Hannu Siltala: Oppivelvollisuuden laajentuminen luo pohjan jatkuvalle oppimiselle

Oppivelvollisuuden laajentaminen ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuus luo hyvän pohjan jatkuvalle oppimiselle. Työelämän muutosvauhti on jo vuosikymmeniä ollut sen verran kovaa, että voi joutua opiskelemaan useita ammatteja selvitäkseen työurasta eläkkeelle täysin palvelleena. Sekään ei aina auta, kun ikää tulee mittariin riittävästi. Työnantajien pitäisi rohkeammin palkata osaavia yli 50-vuotiaita riveihinsä.

Uuden oppiminen on sitä helpompaa, mitä paremmat perustiedot ja taidot on saanut peruskoulussa ja sen jälkeisissä ensimmäisissä ammatillisissa opinnoissa. Teknisissä ammateissa varsinkin LUMA-aineiden, eli luonnontieteellis-matemaattisten aineiden, perusteiden hallinta vahvistaa teknologioiden taustalla olevien ilmiöiden ymmärtämistä ja uuden oppimista. Oppimaan oppimista ei voi liikaa korostaa. Mitä paremmin hallitsee opiskelun, sitä helpompi on oppia uutta.

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä ja uudistamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Jatkuvalla oppimisella vastataan muun muassa uudelleen- ja täydennyskoulutustarpeisiin, joita syntyy teknologian kehityksen sekä työn murroksen myötä. Käytännössä tämä voi merkitä kokonaan uuteen ammattiin opiskelua tai kehittymistä nykyisessä ammatissa entistä osaavammaksi.

Oppimaan oppimista ei voi liikaa korostaa. Mitä paremmin hallitsee opiskelun, sitä helpompi on oppia uutta.

Mihin on unohtunut elinikäisen oppimisen käsite, jota vielä jokunen vuosi sitten viljeltiin runsaasti? Käsitteet tulevat ja menevät, ja aina pyörää keksitään uudestaan. Elinikäinen oppiminen on jatkuvaa oppimista laajempi käsite. Se käsittää kaikenlaisen oppimisen koko elämän ajan vauvasta vaariin. Jatkuva oppiminen korostaa erityisesti työuran aikaista osaamisen kehittämistä.

Teollisuusliitto edistää omilla toimillaan jatkuvaa oppimista ja siihen ohjaamista. Teollisuusliiton tarjoamat työllisyys- ja urapalvelut ovat jokaisen jäsenen käytettävissä. Urapalveluista voi saada esimerkiksi henkilökohtaista ohjausta työpaikan hakemiseen sekä vinkkejä ja opastusta uuteen ammattiin opiskeluun hakemisesta. Tätä palvelua kehitetään entisestään edellä mainittuun suuntaan. Lisäksi liiton Työtori-hakukoneella voi etsiä Teollisuusliiton alojen työpaikkoja. Molemmat edellä mainitut palvelut linkitetään toisiinsa entistä paremmin.

Ei pidä unohtaa myöskään liiton tarjoamaa ay-koulutusta. Se ei ole varsinaista ammatillista koulutusta, mutta se parantaa kiistattomasti luottamushenkilöidemme osaamista työpaikoilla tehtävissä tärkeissä edunvalvontatehtävissä. Näistä koulutuksista voi ensi vuoden alusta saada opintopisteitä, joita voi hyödyntää opiskelu- tai työpaikkaa haettaessa.

HANNU SILTALA
Teollisuusliiton koulutuspäällikkö

KUVA KITI HAILA

19.10.2021