Merja Rinne: Luottamusmiesjärjestelmä on liiton kivijalka

TEKSTI MERJA RINNE
KUVA KITI HAILA

Luottamusmiesvaali järjestetään työpaikoilla joka toinen vuosi marras–joulukuussa. Toivottavasti asiaan on suhtauduttu vakavuudella ja tehty kaikki voitava, jotta tehtäviin paitsi pääluottamusmieheksi, myös varaluottamusmieheksi ja osaston luottamusmiehiksi on löytynyt motivoituneita ehdokkaita. Tulipa luottamusmies valituksi vaalilla tai suoraan, ansaitsee hän työkavereiltaan kaiken tuen tehtäväänsä.

Työmarkkinakentän pirstaloituessa työnantajajärjestöt ovat alkaneet kyseenalaistaa luottamusmiehen asemaa työpaikalla. Heidän näkemyksensä mukaan luottamusmiesjärjestelmä voitaisiin vallan mainiosti vaihtaa luottamusvaltuutettujärjestelmään. Miten nämä eroavat toisistaan? Luottamusmiehen valitsee Teollisuusliittoon järjestäytyneet työntekijät, luottamusvaltuutetun valintaan saavat osallistua kaikki työpaikalla työskentelevät. Luottamusmiehen asemasta, tiedonsaantioikeudesta, työstävapautusajasta ja irtisanomissuojasta on sovittu työntekijäjärjestöjen ja työnantajajärjestöjen keskinäisissä sopimuksissa sekä työehtosopimuksissa. Vuosien saatossa myös luottamusvaltuutetun asemaa on suojattu lainsäädännöllä, mutta ero luottamusmiehen asemaan on vielä olemassa.

Nyt, kun mannerlaatat värähtelevät koko työehtosopimusjärjestelmän ympärillä, myös luottamusmiehen asema ja tulevaisuus on uhattuna. Meille Teollisuusliitossa luottamusmiesjärjestelmä on liiton kivijalka, josta haluamme pitää kiinni.

Ensi vuoden aikana tulemme panostamaan työpaikoille jalkautumiseen. Teollisuusliiton rekisterissä on yli 9 000 työpaikkaa, joilla työskentelee Teollisuusliiton jäseniä. Näistä läheskään kaikilla ei ole toimivaa luottamusmiesorganisaatiota. Sanomattakin on selvää, että pelkästään liittoon palkatuin voimin emme pysty huolehtimaan jäsenten asioista. Työpaikalla oleva luottamusmies on paras ja nopein apu jäsenelle hänen kohdatessaan työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä tai epäkohtia.

Työpaikalla oleva luottamusmies on paras ja nopein apu jäsenelle hänen kohdatessaan työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä tai epäkohtia.

Teollisuusliiton alueilla luottamusmiehiin, heidän osaamiseensa, edellytyksiinsä toimia sekä jaksamiseensa kiinnitetään ensi vuonna erityistä huomiota.

Kannustan uusia luottamusmiehiä osallistumaan starttikurssille. Niitä järjestetään kattavasti toiminta-alueilla heti alkuvuodesta. Kurssilla saa hyvän käsityksen luottamusmiehen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä Teollisuusliiton tarjoamasta laadukkaasta luottamusmieskoulutuksesta. Myös verkostoituminen muiden työpaikkojen luottamusmiesten kanssa on tärkeää ja auttaa tehtävässä menestymisessä. Olemme saaneet hyvää palautetta tänä vuonna pilotoiduista luottamusmiesten vertaistukiryhmistä. Niiden toimintaa jatkamme myös ensi vuonna.

Starttikurssilla jokainen uusi luottamusmies saa starttipaketin, johon on koottu tehtävän hoidon kannalta tärkeää materiaalia. Tämän vuoden pilottina kokeilemme Pohjois-Suomen toiminta-alueella laajennettua starttikurssia. Olemme tunnistaneet, että koulutusjärjestelmämme katveeseen jää luottamusmiehiä, joille osallistuminen luottamusmieskursseille eteläisessä Suomessa on hankalaa.

Vaikka luottamusmiesten valintakausi virallisesti päättyy vuoden viimeisenä päivänä, on syytä muistaa, että niille työpaikoille, joissa luottamusmiestä ei ole valittu, valinta voidaan tehdä milloin tahansa vuoden aikana. Ohjeita ja apua valintaprosessiin saat lähimmästä aluekeskuksestasi.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton aluetoiminnan päällikkö.