Mitä ne siellä liitossa oikein tekevät?

10.3.2022

KOONNUT SUVI SAJANIEMI

Uusi työsuojeluvaltuutettu, ne auttavat sinua! Tässä on pikaluotaus siihen, mitä Teollisuusliiton työympäristöyksikkö tekee ja millä tavoin se tukee niin uusia kuin vanhojakin valtuutettuja.

Kaikkein ensimmäiseksi valtuutetun kannattaa lähteä Murikka-opiston ilmaisille työsuojelukursseille. Samalla valtuutettu pääsee kutomaan muiden kurssilaisten kanssa omia tukiverkostojaan. Opettajissa on monta yksikön asiantuntijaa, ja heihinkin tutustuu sitten saman tien.

YKSIKKÖ ON OSA EDUNVALVONTAA

On usein sanottu, että työehtosopimus on liiton tärkein tuote, olipa sopimusala mikä tahansa. Työympäristöyksikön työntekijät ovat mukana sopimusneuvotteluissa antaen asiantuntemustaan työsuojelua, sosiaalisia määräyksiä ja tasa-arvoa koskevissa kysymyksissä. Samalla valvotaan valvojien etua eli sitä, että työsuojeluvaltuutettujen oikeuksista ja tiedonsaannista pidetään kiinni.

Työturvallisuuskeskus eli TTK on työntekijöiden, toimihenkilöiden ja työnantajien yhteinen foorumi. TTK:n työalatoimikunnat tuottavat tutkimuksia, turvallisuusoppaita ja videoita, eli monipuolisia käytännön työkaluja työpaikoille. Teollisuusliiton edustajia yksiköstä, liitosta sekä liiton työpaikoilta on työalatoimikunnissa yhteensä noin 30 henkeä.

– Tämä on meille ainutlaatuinen näköalapaikka ja iso satsaus, on yksikön päällikkö Vesa Kotaviita kuvannut yhteistyön tärkeyttä.

Myös yksikkö itse tuottaa oppaita ja ohjeistuksia ja lähettää työsuojeluvaltuutetuille ja muille työsuojeluhenkilöille uutiskirjeen muutaman kerran vuodessa. Yksikkö on juuri julkaissut toiminnastaan myös esittelyvideon. Yksikkö kouluttaa valtuutettuja ja ammattiosastojen jäseniä muuallakin kuin Murikassa.

Asiantuntijat Teollisuusliiton työympäristöyksiköstä istuvat lukemattomissa työ- ja valmisteluryhmissä, jotka koskevat lainsäädäntöä tai muuta, eri tahojen kanssa tapahtuvaa työelämän kehitystyötä. He yhdessä muiden ammattiliittojen edustajien kanssa varmistavat, että suorittavaa työtä tekevillä on puolustajansa. Osaltaan ammattiliittojen ansiosta saadaan esimerkiksi työpaikan ilman HTP-arvoja, eli haitallisiksi tunnettuja pitoisuuksia, alemmaksi tai vaikkapa isille laajempia oikeuksia perhevapaisiin.

Työsuojelun kehittäminen on yhä enemmän myös kansainvälistä toimintaa. Merkittävä osa Suomen työsuojelunormistosta perustuu Euroopan Unionin direktiiveihin ja niiden ohjautuvuuteen. Teollisuusliitto pyrkii vaikuttamaan myös EU:n lainsäädäntövalmisteluun yhdessä muiden ammattijärjestöjen kanssa.

LÄHELLÄ JOKAISTA JÄSENTÄ

Yksiköllä on puhelin- ja sähköpostipäivystys. Puhelinpäivystys on auki jokaisena arkipäivänä; se tukee, neuvoo ja ohjaa kaikissa työturvallisuutta, sosiaaliturvaa ja tasa-arvoa koskevissa kysymyksissä. Päivystykseen voi soittaa jokainen jäsen, ei vain liiton luottamustehtävässä toimiva. Jos päivystäjä ei osaa heti vastata soittajan kysymykseen, hän selvittelee asiaa ja palaa siihen myöhemmin.

Työympäristöyksikkö arvioi, tarvitaanko liiton oikeusapua tai muutoksenhakua työtapaturmassa tai sosiaaliturvaa koskevissa päätöksissä.

Yksikön järjestämillä työympäristöpäivillä jalkaudutaan pääsääntöisesti alle 50 hengen yrityksiin. Päivän aikana pohditaan yhdessä työntekijöiden, työnantajan ja liiton edustajien kanssa, miten työsuojelua ja työympäristöä kehitetään yrityksessä.

Työterveyslaitos on yksi niistä monista asiantuntijatahoista, joiden kanssa yksikön työntekijät pitävät jatkuvasti yhteyttä etsien ratkaisuja työolojen ja työhyvinvoinnin kohottamiseen. Tässä ovat apuna myös tutkimukset, joiden järjestämisessä liitto toimii usein yhteistyökumppanina.

Työympäristöyksikön työntekijöiden yhteystiedot löydät täältä.

Tutustu myös työsuojeluvaltuutetun ABC -oppaaseen.