Vuoden tärkein valinta työpaikoilla

Teollisuuden työpaikoilla valitaan marras- ja joulukuun aikana luottamusmiehet. Toimikausi on kaksi vuotta.

Työntekijöiden kannalta kysymyksessä on vuoden tärkein valinta työpaikoilla. Luottamusmiehet ovat työntekijöiden edustajia, neuvottelijoita, sovittelijoita ja viestinviejiä, kun työntekijöiden työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä ja työpaikkojen yhteistoiminnallisia asioita käsitellään yritysten johdon edustajien kanssa.

Luottamusmiehet ovat toisaalta korkealle arvostettu, mutta toisaalta myös aliarvostettu voimavara. Luottamusmiesten sekä ammattiliittojen jäsenyyteen perustuvan luottamushenkilöjärjestelmän arvostus näkyy selvimmin niillä työpaikoilla, joissa johdon ja henkilöstöryhmien välinen yhteistoiminta on nivottu osaksi työkulttuuria. Avoimuus ja vuorovaikutus kantavat hedelmää työoloissa, töiden sujuvuudessa ja tuloksen teossa.

Luottamusmiesten sekä luottamushenkilöjärjestelmän vähättelyä puolestaan esiintyy sellaisilla työpaikoilla, joissa työntekijöitä ei nähdä voimavarana ja osaavina toiminnan kehittäjinä. Sen sijaan työntekijöitä kohdellaan joukkona, jonka tehtävänä on toimia ylhäältä alaspäin annettujen ohjeiden ja määräysten toteuttajina. Osallistamiselle, yhdessä suunnittelemiselle ja yhteistoiminnalle ei anneta arvoa.

Työpaikkojen sujuva yhteistoiminta lähtee liikkeelle luottamusmiesten valinnasta.

Edellä kuvattu kaksijakoisuus on pelkistetty ja ehkä kärjistäväkin, mutta kokemuksiin perustuvat käytännön esimerkit löytyvät työelämästä. Ääripäät ovat kaukana toisistaan.

Työpaikkojen sujuva yhteistoiminta lähtee liikkeelle luottamusmiesten valinnasta. Valituksi tulleet luottamusmiehet saavat tehtävän hoitamisessa tarvittavan Teollisuusliiton järjestämän koulutuksen. Lisäksi heillä on käytössään suora yhteys liiton asiantuntijoihin. Työehtosopimusten sisältöjä ja tulkintoja tai työpaikan edunvalvonnan kehittämistä ja paikallista sopimista ei siten tarvitse pähkäillä yksin, vaan apua on aina tarjolla. Luottamusmiehillä on käytössään myös suora yhteys Teollisuusliiton jäsenten työttömyysturvapalvelut tuottavaan A-kassaan ja sen tarjoamaan neuvontaan.

Luottamusmiesten kertoman mukaan tehtävän hoitaminen on vaativa, mutta avartava kokemus. Erityinen arvo annetaan koulutuksissa ja muissa liiton tilaisuuksissa luontevasti tapahtuvalle verkostoitumiselle muiden luottamustehtäviä hoitavien ihmisten kanssa. Verkostoitumisen rinnalla luottamusmiehillä on mahdollisuus vaikuttaa, oppia ja viedä asioita omalla työpaikalla parempaan suuntaan.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa luottamusmiesten määrä on jo lähtenyt nousuun. Muut teollisuuden alat voisivat pistää siitä vielä paremmaksi. Erinomainen tavoite on saada luottamusmies jokaiselle teollisuuden työpaikalle.

Petteri Raito

Kirjoittaja on Tekijä-lehden päätoimittaja.