Teollisuusliiton liittokokousvaalit 2023

Rekordhögt valdeltagande i Industrifackets val – 13 svenskspråkiga ombud styr mot Tammerfors

ARBETSGRUPP JOHANNES WARIS, ASKO-MATTI KOSKELAINEN OCH ANTTI HYVÄRINEN
FOTO KITI HAILA

Valdeltagandet steg till över 43 procent i Finlands största fackföreningsval, Industrifacket kongressval. Styrkeförhållandena inom förbundet förändrades inte.

Valdetagandet steg till 43,2 procent i Industrifackets kongressval. Alla Industrifackets medlemmar som står till arbetsmarknadens förfogande hade rösträtt i valet. Det rör sig om runt 123 000 medlemmar. Sammanlagt gavs 53 000 röster.

Styrkeförhållandena inom förbundet står så gott som oförändrade efter valet. Kandidaterna för Socialdemokraternas och obundnas valförbund (Industrins samarbetare) samlade 64,2 procent av rösterna.

Antalet röster ger valförbundet sammanlagt 289 kongressombud i Industrifackets förbundskongress.

”Nu har vi haft ett val och valt kongressombud. Vi går framåt tillsammans”, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Valförbundet för vänstern och obundna, Industrins påverkare, fick 35,7 procent av rösterna. Det innebär att valförbundet får 153 kongressombud i förbundskongressen.

Centerns valförbund samlade 0,1 procent av rösterna och blev utan ombud.

– Valdeltagandet var extremt bra för att vara ett förbundsval, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Vi har fått väldigt många nya medlemmar sedan senaste kongressval.

Kongressen väljer ledningen för Industrifacket, godkänner förbundets nya stadgar, behandlar de kongressmotioner som fackavdelningarna runtom i landet lagt fram samt besluter om förbundets strategi för följande kongressperiod.

Industrifacket blev till genom att tre förbund gick samman. Därför har det gått en längre tid än vanligt mellan valen. Också därför kan man vara nöjd över valdeltagandet.

– Vi har fått väldigt många nya medlemmar sedan senaste kongressval, vi talar om flera tiotusentals medlemmar, säger Aalto.

”Valdeltagandet visar på att folk är uppmärksamma och redo att ta ställning när det gäller”, säger Industrifackets 1. vice ordförande Turja Lehtonen.

På arbetsgivarsidan följer man noggrant med hur högt valdeltagandet blir i fackens val.

– Jag upplever att det här valdeltagandet ger oss ett starkt mandat att till att representera medlemmarna och förhandla för dem. Nu kan vi stolta traska mot Södra kajen och förhandlingsborden, säger 1. vice ordförande Turja Lehtonen.

442 VALDA KONGRESOMBUD

Sammanlagt 1 517 kandidater ställde upp i kongressvalet. Av dem valdes nu 442 kongressombud till Industrifackets kongress i Tammerfors 22–24.5.2023.

Bland kongressombuden finns 334 män (75,6 %) och 108 kvinnor (24,4 %). Antalet kongressombud under 36 år är 43 (9,7 %), vilket kan sägas vara av det lgre slaget.

Lassi Roivainen röstade med hjälp av mobilen på sin arbetsplats Normet i Idensalmi.  FOTO EEMELI KIUKKONEN

De aktivaste väljarna fanns i gruvbranschen och olje-, naturgas-, och petrokemiska industrin där 55,9 % av medlemmarna röstade. Valdeltagandet låg på över 50 procent även inom kemiska basindustrin.

De största röstmagneterna var Satu Heijari (Industrins samarbetare) som samlade 327 personliga röster i Egentliga Finlands valkrets för teknologiindustrin. Tvåa kom Mathias Pukkila (Industrins samarbetare) med 288 röster i Vasa valkrets för teknologiindustrin. På tredje plats är Jari Leskisenoja (Industrins påverkare) i gruvbranschen med 267 röster.

VALDELTAGANDET I KONGRESSVALET 43,2

Elektroniskt avlagda röster 33,8 %
Poströster 9,4 %

13 svenskspråkiga kongressombud

Sammanlagt 35 kandidater som registrerats som svenskspråkiga ställde upp i kongressvalet. 32 kandidater ställde upp för Industrins samarbetare och tre för Industrins påverkare.

Samtliga 13 invalda ställde upp för valförbundet Industrins samarbetare.

Röstkung bland de svenskspråkiga kandidaterna blev Markus Hotta som samlade 144 röster i valkretsen för plast- och kemisk produktindustri samt båtbyggnadsbranschen.

Om man ser på valet ur regional synvinkel kan man säga att Österbotten samlade nio kongressombud och Nyland och Åland två var. Inga svenskspråkiga kongressombud valdes från Egentliga Finland och Helsingfors.

Organisationsombudsman Nina Wessberg på Industrifacket har tidigare efarenhet av kongressval inom Metall.

– Det som gläder mig är att det fanns så många svenskspråkiga kandidater den här gången. Det blir ett bra gäng som åker till Tammerfors i maj, säger Wessberg.

De svenskspråkiga kandidaternas röstetal:

Teknologiindustrin och teknisk service och underhåll

2 Nyland

Daniel Hannus, 42 röster, gjutningsmontör/studerande, Esbo

9 Vasa

Peter Sjökvist, 100, metallarbetare, Närpes
Sari Yliaho, 83,
logistikarbetare, Pedersöre
Mikaela Skriko, 69,
logistikpersonal, Pedersöre
Kim Virkama, 64,
fastighetsskötare, Pedersöre
Jimmy Antfolk, 59,
montör, Närpes

13 Åland

Magnus Jacander, svetsare, Mariehamn, vald genom sämjoval

19 Plast- och kemisk produktindustri, båtbyggnadsindustrin

Markus Hotta, 144, huvudförtroendeman, Vörå
Emma Sandås, 101,
produktionsarbetare, Jakobstad
Ann-Louice Ormiskangas, 87,
huvudförtroendeman, Jakobstad
Stefan Sjölund, 65,
elmontör, Jakobstad
Hanna Borisov, 52,
maskinoperatör, Finström

22 Olje-, naturgas-, och petrokemisk industri

Karl-Johan Hjelm, 61, operatör, Borgå