Nina Wessberg: Reformen kommer – är du redo?

Tid till läkaren snabbt då du är sjuk. En god vård för mormor Elsa. Samtalsstöd för tonåringen som krisar. Första hjälpen som hittar till platsen då olyckan är framme. Det handlar om vår vardag. Och om att vi ska få hjälp, stöd och vård när vi behöver det. Bättre än hittills.

I över femton år har regeringarna i vårt land kämpat med att försöka få till stånd en ändring av hur vi organiserar vår social-och hälsovård. Och nu ska det äntligen bli av!

Det här är den största samhällsreformen sedan införandet av grundskolan! Så historiskt är det. Och precis som med grundskolan är det arbetarna som drar den största nyttan. Och därför borde alla vara intresserade av vad som är på gång.

Vad handlar reformen egentligen om?

Finland delas in i 21 välfärdsområden, som från början av år 2023 ska sköta en stor del av kommunens uppgifter. Det handlar om all den service du i dag får på hälsovårdscentralen, men även missbrukarvården, hem- och äldrevården, servicen för de funktionshindrade samt räddningstjänsterna. Och samtidigt kommer flera hundra tusen arbetstagare att byta arbetsgivare, från kommunen till välfärdsområdet.

Det viktigaste du kan göra är att rösta på en kandidat du tycker representerar dig bäst.

Det är nu vi börjar bygga upp hur det hela ska fungera på ett bättre sätt. Ett mål med reformen är att du ska få vård snabbare än idag. Du ska inte bollas mellan flera olika instanser, utan en så kallad ”en luckas princip” ska gälla. Samarbetet mellan olika enheter inom både socialvården och hälsovården ska fungera smidigare.

Coronatiden har slagit hårt mot våra unga. Många lider av mentala problem och känner sig likgiltiga inför framtiden. Här måste vi satsa på flera vuxna i skolorna, bättre elevvård och möjligheter att snabbare få hjälp. Det här är speciellt viktigt för oss som talar svenska. Vi har rätt att få vård på vårt eget språk. Där kan välfärdsområdet lättare samarbeta kring svenskan genom att bygga enhetliga vårdkedjor.

Vad kan jag göra åt det?

Välfärdsområdesvalet anordnas 23.1.2022. Det viktigaste du kan göra är att rösta på en kandidat du tycker representerar dig bäst. Och så kan du uppmana alla andra vänner och bekanta, arbetskompisar och familjemedlemmar att också gå och rösta. Blev du intresserad av att vara med och bygga upp det hela, kan du kontakta ett parti på din ort och fråga om du kan ställa upp själv som kandidat i valet. Du behöver inte vara rädd för att du inte kan, det gör ingen annan heller, eftersom det här är första gången det ordnas val inom välfärdsområdena.

Låt oss tillsammans se till att industriarbetaren får sin röst hörd i valet! Rösta.

NINA WESSBERG
Organisationsombudsman vid Industrifacket

FOTO KITI HAILA

16.11.2021