Den korruptionsanklagade ITUC-generalsekreteraren Luca Visentini.

Världsfacket ITUC avskedade generalsekreterare Luca Visentini på grund av förtroendebrist

15.3.2023

TEXT LÖNTAGAREN OCH JOHANNES WARIS 

Styrelsen för världsfacket ITUC har avskedat organisationens generalsekreterare Luca Visentini på grund av förtroendebrist. Visentini utsågs till generalsekreterare så sent som i november, men kort därefter kom det fram att han misstänks för korruption.

När misstankarna avslöjades i december krävde Finlands fackföreningars centralorganisation FFC tillsammans med flera andra medlemsorganisationer att frågan skulle utredas grundligt.

Visentini avsattes tillfälligt från sin post och en särskild kommission under ledning av den tidigare svenska arbetsmarknadsministern Eva Nordmark inrättades. Kommissionen fick i uppdrag att utreda vad som har hänt och ge rekommendationer för fortsättningen.

Fallet Visentini är sammankopplat med  korruptionshärvan i EU-parlamentet där fyra personer inledningsvis greps misstänkta för mutbrott. Försöken att påverka EU ska ha skett genom ”utdelning av stora summor pengar eller gåvor till tredje part med betydande politisk och/eller strategisk position i EU-parlamentet”.

Fackföreningsrörelsen kan inte fungera utan fullt förtroende från sina medlemmar och samarbetspartner.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta anser att styrelsen för världsfacket fattade rätt beslut.

– Fackföreningsrörelsen kan inte fungera utan fullt förtroende från sina medlemmar och samarbetspartner. ITUC har nu vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att förtroendet ska kunna återställas. FFC kommer för sin del att övervaka att de reformer som behövs verkligen slutförs och att ITUC tar sig ur krisen som en ännu starkare försvarare av arbetstagarnas rättigheter.

I enlighet med rekommendationerna från den särskilda kommissionen förbereder ITUC nu ändringar så att organisationen i fortsättningen ska kunna bekämpa korruption och missbruk effektivare.