irtisanoutuminen

Irtisanoutuminen ei muuta sääntöjä kesälläkään

21.6.2022

TEKSTI ANTTI HYVÄRINEN
KUVITUS ISTOCK JA EMILIE UGGLA

Työpaikan vaihto voi tulla ajankohtaiseksi kesällä. Irtisanoutuessa esimerkiksi lomiin liittyvät asiat voivat mietityttää. Yleiset säännöt pätevät myös irtisanoutumistilanteessa, kertoo juristi Katariina Stoor.

Kesä on aktiivista työpaikkojen vaihtamisen aikaa. Kesäisin Teollisuusliiton päivystykseen tulevat kyselyt liittyvät usein irtisanomisaikoihin ja lomiin.

Juristi Katariina Stoor Teollisuusliiton oikeudellisesta yksiköstä kertoo, että pääsääntöisesti kesä ja lomakausi eivät muuta työsuhteen irtisanomiseen liittyviä sääntöjä.

Katariina Stoor

– Irtisanomisaikaa on noudatettava kesänkin aikana. Toki työnantajan kanssa voi sopia, että lähtee välittömästi tai esimerkiksi viikon päästä, Stoor sanoo.

Irtisanomisaikana täytyy tehdä normaalisti töitä, ellei työnantaja vapauta työntekovelvoitteesta. Irtisanomisajalta saa normaalin palkan.

Työsuhteen irtisanomisajat kannattaa tarkistaa oman alan työehtosopimuksesta. Työsuhteen kesto vaikuttaa irtisanomisajan pituuteen. Lyhin irtisanomisaika on 14 vuorokautta.

Irtisanoutumisilmoitus jätetään henkilökohtaisesti työnantajan edustajalle, jolloin irtisanomisaika alkaa kulua saman tien. Jos työnantajaa ei tavoiteta, irtisanoutuminen voidaan toimittaa postitse tai sähköpostitse. Tällöin työnantajan katsotaan vastaanottaneen ilmoituksen seitsemän päivän päästä viestin lähettämisestä.

Irtisanoutumisen voi hoitaa myös puhelimitse, jolloin kannattaa lähettää irtisanoutumisilmoitus myös sähköpostilla. On tärkeää, että irtisanoutuminen voidaan tarvittaessa näyttää toteen.

LOMIEN SÄÄNNÖT EIVÄT MUUTU

Työsuhteen irtisanominen ei muuta vuosiloman sijoittamiseen liittyviä sääntöjä.

– Työnantaja voi sijoittaa vuosiloman myös irtisanomisaikaan, kunhan se noudattaa loman sijoittamista ja lomista ilmoittamista koskevia vuosilomalain säännöksiä, Stoor kertoo.

Työnantaja voi sijoittaa lomakaudelle (2.5.–30.9.) 24 vuosilomapäivää eli niin sanotun kesäloman. Pääsääntöisesti loma pitää ilmoittaa kuukausi etukäteen. Irtisanoutuminen ei myöskään ole peruste siirtää jo myönnettyä lomaa.

– Työnantaja ei voi ilmoittaa, että olet huomisesta alkaen lomalla tai velvollinen keskeyttämään jo alkaneen loman, Stoor kertoo.

Huhtikuusta alkaen lomat kertyvät seuraavalle vuodelle. Irtisanomisajalle ei voi yksipuolisesti määrätä pidettäväksi seuraavan vuoden lomia. Sopien se on kuitenkin mahdollista.

Jos työnantaja ei maksa lopputiliä, on syytä pikaisesti kääntyä palkkaturvaviranomaisten puoleen.

Pitämättä jääneet lomat maksetaan lomakorvauksena lopputilin yhteydessä. Myös työaikapankkien plussatunnit maksetaan ja miinustunnit peritään työsuhteen päättyessä. Lopputilissä maksetaan myös pitämättä jääneet työajan lyhennysvapaat, liukumavapaat ja palveluvuosilisä.

Työsuhteen päättyessä myös viimeiseltä kuukaudelta kertyy lomaa, jos työpäiviä tai työssäolon veroisia päiviä on riittävästi. Täysiaikaisessa työssä työpäiviä pitää olla vähintään 14.

Lomarahoista määrätään pelkästään työehtosopimuksissa.

– On syytä tarkistaa omasta työehtosopimuksesta, miten lomaraha käyttäytyy työsuhteen päättyessä. Määräyksissä on eroja, Stoor kertoo.

Esimerkiksi teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksen mukaan lomaraha maksetaan kokonaisuudessaan pidetyn vuosiloman osalta. Sen sijaan lomakorvauksesta ei makseta lomarahaa työntekijän irtisanoutuessa.

LOPPUTILI AJALLAAN

Lopputili pitää maksaa työsuhteen viimeisenä päivänä, jos muuta ei ole sovittu työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa. Tyypillisesti lopputili maksetaan seuraavana palkanmaksupäivänä.

Jos lopputiliä ei makseta ajallaan, työntekijällä on oikeus odotusajan palkkaan korkeintaan kuudelta päivältä. Myös viivästyskorot tulevat työnantajan suoritettavaksi, jos lopputili myöhästyy.

– Jos työnantaja ei maksa lopputiliä, on syytä pikaisesti kääntyä palkkaturvaviranomaisten puoleen, Stoor kertoo.

Koko Suomen palkkaturva-asiat hoidetaan keskitetysti Uudenmaan ELY-keskuksessa. Palkkaturvalain perusteella maksettavan palkkaturvan maksimi on 19 000 euroa työntekijää kohti.

Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jolloin lopputili olisi kuulunut maksaa.

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada työtodistus. Työntekijän niin pyytäessä todistukseen on merkittävä myös työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työsuorituksesta.

LIITTO NEUVOO LÄPI KESÄN

Jos irtisanoutumiseen liittyviä ongelmia ilmenee, kannattaa ottaa yhteys työpaikan pääluottamusmieheen tai liiton työsuhdeneuvontaan. Teollisuusliittolaisten alojen työehtosopimukset löytyvät verkosta osoitteesta www.teollisuusliitto.fi/tyoehtosopimukset.

Teollisuusliiton työsuhdeneuvonta palvelee maanantaista perjantaihin kello 8.30–15 numerossa 020 690 447. Neuvonnan sähköpostiosoite on työsuhdeneuvonta@teollisuusliitto.fi.