Avoimen työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen.

Irene Niskanen: A-kassa haluaa tarjota alan parhaat palvelut

Teollisuuden työttömyyskassassa on käsillä suuren muutoksen aika. Reilun kahden kuukauden kuluttua 1.1.2022 astuu voimaan sulautuminen Rakennusalan ja Finkan työttömyyskassojen kanssa. Kassat yhdistyvät uudeksi Avoimeksi työttömyyskassaksi, eli A-kassaksi.

Avoin työttömyyskassa, aivan kuten edeltäjänsäkin, tulee toimimaan jäsenlähtöisesti ja toimintaa kehitetään jatkossakin jäsenen tarpeista. Tavoitteenamme on olla entistä paremmin jäsentemme tavoitettavissa ja hoitaa heidän etuusasiansa sujuvasti.

Suurempi ja monialaisempi työttömyyskassa mahdollistaa paremman varautumisen työttömyyteen liittyviin kausi- ja toimialavaihteluihin. Sulautumisen myötä kassalla on entistä enemmän ja laaja-alaisempaa osaamista. Suurempi kassa mahdollistaa myös kattavan palvelutarjonnan, joka vastaa jäsentemme vaatimuksia ja tarpeita. Uusi kassa ottaa käyttöön muun muassa uusia palveluväyliä, joiden avulla jäsenemme saavat henkilökohtaista palvelua.

Keväällä 2021 tehdyssä jäsentutkimuksessa 98 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että luotettavuus, palvelevuus ja asiantuntevuus kuvaavat Teollisuuden työttömyyskassaa hyvin tai erittäin hyvin. Koska Teollisuuden työttömyyskassa on saanut erinomaiset arviot palveluistaan ja palvelutasostaan, on A-kassalla myönteinen haaste säilyttää jäsenten tyytyväisyys. Haluamme olla jäsenillemme luotettava kumppani työelämän käännekohdissa ja tarjota alamme parhaat palvelut.

Rakennusalan, Finkan ja Teollisuuden työttömyyskassojen jäsenet siirtyvät automaattisesti A-kassan jäseniksi vuodenvaihteessa.

Jäsentemme palaute on meille jatkossakin arvokasta, se ohjaa toimintaamme ja kehitystämme. Jo A-kassan toiminnan alussa tulemme kysymään kokemuksia ja toiveita uudistuneelle kassalle. Muokkaamme ketterästi toimintaamme ja palvelujamme palautteen perusteella.

Tällä hetkellä lähes kaikki kassamme jäsenet ovat Teollisuusliiton jäseniä. Jatkossa Avoin työttömyyskassa tulee hoitamaan useamman taustaliiton jäsenten työttömyysvakuutuksen. Näiden kaikkien liittojen kanssa haluamme toimia yhteisten jäsentemme eduksi.

Kassojen sulautumiseen liittyvät muutokset tehdään niin, ettei jäsenyyden siirto aiheuttaisi jäsenillemme ylimääräistä vaivaa. Yksittäisen jäsenen ei tarvitsekaan tehdä mitään, vaan me hoidamme kaiken. Rakennusalan, Finkan ja Teollisuuden työttömyyskassojen jäsenet siirtyvät automaattisesti A-kassan jäseniksi vuodenvaihteessa. Kassojen sulautuminen ei vaadi jäseniltä mitään toimenpiteitä.

Sulautumisen vuoksi kassojemme tiedot yhdistetään, ja tästä syystä joudumme sulkemaan palvelumme vuoden viimeiseksi viikoksi, mutta heti vuoden alussa olemme palvelemassa jäseniämme Avoimessa työttömyyskassassa. Tarkemmat tiedot palvelukatkon ajasta ja muista muutoksista saatte kotisivuiltamme www.teollisuuskassa.fi.

IRENE NISKANEN
Teollisuuden työttömyyskassan johtaja

KUVA KITI HAILA

12.10.2021