Rolle Alho: Veronumerolla telakoiden harmaan talouden kimppuun

10.12.2021

TEKSTI ROLLE ALHO
KUVA KITI HAILA

Suomen telakoilla otetaan heinäkuussa 2022 käyttöön veronumeromenettely, joka on tuttu rakennusalalta. Jatkossa jokaisella telakalla työskentelevällä työntekijällä on oltava henkilökohtainen veronumero. Veronumeron pitää olla näkyvillä työntekijän kuvallisessa henkilötunnisteessa, kun hän on työpaikalla.

Veronumeromenettely on tarpeen telakoilla, sillä laivanrakennus ja -korjaus ovat projektiluontoisia töitä. Alihankinta sekä ulkomaiset yritykset ja työntekijät ovat tyypillisiä. Viranomaisilla ja ammattiliitoilla onkin ollut vaikeuksia valvoa telakoilla tehtävää työtä.

Veronumeron saaminen edellyttää, että työntekijä – kansallisuudesta riippumatta – hankkii ensin suomalaisen henkilötunnuksen, ellei hänellä sellaista ennestään ole. Veronumeron tarkoituksena on suitsia telakoilla esiintyvää harmaata taloutta. Se myös antaa viranomaisille nykyistä paremmat keinot valvoa keitä telakalla työskentelee.

Joustoa veronumeromenettelyssä kuitenkin on. Esimerkiksi lyhyellä varoitusajalla tehtävät hyvin lyhytkestoiset työt telakoilla on rajattu menettelyn ulkopuolelle, jotta yritystoiminta ei hankaloituisi.

Valvonnan kehittäminen heijastuu myönteisesti myös työehtoihin.

Rakennusalalla veronumeromenettely otettiin käyttöön vuonna 2012. Kokemukset ovat olleet hyviä. Rakennusalan verotuotot ovat kasvaneet harmaan talouden toiminnan vaikeuduttua. Sen seurauksena rehellisesti toimivien yritysten kilpailukyky markkinoilla on parantunut.

Teollisuusliitolla on paljon jäseniä, jotka työskentelevät telakoilla. Nykyistä parempi sääntely on heidän etunsa mukaista, sillä se edesauttaa työmarkkinoiden epäterveen kilpailun kitkemistä. Valvonnan kehittäminen heijastuu viime kädessä myönteisesti myös työehtoihin.

Telakka-alan parempi sääntely on myös ulkomaisten työntekijöiden edun mukaista, sillä nimenomaan heidän työehdoissaan on vuosien varrella ilmennyt runsaasti puutteita.

Työnantajaliitot ovat ilmaisseet huolensa, että veronumeromenettely loisi uutta byrokratiaa ja hankaloittaisi yritysten toimintaa. Nykyteknologialla haitat jäänevät varsin pieniksi, sillä digitaaliset ratkaisut ja sähköinen asiointi ovat Suomessa arkipäivää. Esimerkiksi korona-aikana veronumeron saaminen ei ole edellyttänyt fyysistä käyntiä verohallinnossa: kaiken on voinut hoitaa sähköisesti.

Suomalaisen laivanrakennuksen osaamisen taso on huippuluokkaa. Suomen kilpailukyvyn tulee jatkossakin perustua korkeaan osaamiseen ja laadukkaisiin työmarkkinoihin. Veronumero ei yksissään ole hopealuoti, joka ratkaisee kaikki ongelmat. Se on kuitenkin oikeansuuntainen toimenpide.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton erikoistutkija.