Luottamusmiehet pitäisi melkein pakottaa koulutukseen, koska siitä on niin iso apu, Pekka Karttunen sanoo. ”Alkaa ymmärtää paljon paremmin, mitä edunvalvonta oikein on.”

”Där fick man en bra grund” – huvudförtroendemannen skulle vilja se kurstvång för förtroendemän

TEXT MIKKO NIKULA
FOTO ANNIKA RAUHALA
ÖVERSÄTTNING JOHANNES WARIS

PEKKA KARTTUNEN

Huvudförtroendeman, bilmontör
K-Auto Retail Oy
Helsingfors

Helsingin seudun autoalan ammattilaiset, avdelning 84

Pekka Karttunen tog över posten som huvudförtroendeman på K-Auto Retail i Hertonäs i Helsingfors i somras. Föregångaren Mika Lindblad hade gått över till att jobba för Industrifacket.

– Jag var ensam kandidat för posten och det blev inget val. Det var klart från början att jag ville gå på kurs, berättar Karttunen som jobbat i bilbranschen 26 år.

Efter några månader med förtroendeuppdraget styrde han kosan mot Industrifackets utbildningscenter Murikka och grundkursen för förtroendemän.

– Där fick man en bra grund. Man började förstå hur man får information ur alla paragrafer och hur man använder lagverktyget Finlex på webben.

Det gick lätt att bygga på de grunder han fick på grundkursen för förtroendemän. I november-december var det dags för fortsättningskursen. Den består av två studieperioder på en vecka var, med några veckor mellan perioderna.

– Vi gick lite djupare på fortsättningskursen. Vi hade olika exempel på hur man ska tolka olika avtalspunkter och moment i olika lägen på arbetsplatserna. Vi letade fram de texter som behövdes antingen från lagtexten eller kollektivavtalet. Det var en intressant övning.

Huvudförtroendeman Pekka Karttunen har tänkt gå flera fackliga kurser. Åtminstone kursen om lokala avtal och arbetsrätt finns på listan.

Karttunen upplever att han redan i det här skedet haft praktisk nytta av kurserna i sitt förtroendeuppdrag.

– Vi hade en grej som gällde bilförsäljarnas löner och uppsägning och meningarna gick lite i sär mellan arbetsgivaren och mig. Det handlade om hur man ska tolka kollektivavtalets skrivelser om konjunkturens inverkning på branschen.

Förutom förtroendemannakursen har Karttunen också deltagit i branschspecifik kurs om lönerna i bilbranschen. Följande i tur står en kurs i förhandlingsteknik och någon gång i framtiden också kurserna om lokala avtal och arbetsrätt.

Om Karttunen fick bestämma skulle det råda kurstvång för alla förtroendemän.

– Det är nästan så att man borde tvinga folk på kurs eftersom man har en så stor nytta av det. Man börjar förstå sig mer på det här med vad intressebevakning egentligen är. Det är förvånansvärt många som inte går kurserna, speciellt i bilbranschen.

Karttunen tror att det ofta kan handla om att tröskeln att sticka från hemmet kan vara hög för många. Han vill ändå påminna om att förbundet anordnar startkurser för förtroendemän och det kräver i regel bara en dag. Det är frågan om ett intensivpaket där man går igenom förtroendemannens rättigheter, skyldigheter och uppgifter.

– Kurserna ordnas ju i regionerna, nära deltagarna. Om man har kalendern fullspäckad kan man ändå gå och tanka i sig grunderna.

Industrifackets svenskspråkiga kursutbud finns på förbundets webbsida.