Käsi pois mun taskusta
Käsi pois mun taskusta -kampanja alkaa 11.2.2023.

Käsi pois mun taskusta!

TEKSTI ANTTI HYVÄRINEN
KUVITUS TEOLLISUUSLIITTO

Teollisuusliiton kampanja kertoo, että äänestämällä voi vaikuttaa omaan taloudelliseen toimeentuloon ja koko Suomen suuntaan. Edellisen porvarihallituksen läpi runnoma kilpailukykysopimus näytti, etteivät työelämän reilut pelisäännöt ole kiveen hakattuja.

– Teollisuusliiton jäsenet pystyvät säätämään liiton ja Suomen suuntaa, sanoo Teollisuusliiton järjestämisvastaava Mika Häkkinen.

Äänestäminen siis kannattaa sekä liittokokousvaaleissa että eduskuntavaaleissa. Tämä viesti on Teollisuusliiton Käsi pois mun taskusta -äänestysaktivointikampanjan ytimessä.

Kampanja alkaa 11. helmikuuta ja tulee näkymään ja kuulumaan kaikissa Teollisuusliiton kanavissa sekä muun muassa lehdissä, radiossa, televisiossa ja sosiaalisessa mediassa.

Äänestysaktivointikampanjan on määrä tavoittaa kaikki Teollisuusliiton jäsenet ja työväestö laajemminkin.

– Tavoitteena on saada mahdollisimman moni tietoiseksi, miksi kannattaa äänestää ja ketä, Häkkinen sanoo.

Teollisuusliiton jäsenet pystyvät säätämään liiton ja Suomen suuntaa.

Liittokokousvaali järjestetään 10.–31. maaliskuuta. Vaalissa valitaan 442 edustajaa liittokokoukseen, joka päättää Teollisuusliiton toiminnan linjat seuraaville viidelle vuodelle.

Liittokokousvaalissa äänestäminen ja korkea äänestysprosentti tarkoittavat, että Teollisuusliitolla on vahva oikeutus ajaa jäsenten etuja jatkossakin.

Eduskuntavaalien vaalipäivä on 2. huhtikuuta ja ennakkoäänestys on mahdollista 22.–28. maaliskuuta.

Eduskuntavaaleissa duunari ajaa parhaiten omaa asiaansa äänestämällä työntekijämyönteisiä ehdokkaita ja puolueita, jotta toimeentuloa heikentävä käsi pysyy poissa duunarin taskusta.

KAHDET VAALIT, YKSI KAMPANJA

Liittokokousvaalit ja eduskuntavaalit ovat samaan aikaan, joten myös Teollisuusliiton äänestysaktivointikampanja koskee molempia vaaleja. Kampanjan teemat perustuvat tutkittuun tietoon.

– Olemme tehneet mielipidetutkimuksia työväestössä ja jäsenkunnassa. On kysytty, mitkä asiat vaivaavat mieltä ja mihin halutaan ratkaisua, Häkkinen kertoo.

Mielipidetutkimusten perusteella on selvää, että taloudellinen epävarmuus on päällimmäinen huoli.

Kampanjan teemat antavat työkaluja oman taloudellisen turvan puolustamiseen. Sipilän hallituksen läpi runnoma kilpailukykysopimus on vielä hyvin muistissa.

– Tuskin kukaan haluaa uutta kikyä. Se tulee vastauksissa äärimmäisen vahvasti läpi edelleen, Häkkinen kertoo.

Työelämän reilujen pelisääntöjen puolustaminen on kampanjan ydintä. Työttömyysturvan tason, yleissitovien työehtosopimusten ja lakko-oikeuden puolustaminen on taloudellisen turvan luomista.

Osa puolueista ajaa heikennyksiä työelämään. Esimerkiksi kokoomus on kertonut tavoittelevansa ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentämistä 400 päivästä 200 päivään.

Tuskin kukaan haluaa uutta kikyä.

Suomessa ei ole lakiin perustuvaa minimipalkkaa, joten palkkojen vähimmäistasot on määritelty alakohtaisesti yleissitovissa työehtosopimuksissa.

Metsäteollisuudessa työnantajapuoli on tehnyt irtioton valtakunnallisista työehtosopimuksista. Pitkällä tähtäimellä yleissitovien työehtosopimusten poistuminen tarkoittaisi työehtojen heikentymistä.

– Jos tessejä ei olisi, vaikuttaisi se suoraan palkkapussiin, Häkkinen sanoo.

Vastaavista syistä myös lakko-oikeus on puolustamisen arvoinen perusoikeus.

– Ilman lakko-oikeutta ei ole mahdollista neuvotella tasavertaisesti, Häkkinen sanoo.

Kampanja ajaa myös työmarkkinarikollisuuden kitkemistä. Alipalkkaus pitäisi säätää rangaistavaksi, jotta työelämä olisi reilua kaikille.

– Palkkavarkaus on rikos, Häkkinen sanoo.

KESKUSTELUISTA ÄÄNESTYSLUPAUKSIA

Äänestysaktivointikampanjan ytimessä ovat kahdenkeskiset keskustelut, joita käydään puhelimitse sekä työpaikoilla kasvotusten.

– Äänestyslupauksen pyytäminen on kampanjan keskiössä. Kysytään, lupaatko äänestää, Häkkinen kertoo.

Keskusteluja käyvät liiton aktiivit ja työntekijät. Suunnitelmana on tavoittaa varsinkin luottamushenkilöt, jotka vievät viestiä eteenpäin työpaikoillaan. Liitto toimittaa materiaalit keskustelujen tueksi.

– Liiton koko arsenaali on käytössä. Tulemme käymään kymmeniä tuhansia keskusteluja, Häkkinen sanoo.

Käsi pois mun taskusta -slogan näkyy kampanjan aikana laajasti julkisuudessa ja katukuvassa.

– Haluamme julkista keskustelua merkittävistä poliittisista linjanvedoista, Häkkinen sanoo.

Liiton koko arsenaali on käytössä. Tulemme käymään kymmeniä tuhansia keskusteluja.

Kampanja alkaa samaan aikaan SAK:laisten liittojen yhteisen vaalikampanjan kanssa. Yhteisessä kampanjassa kansanedustajaehdokkailta kysytään vaalilupauksia työelämän eri teemoihin. Lupausten perusteella syntyy verkossa julkaistu lista työntekijöiden asiaa ajavista ehdokkaista.

Teollisuusliiton jäsenten äänillä on suuri merkitys siihen, minkä värinen hallitus Suomeen kootaan seuraavaksi vaalikaudeksi.

– Jos kaksisataatuhatta jäsentä äänestää, sillä pystytään ratkaisemaan vaaleja, Häkkinen sanoo.