Daniel Hannus gjorde sin praktik på Industrifackets internationella avdelning.

”Hungern har vuxit” – Daniel Hannus och Anna Funck gjorde sin praktik på Industrifacket

21.10.2022

TEXT JOHANNES WARIS
FOTO KITI HAILA

”Jag hade varit på fabriken i tjugo år så jag tänkte också att om jag skulle vilja pröva på något nytt så började det bli dags för det”, säger Daniel Hannus, en av praktikanterna som hjälpt hålla Industrifacket i gång i år.

Daniel Hannus studerar till samhällspedagog vid Humanistiska yrkeshögskolan Humak.

– Den inriktning som jag valt riktar sig på arbete med ungdomar och i organisationer. Utbildningen tar ungefär tre år, berättar Hannus.

Hannus är studieledig i 15 månader från sitt jobb på kyldisktillverkaren Viessmann Refrigeration Systems i Borgå där han varit huvudförtroendeman i ungefär åtta år. Han har beviljats vuxenutbildningsstöd från Sysselsättnignsfonden för studierna.

– I början skötte jag studierna vid sidan om jobbet, men efter en vår insåg jag att det blev ganska tungt. Jag tänkte att jag måst ta chansen när jag hörde om att man kan söka stöd från Sysselsättningsfonden.

Det är nog den fackliga världen som intresserar mest

Organisationsfältet är också väldigt bekant för Hannus sedan tidigare då han suttit i Industrifackets fullmäktige och varit aktiv inom fackavdelning 86, Östnylands industriarbetare.

Dessutom har han deltagit i Geneveskolan, det vill säga den internationella fackliga folkhögskolan som ordnas årligen och avslutas i samband med FN:s arbetsorganisation ILO:s möte.

– Hungern har vuxit under praktikperioden här på Industrifacket. Jag hade varit på fabriken i tjugo år så jag tänkte också att om jag skulle vilja pröva på något nytt så började det bli dags för det. Dessutom är det bra att ha en examen, något papper i handen.

På Industrifacket har Hannus jobbat på förbundets avdelning för internationella ärenden.

– Jag hade nytta av att kunna svenska då vi hade nordiska gäster från Industrianställda i Norden Nordic-IN genast efter jag börjat.

Industrifacket deltar i internationellt samarbete bland annat genom nordiska och europeiska, men också globala organisationer. Industrianställda i Norden Nordic IN, IndustriALL Global Union och Europeiska byggnads- och träarbetarefederationen bara för att nämna några.

Jag hade nytta av att kunna svenska då vi hade nordiska gäster

Hannus har också sammanställt nyhetsbrev och förberett program för Industrifackets internationella kurs i Murikka i oktober.

– Det finns så många som inte alls vet vad som händer i andra håll. Det talas till exempel om hur höga löner vi har i Finland i jämförelse med andra. Det målas ofta upp en felaktig bild av vad som händer i andra länder.

Daniel Hannus har varit huvudförtroendeman på kyldisktillverkaren Viessmann, tidigare Norpe, i Borgå. FOTO PATRIK LINDSTRÖM

För Hannus innebar studierna också en flytt från Lovisa till Esbo. Trots att själva studierna så gott som helt och hållet går på distans har flytten medfört bland annat att det är lättare för honom att ta sig till Industrifackets huvudkontor i Helsingfors.

Studierna innehåller också två vidare praktikperioder. Då kan ungdomsarbete vara något Hannus kan tänka sig.

Hurdana planer för framtiden har då förtroendemannen?

– Det är nog den fackliga världen som intresserar mest, men vem vet, säger Hannus.

”KÄNNS SOM ATT DET FINNS EN MENING MED JOBBET”

Anna Funck kommer ursprungligen från Kimito och studerar statskunskap för tredje året vid Åbo Akademi. Hennes praktik på tre månader vid Industrifackets forskningsenhet börjar lida mot sitt slut.

– Det känns lite vemodigt. Jag har trivts bra och jag skulle gärna fortsätta. Jag tänker ändå att erfarenhet väger tungt men en examen är något man har för evigt sedan när man har den.

”Här på facket är det så att ens forskningsresultat blir en del av en större helhet, som har ett syfte som jag upplever att är viktigt”, anser Anna Funck.

Det har blivit en hel del mångsidiga uppgifter som att sammanställa en utredning om intresset för yrkesutbildning och förändringar i olika branscher i Finland mellan åren 2018 och 2022.

Funcks roll har väldigt långt gått ut på att vara forskningsassistent.

– Folk har behövt hjälp med att samla information. Jag har skapat tabeller, läst rapporter, översatt en hel del texter till svenska och sedan har vi sysslat mycket med Hermes-projektet.

Projektet Hermes har ett viktigt mål: att utveckla en mobilapp som ska sprida pålitlig information om det finska arbetslivet till säsongsarbetare, av vilka de flesta kommer från utlandet.

Det känns ju lite som att man precis kommit i gång med arbetet

Hennes plan under studietiden har varit att jobba så mycket som möjligt under sommaren och satsa fullt ut på studierna under resten av året.  Hon säger att hon hade en rätt realistisk bild av facket innan, men att det blivit starkare under praktiken.

– När man jobbar här känns det som att det finns en mening med arbetet, det tjänar ett syfte som är större än bara mina egna intressen. Här på facket är det så att ens forskningsresultat blir en del av en större helhet, som har ett syfte som jag upplever att är viktigt.

Praktikant Anna Funck fick besöka Meyers varv i Åbo under praktikperioden. FOTO Privat

Funck har samlat på sig en hel del erfarenhet av jobb inom Industrifackets avtalsbranscher.

– Två år sedan jobbade jag på jordgubbsfält i Sagu och för ett år sedan sommarjobbade jag på ett tvätteri. Bra övergång till informationsarbete då jag sluppit få en fraktur på grund av jobbet, skämtar Funck.

En av höjdpunkterna under praktikperioden var absolut besöket till Åbovarvet och industriföretaget Sandvik.

– Inte får man ju ofta en chans att komma in på sådana arbetsplatser och se runt.

Bra övergång till informationsarbete då jag sluppit få en fraktur på grund av jobbet

Nu väntar fortsatta studier vid ÅA och i framtiden hägrar en politices magisterexamen.

– Det känns ju lite som att man precis kommit i gång med arbetet, så måste man tillbaka till studierna. Men jag kommer gärna tillbaka, säger Funck.

Fackförbunden och fackliga centralorganisationer tar årligen emot praktikanter från olika utbildningsprogram.