Teollisuusliiton kemian sektorin johtaja Toni Laiho, puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen sekä työmarkkinajohtaja ja teknologiasektorin johtaja Jyrki Virtanen korostavat sopimusneuvottelujen välillä tehtävän kehitystyön tärkeyttä.

En lång och svår avtalsrörelse inne på målrakan

TEXT ANTTI HYVÄRINEN OCH JOHANNES WARIS

I teknologisektorn stod de nya kollektivavtalen klara i början av februari. Inom kemisektorn börjar det också strax vara klart. I trävarusektorn inleds förhandlingarna om ett kollektivavtal för snickeriindustrin.

Den tredje februari på kvällen hade förhandlingarna mellan Industrifacket och arbetsgivarna nått fram till en avtalsuppgörelse som förbundets styrelse godkände två dagar senare.

Industrifackets arbetsmarknadschef och chef för teknologisektorn, Jyrki Virtanen, berättar att avtalsrörelsen inneburit en hel del utmaningar på grund av det världspolitiska läget, inflationen och det faktum att kommunsektorns löneförhöjningar kopplades samman med exportindustrins löneuppgörelse.

– Ingen annan gjorde några drag före det började röra på sig i teknologiindustrins förhandlingar, säger Virtanen.

Även den här gången gick vägen till avtal via riksförlikningsmannens kontor och genom stridsåtgärder. Industrifacket utlyste en tredagar lång strejk på 50 arbetsplatser i början av februari.

I det här utgångsläget anser jag att resultatet var hyfsat.

De nya avtalen för teknologiindustrin och de största kemibranscherna gäller i två år där den sammanlagda löneförhöjningen blir 7 procent.

– I det här utgångsläget anser jag att resultatet var hyfsat, säger Virtanen.

SNICKARNA NÄST I TUR

Sektorchefen vid Industrifackets kemisektor, Toni Laiho, berättar att förhandlingarna pågick för fullt också efter att man rott i mål med de största branscherna. Nivån på löneförhöjningarna är spikad men däremot finns det annat att förhandla om.

– Flera textfrågor står fortfarande öppna. Men tidtabellen för förhandlingarna håller nog, intygar Laiho.

Den pågående avtalsrörelsen inleddes i augusti 2022. Det har varit en lång avtalsrörelse där det varit svårt att hitta en gemensam lägesbild med arbetsgivaren, säger Laiho.

– Det har blivit allt svårare att förutspå framtiden. Det förde med sig en massa försiktighet i förhandlingarna.

För förbundets trävarusektors del berättar sektorchef Jyrki Alapartanen att snickeriindustrins avtal löper ut i slutet av mars.

Det har blivit allt svårare att förutspå framtiden.

Avtalet var av modellen 1+1 år, men parterna nådde inte en överenskommelse om löneförhöjningarna för det andra året före slutet av februari 2023. Det innebär att hela paketet finns på förhandlingsbordet. För förbundets nyaste avtalsbransch, timmerhusindustrin, gäller avtalet ännu i ett år.

– Utvecklingsarbetet pågår hela tiden i timmerhusindustrin, berättar Alapartanen.

Inom den mekaniska skogsindustrin har man på grund av arbetsgivarna gått in för företagsspecifika avtal. Så gott som alla medlemmar inom den mekaniska skogsindustrin jobbar på en arbetsplats där ett avtal gäller.

– Avtalen gäller i en del företag fram till början av år 2024 och i andra fram till slutet av det året, säger Alapartanen.

Läs mer om avtalsläget på Industrifackets webbsida.