Jalostamalla arvo kasvaa

Rautakaupassa vasara maksaa enemmän kuin saman painoinen metallikappale. Tämä johtuu siitä, että vasaran valmistaja on lisännyt metallin arvoa tekemällä siitä tuotteen.

Tämä on jalostamista. Vaikka jalostaminen saattaa kuulostaa enemmän eläin- tai kasvituotannon termiltä, sitä voi käyttää tuottavuuden mittaamisen apuna.

Kun lasketaan JALOSTUSARVO, saadaan selville, KUINKA PALJON YRITYS ON LISÄNNYT TUOTTEIDENSA ARVOA OMALLA TOIMINNALLA. Tämä ARVONLISÄ koostuu henkilöstön palkoista, laitteisiin ja työvälineisiin käytetystä rahasta, ostetuista palveluista sekä yrityksen voitosta.

Jalostusarvo voidaan laskea myös toista kautta. Tällöin yrityksen liikevaihdosta vähennetään yhtiön kustannukset, kuten raaka-aineiden ja palveluiden ostot sekä vuokrakulut.

Jalostusarvoa voi nostaa muun muassa kehittämällä tuotantoa tehokkaammaksi tai keksimällä parempia tuotteita ja lisäpalveluita.

Luotettu ja tunnettu brändi taas voi lisätä jalostusarvoa myymällä tuotteita kalliimmalla.

Jalostusarvoa voi nostaa muun muassa kehittämällä tuotantoa tehokkaammaksi tai keksimällä parempia tuotteita ja lisäpalveluita.

Yksittäisenä lukuna jalostusarvo ei ole kovin hyödyllinen. Sen avulla voidaan kuitenkin laskea, kuinka paljon YKSI TYÖNTEKIJÄ KESKIMÄÄRIN LISÄÄ YRITYKSEN TUOTTEIDEN ARVOA tai mikä on YRITYKSEN JALOSTUSARVO SUHTEESSA LIIKEVAIHTOON.

Nämä lukemat kertovat TUOTTAVUUDESTA.

Tuottavuus vaihtelee toimialojen välillä. Esimerkiksi rakennusalalla jalostusarvo työntekijää kohden on alhaisempi kuin teollisuudessa.

Kiinnostavinta on verrata yhtiöiden lukemia saman toimialan sisällä, koska siten saa näkemystä yhtiöiden kilpailukyvystä.

Jalostusarvo on eri asia kuin JALOSTUSASTE. Jalostusaste on sitä KORKEAMPI mitä ENEMMÄN TYÖTÄ ON TEHTY TUOTTEEN VALMISTAMISEEN.

Jalostusasteen nostaminen ei automaattisesti tuota parempia voittoja. Pitkälle jalostettu tuote pitää myös pystyä valmistamaan järkevästi ja myymään riittävän korkealla hinnalla.

Muuten käy niin, että korkean jalostusasteen tuotteista huolimatta yhtiön jalostusarvo on kilpailijoihin verrattuna huono.

Joskus vientiyhtiön ei kannata jalostaa tuotetta kovin pitkälle, koska tullimaksut voivat nostaa valmiimpien tuotteiden hintaa useita prosentteja.

 

UUDET RATKAISUT TUOVAT ARVOA

Suomen talouden rakennetta on usein parjattu siitä, että liian suuri osa yrityksistä tekee niin sanottuja välituotteita. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi osia, joita asennetaan isompiin koneisiin.

Suoraan kuluttajille myyminen tuo usein enemmän tuottoja, mutta se vaatii erityistä osaamista. Jalostusarvon parantaminen kannattaakin rakentaa yhtiössä jo olevan osaamisen ympärille.

Moni suomalainen alihankkijayhtiö on päättänyt nostaa jalostusarvoaan kehittämällä omaa tuotantoa sujuvammaksi ja tehokkaammaksi.

Alihankkijana toimiminen ei välttämättä tarkoita jatkuvaa tehostamista. Alihankkija voi myös alkaa valmistaa asiakkaalle entistä isompia kokonaisuuksia tai kehittää täysin uusia tuotteita tai palveluita.

MAINE KASVATTAA ARVOA

Jalostusarvon nostaminen on usein maailmanlaajuinen palapeli, johon kuuluvat esimerkiksi kustannusten hallinta, mielikuva yhtiöstä, tuotteiden käytettävyys ja patenttien määrä.

Ajatellaan vaikka kännyköitä. Käytännössä kaikki kännykkävalmistajat ostavat tuotannon halvan työvoiman maista, ja kaikissa kännyköissä on myös varsin samanlaista tekniikkaa. Silti monet haluavat maksaa Applen kännyköistä enemmän kuin muista.

Apple on onnistunut luomaan sellaisen käyttökokemuksen, joka miellyttää monia. Applen jalostusarvo on suunnittelutyössä, patenteissa ja laitteen ympärille luodussa sovelluskaupassa.

Kaikki nämä tiivistyvät nykypäivänä Applen brändiin.

TEKSTI PEKKA LEIVISKÄ

23.6.2021