Nu kan du samla studiepoäng för Industrifackets kurser – ”En välkommen förändring”

TEXT ANTTI HYVÄRINEN
FOTO JYRKI LUUKKONEN
ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING JOHANNES WARIS

Sedan i somras har man kunnat samla studiepoäng för avlagda kurser inom den fria utbildningen. Utbildningen vid Industrifackets Murikkainstitut ger nu studiepoäng som kan räknas tillgodo i samband med senare studier.

En färsk lagändring innebär att man sedan augusti ifjol kan avlägga studiepoäng för studier inom ramen för den fria bildningen. Facklig utbildning är ett exempel på fritt bildningsarbete.  Studiepoängen registreras i Utbildnignsstyrelsens informationsresurs Koski.

Informationsresursen Koski innehåller riksomfattande studieprestations- och examensuppgifter om den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.

– Det här är verkligen en välkommen förändring. Det är fint att man samlar studiepoäng för kurserna och att informaionen lagras, säger huvudförtroendeman Niko Honka.

Murikkainstitutet har tagit i bruk det nya systemet för valda kurser från början av året 2022. Reformen gör det lättare att läsa tillgodo de avlagda studierna i ett senare skede.

Honka deltog i fortsättningskursen för förtroendemän på Murikkainstitutet i mitten av januari. Kursen är tvådelad och den andra delen genomförs i form av en kursvecka i februari.

– Kursen är jätteintressant och vi har ett bra gäng. Jag har inget negativt att säga, säger Honka.

Det är också viktigt att man kommer åt att nätverka. Det är roligt att snacka med människor.

Studiepoängen registreras då man blivit godkänd i kursen, det vill säga att man kan grunderna i det som står i kursbeskrivningen.

– Ingen kommer åt att säga att man tjänar studiepoäng genom att bara sitta där, säger Honka.

Honka har i det här skedet inte på det klara var han skulle kunna dra nytta av studiepoängen, men det lönar sig absolut att ta vara på dem.

Studerande kan kolla upp sina studieprestationer i Koski genom servicetjänsten Lärostigen Oma opintopolku.

KUNSKAP OCH NÄTVERK

Honka har jobbat i 24 år för tammerforsbolaget ATA Gears Oy som tillverkar överföringskomponenter. Honka valdes till huvudförtroendeman i maj 2021 efter att den tidigare sagt upp sig.

Kurserna i Murikka fungerar som ett utmärkt stöd i förtroendeuppdraget, anser Honka. Grundkursen har han redan avlagt och han har också redan anmält sig till kursen i lokalt avtalande.

– Genom att gå på kurserna blir det tydligt hur mycket man egentligen måste veta, säger Honka.

Det lönar sig absolut att absolut att gå på kurs

Under fortsättningskursen första vecka låg fokus bland annat på arbetstidslagen och tolkning av kollektivavtalet samt hur sjukledigheter påverkar semestern.

– Det är också viktigt att man kommer åt att nätverka. Det är roligt att snacka med människor. Samtidigt ser man att man inte är helt ensam med sitt uppdrag, säger Honka.

Honka berättar att samarbetet på hans egen arbetsplats funkar bra. Diskussionsklimatet mellan arbetsgivaren och personalen fungerar och man kan förhandla och avtala om saker.

– De frågar om vad vi tycker om saker även då det inte måst göra det. Det är trevligt att arbetsgivaren bryr sig.

Det kom som en överraskning för Honka att långt ifrån alla förtroendemän deltar i utbildningar som förbundet erbjuder. Han vill därför skicka hälsningar till förtroendemännen och också alla medlemmar i Industrifacket.

– Det lönar sig absolut att absolut att gå på kurs.

FÖRSTA GÅNGEN I MURIKKA

Studiepoängsreformen gläder också arbetarskyddsfullmäktige Kirsi Pihlaja, som deltog i grundkursen i arbetarskydd i Murikka den 17–21 januari 2022.

– Det här är en jättebra grej. Inte vet man ju någonsin om man kanske skulle studera vidare i något skede, säger Pihlaja.

Pihlaja tog över som arbetarskyddsfullmäktige på Treston Oy:s fabrik i Jyväskylä vid årsskiftet. Företaget tillverkar Innehållet i grundkursen gav en insikt i grunderna i arbetarskyddet och till exempel i hur man ska handskas med trakasserier, berättar hon.

– Jag lärde mig en massa nytt. Kursen kom verkligen lägligt.

Människor vill känna sig sedda i arbetslivet

Pihlaja har jobbat på arbetsstationstillverkaren Treston i 15 år. I egenskap av arbetarskyddsfullmäktige vill hon gärna jobba för ett människligt och människonära grepp som har en positiv inverkan på arbetsgemenskapen.

Grundkursen i arbetarskydd innebär Pihlajas första besök på Murikkainstitutet. Det kommer ändå knappast att dröja så länge innan följande besök.

– Jag har redan kollat upp när fortsättningskursen går av stapeln, berättar Pihlaja.

DRÖMMEN BLEV SANN

– Fackföreningarna och den breda arbetarrörelsen har redan länge drömt om att studier inom den fria bildningen skulle kunna läsas till godo på ett eller annat sätt i samband med studier eller då man söker jobb, säger Hannu Siltala, utbildningschef på Industrifacket.

Nu kan den nya reformen bana vägen till vidare studier. Studiepoäng som man avlagt på fackliga kurser kan till exempel vara till nytta om man söker till en yrkeshögskola.

På ett mer allmänt plan så bidrar också reformen till den fria utbildningens anseende. Studiepoängen kan också fungera som en morot för att locka medlemmar till de fackliga kurserna.

Hannu Siltala

Utbildning inom fritt bildningsarbete erbjuds av folkhögskolor, medborgarinstitut, studiecentraler, idrottsutbildningscenter (idrottsinstitut) och sommaruniversitet.

– Jag anser att det rör sig om en betydelsefull reform som gynnar medlemmarna i Industrifacket, säger Siltala.

Trots att man kanske inte själv vet i detta nu var man skulle kunna ”använda sig” av studiepoängen lönar det sig änmdå att se till att få de avlagda studiepoängen registrerade.

– Reformen innebär också att man i fortsättningen kanske inte måste gå om samma utbildning två eller tre gånger, påminner Siltala.