Kemian sektori: ”Päästiin nopeasti vauhtiin”

9.12.2021

TEKSTI ANTTI HYVÄRINEN

Teollisuusliiton kemian sektori ajaa jäsenten etuja kahdellatoista sopimusalalla. Sektorin johtaja Toni Laiho arvioi, että liiton iso koko on avannut edunvalvontaan uusia mahdollisuuksia.

– Olemme olleet pidemmän aikaa osa Teollisuusliittoa, eikä yksittäinen oma lohkomme, sanoo Teollisuusliiton kemian sektorin johtaja Toni Laiho.

Toni Laiho

Teollisuusliitto muotoutui kolmen ammattiliiton yhdistyessä vuoden 2018 alussa. Liitot olivat Teollisuusliitto (entinen Metallityöväen liitto), TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja Puuliitto.

– Fuusiossa liittojen kulttuurit ympättiin samaan myllyyn. Alku oli jännää aikaa. Päästiin nopeasti vauhtiin ja tutustuttiin, Laiho kertoo.

Kemian sektorin kahdestatoista sopimusalasta kahdeksan on TEAM-taustaisia. Metalliliitosta ja Puuliitosta tuli molemmista kaksi sopimusalaa.

Laiho pohtii, että Teollisuusliitto avasi uusia mahdollisuuksia, sillä esimerkiksi TEAM-liiton aikaan ei ollut alueorganisaatiota.

Ison liiton hyötyjä ovat myös kattava osaaminen muun muassa tutkimuksessa, oikeudellisessa toiminnassa ja työympäristöasioissa.

– Edunvalvonnan tukipalvelut ovat parantuneet.

Kookkaassa organisaatiossa on myös kehityskohteita.

– Yksiköiden välistä yhteistyötä pitää kehittää, Laiho antaa esimerkin.

Fuusiossa liittojen kulttuurit ympätään samaan myllyyn.

Teollisuusliiton ajan suurimpana haasteena Laiho pitää työaikaa pidentänyttä kilpailukykysopimusta ja siitä luopumista.

Metsäteollisuus ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n viimeaikaiset irtiotot työehtosopimustoiminnasta ovat myös haaste, vaikka kemian sektorin sopimusaloilla työehdoista neuvotellaankin totutulla tavalla.

– Tilanne heijastelee myös kemian sektorin sopimusalojen neuvotteluihin, Laiho kertoo.

Hän katsoo, että nykytilanteessa sopimusjärjestelmää koeponnistetaan, jotta molemmat osapuolet voisivat todeta järjestelmän toimivaksi. Tähän asti yhteistyö on toiminut hyvin kolmen toisistaan eroavan työnantajaosapuolen kanssa.

SOPIMUSALOJA TÄYSI TUSINA

Kemian sektorilla on kaikkiaan 12 sopimusalaa, joilla työmarkkinoiden käytössä on noin 25 000 Teollisuusliiton jäsentä.

Jalometallialalla Teollisuusliiton jäsenet työskentelevät muun muassa kultaseppinä kultasepänliikkeissä.

Kemian perusteollisuudessa jäsenet tekevät töitä muun muassa peruskemikaalien valmistuksessa, kaasuteollisuudessa sekä lannoitteiden ja torjunta-aineiden sekä lääketeollisuuden raaka-aineiden valmistuksessa.

Kenkä- ja nahkateollisuudessa jäsenet työskentelevät kenkien, laukkujen, turkisten ja nahkatuotteiden valmistuksessa.

Kumiteollisuudessa valmistetaan renkaita, hihnoja, letkuja, päällysteitä, kumisaappaita ja kumiseoksia.

Lasikeraamisessa teollisuudessa jäsenet työskentelevät muun muassa astioiden, tuulilasien, peilien, saniteettiposliinin, lasivillan, uunien ja taidelasin valmistuksessa.

Yritysten menestyminen on avain sille, että jäsenemme menestyvät.

Muovituoteteollisuuden ja kemiantuoteteollisuuden sopimusala sisältää laajan kirjon erilaisia työpaikkoja kattohuovan valmistuksesta lääkkeiden ja muovituotteiden valmistukseen.

Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuudessa jäsenet työskentelevät öljyjalosteiden ja petrokemiantuotteiden valmistuksessa.

Myös veneenrakennusteollisuus sekä harja- ja sivellinalat ovat kemian sektorin sopimusaloja.

Edellä mainituilla sopimusaloilla Teollisuusliiton sopimuskumppani on Kemianteollisuus ry.

Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan sopimusalalla jäsenet työskentelevät muun muassa korjaamotyöntekijöinä, myytävien autojen kunnostajina sekä konttori- ja palvelutehtävissä sekä myyjinä. Sopimuskumppani on Autoalan keskusliitto ry.

Autonrengasalalla liiton jäsenten töihin kuuluvat renkaiden asennukset ja pinnoitukset sekä pienehköt autonasennustyöt. Työehtosopimuskumppani on Autonrengasliitto ry.

Fiskars Finland Oy AB:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus on yrityskohtainen.

VIIDESOSA VIENNIN ARVOSTA

Vuonna 2020 kemianteollisuuden viennin arvo oli 10,6 miljardia euroa, eli viidesosa Suomen kokonaisviennin arvosta.

Koronapandemian aiheuttamasta poikkeusajasta kemianteollisuus on selvinnyt kohtalaisen hyvin. Alan kirjo on laaja, joten korona on kohdellut yrityksiä monin tavoin.

– Verrattain hyvin on selvitty, vaikka talousluvut eivät ole koronaa edeltävällä tasolla, Laiho kertoo.

Pandemian helpottaessa vuodesta 2022 ennustetaan vahvaa kasvun vuotta. Kasvun turvaaminen on nyt tärkeä tehtävä.

– Yritysten menestyminen on avain sille, että jäsenemme menestyvät, Laiho sanoo.

Hyvä investointiympäristö, osaavat tekijät ja aktiivinen osallistuminen vihreään siirtymään ovat tulevaisuuden menestystekijöitä.

– Vihreä ekonomia avaa uusia mahdollisuuksia, Suomi on oikeasti kehityksen kärjessä, Laiho sanoo.

 

Sektoriin seitsemän uutta alaa

Teollisuusliitossa edunvalvonta- ja työehtotoimintaa hoidetaan nyt neljällä sektorilla, jotka ovat kemian sektori, puutuotesektori, teknologiasektori ja erityisalojen sektori.

Vuoden 2022 alussa Teollisuusliiton organisaatiouudistuksessa erityisalojen sektorin sopimusalat siirtyvät kemian sektoriin ja teknologiasektoriin.

Kemian sektoriin siirtyvät alat ovat jakelu, media- ja painoalan työntekijät, viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry, suorajakelu, tekstiilihuoltoala, tekstiili- ja muotiala sekä lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala. Siirtyvien sopimusalojen mukana tulee neljä sopimuskumppania.

– 19 työehtosopimusta on iso massa. Neuvottelut ovat jatkossa monen kuukauden rypistys, Toni Laiho pohtii sektorin tulevaa sopimusalojen määrää.

Siirtyvien alojen asiantuntijat liitossa jatkavat töitä uuden laajemman sektorin alaisuudessa, joten osaaminen on valmiina olemassa. Valmistautuminen tulevaan on jo käynnissä.

– Tulee koko joukko uusia haasteita, mutta se on osa meidän työtämme ottaa ne haltuun. Innolla odotan tammikuuta, Laiho kertoo.

Sektorin uudet alat ovat Laiholle ennestään tuttuja niiden TEAM-taustan kautta.

– Tavoitteena on, että jäsenpalveluja edelleen parannetaan, Laiho toteaa tulevasta.

KEMIAN SEKTORI

Työmarkkinoiden käytössä olevat Teollisuusliiton jäsenet 28.10.2021
● Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta 7991
● Autonrengasala 747
● Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijät 175
● Harja- ja sivellinalat 36
● Jalometalliala 158
● Kemian perusteollisuus 2711
● Kenkä- ja nahkateollisuus 780
● Kumiteollisuus 1249
● Lasikeraaminen teollisuus 1465
● Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus 7761
● Veneenrakennusteollisuus 435
● Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus 1311
Yhteensä 24819