Merja Rinne: Järjestötoiminnan digiloikka

Pakko on paras motivaattori, sanotaan. En kaikilta osin allekirjoita edellä olevaa väitettä, mutta totta toinen puoli kuitenkin. Tämä kevät on osoittanut monelle yhdistystoiminnassa aktiiviselle ihmiselle sen, että opimme käyttämään uusia osallistumisen muotoja, jos muita vaihtoehtoja ei ole, tai ne ovat vähissä.

Tänä keväänä, kun kokoontumisoikeuttamme rajattiin poikkeuslain perusteella, jouduimme miettimään, kuinka ammattiosastojen sääntömääräiset kokoukset saadaan pidettyä sääntöjen määräämässä ajassa. Pian valtioneuvosto linjasi, että kokouksien pitämistä voidaan siirtää syksyyn, ja tätä linjausta mukaillen myös Teollisuusliitossa päätettiin toimia.

Liiton ammattiosaston mallisääntöjen mukaan ammattiosaston kokouksiin voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli asiasta on päätetty syyskokouksessa. Tiedossani ei ole kuinka moni ammattiosasto on edellä mainitun päätöksen tehnyt. Ne osastot, jotka näin ovat menetelleet, varmaan kiittelivät tänä keväänä ratkaisuaan.

Kulunut kevät on osoittanut, että osallistumisen muoto ei ole toiminnan tärkein peruste. Osallistuminen diginä on yhtä pätevää ja arvokasta kuin läsnäolo fyysisestikin. Tänä päivänä meille tarjotaan monia eri sovelluksia ja välineitä yhteyden pitämiseen. Ne ovat kehittyneet, ne ovat ilmaisia ja niiden käyttö on mahdollista pienen perehtymisen avulla.

Tänä keväänä on pidetty etäyhteyksien avulla muun muassa luottamusmiesten vertaistukiryhmiä, luottamusmiestapaamisia ja järjestämiskokouksia.

Asioista pystytään tekemään päätöksiä, vaikka kokouksen osallistujat eivät olisikaan fyysisesti samassa tilassa. Ammattiosaston kokouksiin etäyhteydellä osallistuminen voi olla monelle helpompaa kuin kokouspöydän ääressä vaikuttaminen muun muassa ajankäytön tai perhetilanteen vuoksi. Tämä on tullut todistetuksi kevään aikana pidettyjen lukuisten etäkokousten myötä.

Kuulemani mukaan tänä keväänä on pidetty etäyhteyksien avulla muun muassa luottamusmiesten vertaistukiryhmiä, luottamusmiestapaamisia ja järjestämiskokouksia. Näistä meille on kertynyt oppia ja kokemusta, jonka toivoisin jäävän toimintatavaksi myös epidemian laannuttua. Ainakin osa kokouksista ja tilaisuuksista voidaan siirtää verkkoon. Kenties sillä saadaan houkuteltua uusia jäseniä aktiivisemmin mukaan toimintaan.

Myös Teollisuusliitossa on tehty kevään aikana merkittäviä digiloikkia. Kaikki kokoukset ja ideariihet on siirretty verkkoon. Pienen treenaamisen jälkeen asiat näyttävät sujuvan.

Jäsenille jo aiemmin tarjotut Urapalvelut täydentyivät kesäkuun alusta lukien, kun liitto aloitti yhteistyön Duunitorin kanssa (katso tästä Teollisuusliiton Työtori). Tämä mahdollistaa helpon hakupalvelun Teollisuusliiton sopimusalojen avoimiin työpaikkoihin. Palvelu on valtakunnallista eli paikkoja voidaan hakea paitsi omalta työssäkäyntialueelta myös koko Suomen alueelta.

Nämä kaksi digitaalista palvelua täydentävät hyvin toisiaan. Urapalveluista jäsen voi hakea tukea ja osaamista työnhakuun liittyen. Jäsenten käytössä on muun muassa puhelin ja chat-palvelu sekä mahdollisuus työnhaun omavalmentajan käyttöön. Lisäksi erilaiset verkossa näytettävät webinaarit antavat tietoa ja tukea työelämään ja työnhakuun liittyvissä kysymyksissä. Kun työnhakuvalmiudet on saatettu ajan tasalle, on helpompaa ja sujuvaa siirtyä Teollisuusliiton Työtorille työnhakuun.

MERJA RINNE
Teollisuusliiton aluetoiminnan päällikkö

KUVA KITI HAILA