniset työtehtävät voivat vähentyä. Sen sijaan työntekijöille tarjoutuu mahdollisuus kehittyä uusilla osaamisalueilla ja vaativammissa tehtävissä.

Toisaalta on myös uhkia. Jos tekoäly korvaa kokonaan ihmistyön, seurauksena voi olla massatyöttömyys. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tekoäly ei ole itseisarvo. Sen sijaan sen tarkoitus on auttaa ihmisiä ja tehostaa heidän työskentelyään. Ihmisen ja koneen yhteistyö on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää.

On myös tärkeää huomioida, että tekoäly ei ole aina täydellistä. Koneet voivat esimerkiksi oppia vääristyneitä käyttäytymismalleja tai diskriminoida tiettyjä ryhmiä. Tästä syystä on tärkeää kehittää tekoälyä vastuullisesti ja ottaa huomioon sen eettiset kysymykset.

Kaiken kaikkiaan tekoäly voi tarjota valtavia mahdollisuuksia kehittää työelämäämme. Työntekijöiden kannattaa avoimesti suhtautua teknologian kehitykseen ja oppia uusia taitoja, joita tulevaisuuden työpaikat vaativat. Näin voimme hyödyntää tekoälyn tuomat mahdollisuudet ja varmistaa, että koneet ovat apuna työssämme eivätkä korvaa meitä.

Ja nyt lupaamani vitsi: Miksi robotit eivät koskaan käytä aurinkorasvaa? Koska ne käyttävät öljyä!”

Suoritusta voi kukin arvioida omien kriteeristöjensä mukaisesti, liittyivät ne sitten puppugeneraattoreihin, singulariteetteihin tai luddiitteihin. Kansainvälinen ammattiyhdistysliike on myös vahvasti miettimässä aihetta omilla foorumeillaan. Siinä työssä ei AI-generoitu tenttivastaus riitä.

Mikko Hakkarainen on Teollisuusliiton kansainvälinen asiantuntija.