Mikko Hakkarainen lokakuu 2019 Kansainvälinen asiantuntija, Teollisuusliitto

Mikko Hakkarainen: Palkat neuvotellaan työmarkkinaosapuolten kesken

Teollisuusliiton kansainvälisen toiminnan palettiin kuuluu yhtenä merkittävänä tekijänä Euroopan rakennus- ja puutyöväen federaatio EFBWW (European Federation of Building and Woodworkers). Federaation neljän vuoden välein järjestettävä kongressi pidettiin marraskuussa Wienissä.

EFBWW kokoaa yhteen noin 1,6 miljoonaa jäsentä rakennus- ja puualan ammattiliitoista eri puolilta Eurooppaa. Suomesta sen jäseninä ovat Teollisuusliiton lisäksi Rakennusliitto ja Pro. Ne edustavat yhdessä liki 100 000 alan työntekijää.

Euroopan tasolla käsiteltävien asioiden kirjo on laaja, mutta teemat ovat tuttuja. Vaadimme tasa-arvoista kohtelua kaikille työntekijöille. Ilmastonmuutosta vastaan taisteltaessa haluamme varmistaa oikeudenmukaisen siirtymisen vähähiiliseen talouteen. Digitalisaation muuttaessa työtehtäviä on pidettävä huoli niistä, jotka uhkaavat pudota kelkasta.

Vaadimme myös enemmän investointeja muun muassa infrastruktuurin kohentamiseen, korkealaatuisia töitä ja parempaa ammatillista koulutusta. Edellisten rinnalla työympäristöasiat ovat tärkeässä roolissa. Monissa alan töissä on riski altistua vaarallisille aineille tai vaikeille työolosuhteille. Ja kuten niin monella muullakin alalla, avainasemassa on liittojen vahvistaminen ja järjestäminen eli aktiivinen toiminta sen eteen, että ihmiset järjestäytyvät sekä neuvottelusuhteiden parantaminen.

”Kongressi päätyi lausumaan, jossa kannatetaan minimipalkkojen kehittämistä EU-maissa samalla kun kunnioitetaan erilaisia työmarkkinajärjestelmiä.”

Suomalaiseenkin keskusteluun viime aikoina vahvasti noussut kysymys eurooppalaisesta minimipalkasta nousi esille myös Wienissä. Rauhallisen keskustelun jälkeen kongressi päätyi lausumaan, jossa kannatetaan minimipalkkojen kehittämistä EU-maissa samalla kun kunnioitetaan erilaisia työmarkkinajärjestelmiä. Tämä kanta sai myös Pohjoismaiden tuen. Me haluamme jatkossakin pitää kiinni oikeudestamme neuvotella palkat työmarkkinaosapuolten kesken.

Muun muassa näihin asioihin EFBWW pyrkii seuraavan nelivuotiskauden aikana vaikuttamaan esimerkiksi lobbaamalla, osallistumalla eurooppalaiseen sosiaalidialogiin ja kampanjoiden. EFBWW:n uusi puheenjohtaja on Ruotsin rakennusliitto Byggnadsin puheenjohtaja Johan Lindholm. Pääsihteeriksi valittiin belgialainen Tom Deleu. Hallituksessa Suomen yhdellä paikalla istuu Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi. Hänen varajäsenenään toimii Teollisuusliiton toinen varapuheenjohtaja Jari Nilosaari.

MIKKO HAKKARAINEN
Teollisuusliiton kansainvälinen asiantuntija