Peppi Tervo-Hiltula: Hyvä mieli sähköpostin saamisesta

TEKSTI MIKKO NIKULA
KUVA KITI HAILA

”Minua kiinnostaa ihan hirveän paljon, mitä meidän liittojen työttömille jäsenille kuuluu”, sanoo Peppi Tervo-Hiltula.

PEPPI TERVO-HILTULA

Tatsin toiminnanjohtaja (2021–).
Media-alan opettaja Stadin AO:ssa (ammatti- ja aikuisopisto) 2018–21.
Aiemmin työskennellyt muun muassa nuorisojärjestöissä ja mediakasvatuksen parissa.
FM (filosofian maisteri), kulttuurituottaja (AMK), ammatillinen opettaja, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja.
Suorittanut opetushallintoon, johtamiseen, digitaaliseen markkinointiin ja myyntiin liittyviä koulutuskokonaisuuksia.

Melko harva ihminen kertoo ilahtuvansa, kun inboxiin kilahtaa uusi työsähköposti, kun puhelin soi tai piippaa tekstiviestin merkiksi. Mutta toiminnanjohtaja Peppi Tervo-Hiltula ilahtuu, varsinkin kun viestit tulevat Tatsin eli Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistykseen kuuluvien ammattiliittojen työttömiltä jäseniltä.

– Jäsenten yhteydenotot vievät eteenpäin omassa työssä. Niistä saa uusia ideoita, joiden pohjalta voi kehittää Tatsin toimintaa.

On aika vaihtaa työtä, kun koen, että oma työ senhetkisessä paikassa on tehty.

Tervo-Hiltula on ollut Tatsin toiminnanjohtajana reilun vuoden. Hän siirtyi tehtävään ammattioppilaitoksen media-alan opettajan virasta. 36-vuotiaana hänelle on jo kertynyt kokemusta erilaisista nuorisotyöhön ja järjestötoimintaan liittyvistä tehtävistä, ja lisäksi osaamista on tuonut ahkera opiskelu työn ohessa.

– Töitä olen tehnyt noin kolmen vuoden pätkissä. Olen noudattanut Maija Poppasen urafilosofiaa: On aika vaihtaa työtä, kun koen, että oma työ senhetkisessä paikassa on tehty. Ja aina on tullut jotain uutta vastaan.

Ammattiyhdistystoimijan taustaa Tervo-Hiltulalla ei ole. Hän kuitenkin näkee, että liittojen säilyminen vahvoina toimijoina on yhteiskunnalle hyväksi. Eikä ainoastaan siksi, että ne puolustavat jäsentensä palkkoja ja muita työehtoja.

– On hyvin tärkeää, että järjestäytymisprosentit ovat mahdollisimman korkealla. Työelämä on sirpaleista, mutta ammattiliittojen kautta ihmiset kokevat kuuluvansa johonkin porukkaan. Vaikkapa koneistajalla tai automaatioteknikolla on usein vahva ammatti-identiteetti, ja liitot voivat tukea tätä. Liitto on kotipesä.

TYÖTTÖMÄN ENSIAPUPAKETTI SANOITTAA TUNTEITA

Tatsin tekemistä asioista iso osa on projektiluonteisia, mikä sopii toiminnanjohtajan työskentelyfilosofiaan hyvin. Elokuun lopussa julkaistiin Työttömän ensiapupaketti, joka on tarkoitettu työttömille, lomautetuille ja työttömyyden uhkaamille.

– Paketti on nyt saatavilla verkossa ja sitä on mainostettu koulutuksissa ja uutiskirjeissä, kertoo Tervo-Hiltula.

Muutoksen keskellä pitää toisaalta pystyä tekemään päätöksiä ja toisaalta käsittelemään tunteita.

Työttömän ensiapupaketissa on käytännön toimintaohjeita esimerkiksi omien talousasioiden järjestämiseen ja uuden työn hakemiseen. Erityistä siinä on, että kun työttömyyttä yleensä lähestytään haettavien etuuksien kautta, paketti sanoittaa myös tunnereaktioita, elämäntilanteen kriisiä sekä työttömyyttä kokemuksena.

– Ensiapupaketin avulla oppii ehkä tunnistamaan omia tunteitaan, joita työttömäksi jäämiseen liittyy. Tunteet kulkevat vaiheittain. Usein alussa tulee shokkivaihe, sitten reaktiovaihe, käsittelyvaihe, uudelleen suuntautumisen vaihe. Muutoksen keskellä pitää toisaalta pystyä tekemään päätöksiä ja toisaalta käsittelemään tunteita.

Tatsin lisäksi Työttömän ensiapupaketin tekemiseen osallistui kolme muuta järjestöä: Suomen mielenterveysseura MIELI ry, velkaantuneita ja talousongelmaisia auttava Takuusäätiö sekä Työttömien keskusjärjestö.

Työpaikkojen luottamushenkilöille on oma pakettinsa, jonka saa pyynnöstä Tatsilta. Järjestö tarjoaa muutenkin tukea luottamushenkilöille vaativissa tilanteissa, ja mahdollisia toimenpiteitä voidaan miettiä yhdessä.

– Luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu saavat usein huolipuheluita ja heidän pitää vastata monenlaisiin kysymyksiin, kun työntekijät haluavat heiltä tietoa, sanoo Tervo-Hiltula.

KORTTELIKEITTIÖ JA PÄIHDERIIPPUVAISTEN KOTIPESÄ

Tatsin hankkeita ovat myös Lahden Homebase ja Porvoon Korttelikeittiö. Homebase on päihdetoipujien päihteetön, matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jonka ideana on yhteisöllinen vertaistuki. Kolme vuotta sitten avattu tila syntyi päihdetoipujien omasta aloitteesta. Korttelikeittiö puolestaan on avoin paikka, jossa tiistaisin tarjotaan lounasta, torstaisin järjestetään kahvilatoimintaa.

Leiritoimintaakin Tatsi käynnistelee jälleen. Se ehti olla koronan takia pari vuotta tauolla, ja kiinnostus on herännyt nyt uudestaan.

– Aluksi ihmiset olivat koronan jälkeen arkoja lähtemään mihinkään. Nyt taas uskalletaan, ja on selvästi tarve kohdata toisia, Tervo-Hiltula kertoo.

Myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluu Tatsin tehtäviin, ja toiminnanjohtajan työhön kuuluu paljon tapaamisia jäsenliittojen edustajien ja muitten yhteistyötahojen kanssa. Kesän ja alkusyksyn aikana Tervo-Hiltulaa on työllistänyt toukokuussa voimaan tullut pohjoismainen työvoimapalvelumalli, jonka soveltaminen on herättänyt keskustelua. Mallin tarkoitus on antaa työttömälle yksilöllisempää tukea työnhaussa, mutta se on johtanut harmillisen kirjaviin tulkintoihin.

– Eri puolilla Suomea työvoimatoimistoissa on eroja siinä, millä perusteilla voi hakea opiskelemaan tai milloin pitää hakea töitä. Lopputuloksena voi olla, että työnhakija joutuu jännittämään ansiosidonnaisensa jatkoa.

TYÖTTÖMILLE LÖYDETTÄVÄ KIIREESSÄKIN AIKAA

– Harrastan vaikuttamista vapaallakin erilaisissa järjestöissä. Esimerkiksi lapseni koulun johtokunnan puheenjohtajana yritän vaikuttaa siihen, millaista pikkukoululaisten iltapäivätoiminta on, kertoo Tervo-Hiltula.

Jos minulla ei olisi varttia aikaa keskustella työttömän kanssa, olisin väärässä ammatissa.

Hän luonnehtii itseään toiminnan käynnistäjäksi, joka tarttuu parannuksia vaativiin asioihin.

– Mottoni taitaa nykyään olla, että tarttis varmaan tehdä jotain. Monesti itse pitää tarttua toimeen ja houkutella sitten muitakin mukaan.

Kuvaavaa Tervo-Hiltulan asenteelle on, että kun Tatsi haki toimistotyöntekijää palkkatukipaikkaan, hän kävi puhelimessa läpi työllistymisvaihtoehtoja kaikkien hänelle soittaneiden hakijoiden kanssa – myös niiden, joilla ei ollut mahdollisuutta tulla valituksi, koska tehtävä oli jo täytetty.

– Yritimme puhelimessa miettiä yhdessä, mistä soittajalla olisi kokemusta. Ihmiset kun eivät aina tunnista omia vahvuuksiaan eivätkä tule harkinneeksi, voisivatko mahdollisesti mennä jollekin ihan toiselle alalle töihin.

Muutama hakija lähetti jälkeenpäin sähköpostia ja kiitti Tervo-Hiltulaa.

– On valitettavasti paljon työnantajia, jotka eivät vastaa edes, että kiitos hakemuksesta, mikä on tosi epäkohteliasta. Mutta jos minulla ei olisi 10–15 minuuttia aikaa tällaiseen, olisin väärässä ammatissa ja väärässä järjestössä. Aina saa soittaa. Aina ei ehdi vastata, mutta soitan kyllä takaisin tai laitan tekstarin. Ihmiset ovat tässä työssä parasta.

TATSI

  • Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry
  • Edunvalvonta- ja palvelujärjestö, perustettu 1996
  • Järjestää tukitoimintaa, koulutusta ja tapahtumia jäsenjärjestöjensä työttömille jäsenille, tuottaa tietoa, rakentaa uusia toimintamalleja hankkeiden kautta
  • Jäsenjärjestöinä 13 ammattiliittoa, myös Teollisuusliitto
  • Työntekijöitä 5–10, toimisto Helsingin Hakaniemessä
    www.tatsi.fi