Nina Wessberg: Demokrati – det finaste vi har

TEXT NINA WESSBERG
FOTO KITI HAILA

Våren 2023 kallades för den stora valvåren. Våren då riksdagsvalet och vårt eget, Industrifackets kongressval, utspelade sig samtidigt. Alla tiders chans att få ut vårt, fackets, budskap, engagera våra medlemmar att diskutera hur landet och facket ska ledas.

Våren då arbetarna i stora skaror går till valurnorna för att rösta fram en fortsatt arbetstagarvänlig regering.

Nu har vi facit på hand. Regeringsförhandlingarna pågår och allt tyder på att vi erbjuds en konservativ ytterhögerregering under de kommande fyra åren. En regering som redan lovat stora nedskärningar i både sociala förmåner och rättigheter i arbetslivet.

Demokratin är det finaste vi har, men nog undrar man ju om vi förstår hur viktig den är. Den ska finnas till för oss alla, inte bara de framgångsrika.

År 2000 bodde över hälften av alla människor i mer eller mindre demokratiska länder. Sedan dess har de demokratiska ländernas antal minskat år för år.

I en demokrati är du fri att tycka och tänka fritt, du kan själv välja vad du vill jobba med, fritt välja på vilken ort du vill på och framför allt rösta i fria val, där fria kandidater ställt upp. I en demokrati kan du genom eget beslut påverka ditt eget liv.

År 2000 bodde över hälften av alla människor i mer eller mindre demokratiska länder. Sedan dess har de demokratiska ländernas antal minskat år för år. Populistiska ledare börjar agera som diktatorer och tar makten i allt fler länder, för att sedan införa begränsningar gällande individers rättigheter och friheter.

En minskad demokratisk utveckling leder till ökad polarisering i samhället. Det kallas även klassamhälle, ett samhälle där människor indelas i grupper.

Även här i Finland är det populismen som mer och mer styr samhällsdebatten. Påståenden som är tagna ur luften, enkla lösningar på komplicerade problem, en indelning i ett vi och de samt de starkastes överlevnad. Är det faktiskt så vi vill ha det?

Visst är det märkligt att demokratin alltid måste försvaras med vapen.

Ett krig pågår i Europa. Ett försvarskrig för demokratin, för en fortsatt demokratisk utveckling i landet som blivit utsatt för ett oprovocerat anfall. Angriparen å sin sida vill införliva de områden man anser att tillhör ett historiskt stor-Ryssland, formellt även det en demokrati – men i praktiken allt annat.

Visst är det märkligt att demokratin alltid måste försvaras med vapen. Det billigaste och mänskligaste sättet att undvika konflikter och skapa fred i världen är att stärka allt den demokratiska utvecklingen i allt fler länder.

Demokrati är trots sina brister världens bästa samhällssystem och hänger även tätt ihop med mänskliga rättigheter. Vi som lever i demokratier måste kämpa för den varje dag och arbeta för en värld där allt fler kan leva i demokratiska samhällen.

Det här får vi aldrig pruta på.

Nina Wessberg är organisationsombudsman på Industrifacket.