Raseborg 21.8.2019 SBA flyttar från Svartå till Gebbelby. Nya fabriken i Gebbelby. Matias Silaste. Foto: Patrik Lindström

SBA Interior flyttade från gammal bruksmiljö till större i Raseborg – ”Det kan ta ett år innan allt hittar sin plats”

De anställda på SBA Interior i Raseborg börjar så småningom vänja sig med den nya fabriken. Det kan ändå ta upp till ett år innan allt hittat sin plats, tror man här.  

– För tillfället åker en lastbil fram och tillbaka minst tre gånger om dagen och plus det har vi en paketbil hela tiden i bruk för mindre behov, säger huvudförtroendemannen Tommi Laaksonen.

Ja, det är inte med hjälp av en av en kompis lånad paketbil det ska flyttas när det bär av för ett metallföretag med över 100 anställda. Svartåföretaget SBA Interior håller som bäst på med att flytta till nya utrymmen närmare Ekenäs.

–  Det finns över 100 plåtrullar kvar i Svartå. De största väger över fyra ton, säger vice huvudförtroendeman Tom Lundström. Han var en av de första som redan i våras började jobba i produktion i den nya fabriken.

SBA Interior

Grundat: 1985 i Svartå

Hemort: Raseborg

Produktion: Hyttar och inredning för fartyg och byggnadsindustrin

Personal: 133 av vilka 25 procent inhyrda 

Omsättning: 16,7 miljoner (2018)

 

Förtroendemannaduon hälsar oss välkomna till SBA Interiors nya hem. Företagets tre avdelningar håller fortfarande till i en och samma utrymmen även i fortsättningen.

Marine som tillverkar brandklassade panelsystem och möbler till varvsindustrin, Components som är underleverantör för företag inom den inhemska metallindustrin och Materials som främst tillverkar paneler för byggnadsindustrin.

Huvudförtroendeman Tommi Laaksonen och vice huvudförtroendeman Tom Lundström anser att det är viktigt att personalen får säga sitt när ett företag flyttar till nya utrymmen.

Företaget har vuxit under senaste åren och det började bli trångt i Svartå. Då började ledningen utreda två olika möjligheter: finns det en lokal inom på rätt så nära håll eller skulle det gälla att bygga nytt?

Tills sist valde företagsledningen ändå att köpa en lokal som ligger omkring 20 kilometer västerut från Svartå. Den nya fabrikslokalen är hela 17 000 kvadratmeter till golvytan och man lugnt säga att företaget flyttat till större.

– Golvytan har mer än fördubblats, säger Lundström.

I stället har man varit tvungen att beakta att det är lägre till tak i den nya fabriken. En annan utmaning har legat i att produktionen skulle hållas i gång samtidigt både i den gamla fabriken och i den nya under hela flyttprocessen.

– Vi befinner oss nu i det mest kritiska skedet, säger Laaksonen.

På det stora hela är förtroendemännen av den åsikten att flytten gått rätt så bra, även om det rört sig om ett omfattande projekt – kanske rent av större än man på förhand förutspådde. Allt har inte heller gått smärtfritt och tidtabellerna har skjutits fram.

–  Man kan väl säga att kapitalismen inte fungerar. Gällande transporterna verkade det snarare som om de ville lägga krav på oss kring tidtabellerna, trots att vi var betalande kunder, säger Laaksonen.

Här i Svartå i gammal bruksmiljö  inledde SBA Interior sin verksamhet för 34 år sedan. I Svartå har det funnits industri sedan järnbruket grundades över 400 år sedan år 1616.
…och hit bar det av. Golvytan har mer än fördubblats i den nya fabriken i Gebbelby.

Både Laaksonen och Lundström är också nöjda med att företaget vill satsa och göra investeringar. Här har man fått en bit av kakan när de stora fartygsbeställningarna landat i Finland.

Laaksonen och Lundström intygar att personalen hörts i samband med frågor och beslut som dykt upp i samband med flytten – men hur mycket, det har varierat lite mellan avdelningarna.

– Man kan väl säga att ”rätt så bra” har man lyssnat till oss, men nog skulle det ha funnits behov för mer, säger Lundström.

– Jag skulle kanske själv ha tagit de anställda med redan i planeringsskedet, så att de kunde berätta om behoven som gäller deras arbetspunkter. Naturligtvis finns det ju också bekanta uttryck om ”flera kockar och en soppa”, men jag tycker det skulle ha gynnat alla, säger Laaksonen.

DET TAR EN TID FÖRE ALLT HITTAR SIN PLATS

Richard Nyman är i färd med att studera ritningar för en ny linje som ska sättas upp i fabrikshallen. Det kommer hålla Nyman och två andra sysselsatta i minst en vecka. Han beskriver sig som något av en ”allt-i-allo” på fabriksgolvet.

–  Det finns mera utrymme i alla fall, det måste jag säga. I alla fall en stund, innan det igen fylls på, säger Nyman, som är hemma i Svartå.

För de anställdas del rör det sig om ett miljöbyte. Den tidigare lokalen var en rödtegelbyggnad i bruksanda, strax intill Svartå slott, medan den nya lokalen är en modernare byggnad.

Industribyggnaden gick ändå igenom en ordentlig sanering efter att SBA Interior tog över. Taket förnyades och värmesystemet byttes ut. När Tekijä besöker fabriken är målare i färd med att måla om den något grådaskiga fasaden.

”Det finns mer utrymme här i den nya fabriken”, säger Richard Nyman som jobbat 16 år på SBA Interior. Han hör till dem som efter flytten fick en något längre väg till jobbet.

– Jag tror man kan säga att det tar minst ett år innan allt har hittat sin slutliga plats, säger Lundström.

– Sen återstår det att se om företaget har tänkt större förändringar med tanke på framtiden i samband med flytten, säger Laaksonen.

Köket och socialutrymmen har också genomgått något av en uppdatering tack vare flytten. Det är större.

–  I gamla bruksbyggnader, som i den i Svartå, blir det lätt så att mikrovågsugnar och kaffekokare börjar dyka upp i hörnen och det bildas enstaka kaffeklubbar på två till fem personer. Nu är det lättare att samla ihop ett större gäng, påpekar Laaksonen.

VINNARE OCH FÖRLORARE

I jämförelse med hur långa avstånden på flera andra håll i landet kan vara, låter en flytt på 20 kilometer kanske inte som en så märkvärdig förändring, men naturligtvis finns det vinnare och förlorare.

– Jag hör till de största förlorarna, då jag kommer från Virkby i Lojo, men och andra sidan är det nog inte många som kommer till jobbet på under 15 minuter till exempel i huvudstadsregionen, säger Laaksonen.

För Svartås del innebär flytten naturligtvis att den största arbetsgivaren i byn inte finns kvar där den funnits i sin nuvarande form sedan mitten av 1980-talet.

Jenna Törnqvist har nu mycket kortare väg till jobbet än tidigare. I bakgrunden Robin Eklöf.

En av de största vinnarna vad gäller arbetsresan är Jenna Törnqvist som kör till jobbet från Tenala varje morgon.

– För mig har det varit bara bra. Min resa till jobbet har halverats, säger Törnqvist vid limsprutan.

På det stora hela verkar det som om flertalet fått en lite kortare resa till jobbet efter flytten. En del av de anställda har dock tagit beslutet att söka jobb på annat håll efter att det blev klart att företaget flyttar.

–  Det är klart att det kan bli jobbigt med dagvård för barnen och sådana saker, säger Laaksonen.

”När maskinerna körs samtidigt på två ställen, kan det hända att verktygen man behöver just då råkar finnas på det andra stället”, säger Tomi Koskenselkä som jobbar som laseroperatör.

NYA MASKINER OCH UTBILDNING

Allt ska ändå inte med från gamla stället och maskinparken förnyas något i samband med flytten.

– Vi hade tidigare fyra lasersvetsar i Svartå, av vilka bara två kom hit, berättar huvudförtroendeman Laaksonen.

Vid en av laserskärarna har Tomi Koskenselkä inlett sitt tredje arbetspass på den nya fabriken.

– När maskinerna körs samtidigt på två orter, kan det hända att verktygen man behöver just då råkar finnas på det andra stället. Vår så kallade egen truck är till exempel i Svartå för tillfället. Det kan hända att man får vänta en timme på den. Lite små grejer ännu, men visst har vi allt vi behöver för att köra maskinerna, säger Koskenselkä.

Micke Winberg och vicehuvudförtrondeman Tom Lundström bekantar sig med en av de nya maskinerna.

Nya maskiner och utrustning kräver naturligtvis att personalen får utbildning i dem. En av dem som deltar är Micke Wiberg från Ingå, som är så ny på SBA att han inte alls hunnit jobba i fabriken i Svartå. Han har nyligen bytt bransch och trivs bra.

–  Efter tio år på bensinstationer så känns det här som ett intressant jobb. Man måste tänka lite på det man gör. Att läsa ritningar är nog det svåraste, säger Wiberg medan han bockar plåt.

Micke Wiberg är branschbytare och deltar i en utbildning på SBA. Den nya maskinen får vitsordet ”s***ns bra” av honom.

I samband med den pågående flytten och alla frågor som kan tänkas vakna på grund av den har man också på fabriken infört ett särskilt möte mellan ledningen och personalrepresentanterna.

–Vi samlas en gång i månaden och tar fram ärenden som berör just den här flytten. Det kan handla om enkla saker, som att det inte finns tillräckligt med klockor på väggarna. Folk måste ju se vad klockan är, säger Laaksonen

STÄDPATRULL I SVARTÅ

Men hur är läget i SBA:s gamla utrymmen i Svartå? Här packas plåtrullar i lastbilar. På gården står fortfarande en hel del material om väntar på att flyttas vidare.

Inne i hallen leder Karoliina Vidfält städpatrullen som gör rent. Ett gäng har jobbat med att packa ihop och städa i Svartå, men nu är det inte många kvar.

– Den nya fabriken är finare och kanske framför allt renare. Det är trevligt, säger Vidfält medan hon sopar.

Det börjar bli tomt i det som en gång var SBA Marines utrymmen i fabriken i Svartå. Karoliina Vidfält har varvat produktionsjobbet i den nya fabriken med att städa och packa ihop grejer.

I slutet av september (efter Tekijäs besök på fabrikerna) meddelade SBA Interior att verksamheten nu flyttat helt och hållet till den nya adressen.

TEXT JOHANNES WARIS  
FOTO PATRIK LINDSTRÖM