TEKIJÄ 20210119 Närpes. Fackavdeling 274 styrelsemöte. Från vänster Daniel Ek (Närko), Joakim Kaas (TransComponent Finland Ltd), Mikael Renfors (NTM), Eskil Grahn (NTM), Jimmy Antfolk (NTM), Roger Kronlund (pensionär/Oy Närko Ab), Bengt Ek (NTM), Johan Stenback (NTM Ab Närpes Trä & Metall), Mats-Johan Kaars (Hilding Anders Finland Oy) och Peter Sjökvist (Närko). By Johannes Tervo

KOMMUNALVALET: Låt din röst höras! Fackavdelningarna kan påverka även utanför arbetsplatsen

”I kommunerna bestämmer man om frågor som berör vanliga arbetande människors vardag”, säger Peter Sjökvist från Närpes. Därför är det viktigt att också industriarbetarnas röst hörs i fullmäktige.

10.2.2021

HUVUDBILD. Industriarbetarnas röst i Närpes. Här i form av Daniel Ek, Joakim Kaas, Mikael Renfors, Eskil Grahn, Jimmy Antfolk, Roger Kronlund, Bengt Ek, Johan Stenback, Mats-Johan Kaars och Peter Sjökvist. Ordförande Kent-Johan Svarvar saknas. 

På en lunchrestaurang i Närpes har styrelsen för fackavdelning 274 Närpes industriarbetare samlats. Anställda vid Närpesföretagen NTM, Närko, Transcomponent är representerade. Den här gången finns också förstärkning från träbranschen med.

Förutom de sedvanliga ärendena är också det kommande kommunalvalet på agendan.

– Dagis, skolor, trafik, boende, närmiljö, idrott och motion, räknar Peter Sjökvist, medlem i Industrifackets styrelse och kassör för fackavdelning 274, upp saker som man besluter om i drygt 300 kommunfullmäktige i landet

En förutsättning för att arbetarnas röst hörs är att det skapas kontakter till de ställen där besluten fattas. Ännu bättre om man själv sitter vid de borden. Det är förståeligt att det kan kännas svårt att ta steget ut om man inte har ”föreningsvanan” inne, anser man här.

Viljan att påverka är ändå viktigast, mötesteknik kan man lära sig senare.

Fackavdeling 274 styrelsemöte. Från vänster Peter Sjökvist (Närko), Jimmy Antfolk (NTM) , Joakim Kaas (TransComponent Finland) och Daniel Ek (Närko). Redaktören Johannes Waris är också med på ett hörn – på distans den här gången.

Inom avdelningen kan man stöda och uppmuntra medlemmar att ställa upp i val.

– Man kan börja som ersättare i någon nämnd och pröva på hur det känns. Men man lär ju sig mer hela tiden och får mer insyn och då kan det också bli riktigt intressant, påminner Mats-Johan Kaars, huvudförtroendeman på säng- och madrasstillverkaren Hilding Anders och ersättare i stadsfullmäktige i Närpes.

Kaars sitter själv i tekniska nämnden i staden. Genom det uppdraget sitter han också i flera grupper med anknytning till byggsektorn i staden.

ANSTÄLLNINGAR EN VIKTIG FRÅGA

Medlemmar i 274:an har gjort flera motioner som berör allt från underhåll av vägnätet till behoven inom småbarnspedagogiken.

Styrelsemedlemmar hittas på förtroendeposter i stadsfullmäktige, politiska regionalorganisationer, fackförbundens centralorganisationen FFC, Folktinget och Österbottens förbund.

– Trygga anställningar är ett tema som vi fört fram och naturligtvis kommer att göra också i fortsättningen, säger Sjökvist som hör till de aktivaste motionsställarna i stadsfullmäktige.

Avdelningen har också velat lyfta fram frågor som berör anställningstryggheten.

Sjökvist lyfter gärna fram det faktum att kommunen eller staden ofta är en betydande arbetsgivare. Närpes stad har för till fället knappt 900 anställda.

”Att arbetet med att visstidsanställningarna ses över där behovet är bestående och ändras till tillsvidare anställningar, är något som kommer att få en hög prioritet den närmaste framtiden”, spår Peter Sjökvist.

Sjökvist sitter själv i stadsstyrelsens personal- och lönesektion.

– Genom arbetet i dessa grupper har vi varit med och styrt Närpes stad i en sundare och bättre riktning i personalfrågor. Vi har även aktivt varit med och tagit beslut om stora investeringar inom sjuk- och äldrevården, samt en utbyggnad av dagvården och nu senast skolorna, stora ekonomiska beslut, men nödvändiga för att möta framtiden i något så ovanligt som en växande landsbygdsort, säger Sjökvist.

– Det är en viktig fråga då stora förändringar är på kommande i kommunfältet i och med social- och hälsovårdsreformen, säger Sjökvist. Det finns mycket att vinna på färre tillfälliga anställningar i det nya välfärdsområdet i Vasaregionen.

PRIVATISERING ETT HOT

Dessutom hotar privatiseringar och upphandlingar av allt fler offentliga verksamheter även anställningstryggheten för arbeten som tidigare betraktades som relativt trygga.

Otrygga anställningar på visstid är en källa till stress och oro för många, speciellt unga, anser han.

De påverkar även många gånger de fast anställdas arbetsvillkor negativt i och med att bemanningen är lägre och de fast anställda får på så sätt dra ett tyngre lass och ständigt lära upp nya kollegor.

– Att arbetet med att visstidsanställningarna ses över där behovet är bestående och ändras till tillsvidare anställningar, är något som kommer att få en hög prioritet den närmaste framtiden, spår Sjökvist.

– För att även i fortsättningen kunna påverka i dessa viktiga frågor, behövs även kandidater i kommande kommunval från arbetarleden, där finns ofta kännedom och kunskap om anställningsfrågor, fortsätter han.

TEXT JOHANNES WARIS
FOTO JOHANNES TERVO

LÄS OCKSÅ: Riku Aalto: I kommunerna görs besluten om människornas vardag

OBS! 

Valdagen för kommunalvalet 2021 är den 13 juni 2021 och de andra viktiga datumen är enligt följande:

  • uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är röstberättigad i vilken kommun): 23.4.2021
  • kandidatansökan ska lämnas in: 4.5.2021
  • kandidatuppställningen fastställs: 14.5.2021
  • rösträttsregistret vinner laga kraft 25.5.2021
  • anmälningstiden till hemmaröstning senast 1.6.2021 kl.16
  • förhandsröstning i Finland: 26.5 – 8.6.2021
  • förhandsröstning utomlands: 2 – 5.6.2021
  • resultatet fastställs: 16.6.2021
  • fullmäktige börjar sitt arbete 1.8.2021.