Teollisuusliiton liittokokousvaalit 2023

Medlem, kom ihåg att rösta i Industrifackets kongressval! Valet inleds den 10 mars

TEXT ANTTI HYVÄRINEN OCH JOHANNES WARIS
ILLUSTRATION EMILIE UGGLA
FOTO JANI LAUKKANEN OCH JAAKKO HEIKKILÄ

Ju fler som röstar i kongressvalet, desto starkare blir facket och kan bättre driva medlemmarnas sak. Det är de valda kongressombuden som besluter om vilken riktning Industrifacket tar under följande fem år.

Förbundskongressen är det högsta beslutsfattande organet i Industrifacket och kongressen drar riktlinjerna för följande kongressperiod på fem år. Kongressen sammanträder i Tammerfors 22–24.5.

Sammanlagt 442 kongressombud väljs i valet. Röstningen inleds 10.3 kl. 9 och avslutas 31.3 kl. 12.

De medlemmar som står till arbetsmarknadens förfogande har rösträtt och de får röstsedeln och annat valmaterial skickat hem till sig per post. Man kan rösta på nätet eller per post. Om du vill lägga din röst elektroniskt kräver det nätbankskoder eller mobilcertifikat. Väljaren kommer åt röstningsprogrammet genom Industrifackets webbsida.

1 517 MEDLEMMAR STÄLLER UPP

I förbundets stadgar står det att man väljer ett kongressombud per påbörjat 300-tal medlemmar. Valmansföreningarna lägger fram en kandidat och det krävs nio underteckningar av valbara medlemmar förutom kandidaten själv för att man ska kunna ställa upp i valet. I år ställer 1 517 kandidater upp i kongressvalet.

Valförbundet Industrins samarbetare (socialdemokrater och obundna) ställer upp 897 kandidater, Industrins påverkare (vänstern och obundna) har 617 kandidater och centern och obundna ställer upp tre kandidater.

I kongressvalet följs samma valsystem som i riksdagsval, det vill säga proportionerligt val. Varje röst går till en kandidat på en lista. Den kandidat på lista som fått flest röster tilldelas ett jämförelsetal som är det antal kandidaterna på listan fått tillsammans.

Den följande får hälften av rösterna, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel och så vidare. Valet av kongressombud sker i ordning efter jämförelsetalet. Om två kandidater får samma jämförelsetal blir det lotten som avgör.

 

Minna-Annukka Saarinen jobbar på datakabeltillverkaren Tietosähkö i Träskända. 

”Det viktigaste är folk röstar”

Industrifackets medlem Minna-Annukka Saarinen från Träskända har märkt av den stundande förbundskongressen i att facket dyker upp alltmer i snacket på jobbet. Det handlar ofta om den stora bilden, det vill säga fackets roll i världen.

– Hurdana arbetsvillkor skulle vi ha om inte facket fanns, frågar sig Saarinen.

Saarinen tror att dagsaktuella frågor, som den nu pågående avtalsrörelsen, också kan spela roll.

– Det är onödigt att gnälla om man inte röstar. Då har man inte ens försökt göra något åt saken.

Saarinen har jobbat snart 28 år på kabeltillverkaren Tietosähkö Oy. Hon är nöjd med hur kommunikationen och samspelet med arbetsgivaren funkar på jobbet.

Om situationen på arbetsplatsen är bra kan det också tyvärr leda till passivitet när det kommer till kongressen och kongressvalet, tror Saarinen, som själv  deltagit två gånger i en förbundskongress som ombud. I nuläget har de fackliga förtroendeuppdragen fallit bort för den tidigare fackavdelningsordföranden då hon inte velat sköta dem halvdåligt på grund av tidsbrist. Saarinen har varma minnen från tidigare kongresser.

– Man träffar likasinnat folk från hela landet, berättar Saarinen.

Det är möjligt att lägga sin röst på nätet eller per post i kongressvalet.

– Det är bra att det är möjligt att rösta elektroniskt. Jag tror att det kan påverka valdeltagandet positivt. Det viktigaste är att folk röstar. Det är det bästa sättet att påverka, säger Saarinen.

Turkka Sunnari jobbar på Outokumpu Stainless Steel i Torneå.

”Nu finns chansen att påverka”

Turkka Sunnari från Torneå uppmuntrar alla medlemmar i Industrifacket att rösta i kongressvalet.

– Nu finns chansen för medlemmarna att påverka vad som händer under följande kongressperiod.

Kongressen går också igenom hur förbundets senaste kongressperiod varit.

– Jag är inte helt nöjd med senaste femårsperiod. Vi skulle ha kunnat kämpa mera, säger Sunnari.

Sunnari jobbar som avgjutare på Outokumpu Stainless Steel i Torneå och sitter själv i styrelsen för fackavdelning nummer 81. Avdelningen har lagt fram flera motioner till kongressen.

– Förbundskongressen är viktig eftersom det är frågan om Industrifackets första ordinarie kongress.

Bakom varje kandidat i kongressvalet finns en valmansförening som ska bestå av minst nio personer förutom kandidaten själv. Sunnari har redan satt sig bakom en kandidat.

– Genom att rösta fram kongressombud kan vi också påverka hur Industrifackets styrelse och fullmäktige kommer att se ut.

Sunnari anser att det är viktigt att medlemmarna som står till arbetslivets förfogande som röstar fram kongressen som i sin tur besluter om förbundets linje.

– Det är demokrati, säger Sunnari.

 

VIKTIGA DATUM
10–31.3 elektronisk- och poströstning

5.4 valresultatet fastställs
21.5 valförbunden samlas
22–24.5 Industrifackets kongress i Tammerfors

RÖSTA ELEKTRONISKT 

1. Klicka på länken 
2. Logga in med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. 

3. Följ instruktionerna
Eletroniska röstningen pågår 10.3. kl 9.00–31.3. kl 12.00.

 

POSTRÖSTA 

Röstberättigade medlemmar kan rösta per post 10–31.3.2023. Returkuvertet med valsedeln ska vara framme på utsatt adress senast den sista valdagen klockan 12.00. Returkuvert som kommit efter det godkänns inte. Kuvertet ska postas senast 27.3.2023.

1. Välj en kandidat i din valkrets 
2. Skriv kandidatens nummer på röstsedeln. Skriv INTE någopt annat än kandidatens nummer. 
3. Lösgör röstsedeln och lägg den i returkuvertet. 
4. Posta brevet så snabbt som möjligt, senast 27.3. Portot är betalt. 

Man kan endast välja ett sätt att lägga sin röst på, antingen elektroniskt ELLER per post.