Valmet satsaa Rautpohjaan – Pääluottamusmies: ”Oli korkea aika tehdä asioille jotain”

Valmet Technologies uudistaa Rautpohjan tehdasta noin viiden miljoonan euron investointipaketilla. Se vahvistaa uskoa tulevaisuuteen ja pohjustaa myönteistä työilmapiiriä, pääluottamusmies Tuomo Leinonen sanoo.

Valmet Technologiesin käynnissä oleva satsaus Rautpohjaan eli SaRa on jatkoa viime vuonna toteutetulle koelaitosinvestoinnille. SaRa pitää sisällään uuden pitkäjyrsimen hankinnan perälaatikkovalmistukseen, sorvin modifioinnin, tasapainotuskoneen modernisoinnin, piippujen suodatinlaitteiston uusinnan, tehtaan ilmanvaihdon ja valaistuksen uusimisen, aurinkopaneelien asentamisen kakkoshallin katolle sekä tauko- ja toimistotilojen remontteja.

SaRan tarkoituksena on kartonki- ja paperitehtaat -liiketoimintayksikön johtajan Petri Paukkusen mukaan vahvistaa yrityksen asemaa kansainvälisessä kilpailussa, parantaa työturvallisuutta ja työssä viihtymistä sekä ympäristötehokkuutta.

– Puhtaan maailman, vastuullisen kuluttamisen, kaupungistumisen ja digitalisaation megatrendit luovat markkinoita ja mahdollisuuksia tuotteillemme. Esimerkiksi muovin korvaaminen kierrätettävillä materiaaleilla, verkkokaupan nousu ja kehittyvien maiden kasvavat markkinat lisäävät ympäristön kannalta kestävien pakkausmateriaalien kysyntää.

– Se luo kysyntää koneillemme, joilla pakkauksia valmistetaan ja palveluillemme, joilla tuotantoa ylläpidetään. Toisaalta myös paperin valmistamiselle on jatkuva tarve. Tiivistetysti parannamme investoinneilla tuotteidemme laatua ja mahdollistamme koneiden tehokkaamman valmistamisen asiakkaillemme eri puolilla maailmaa. Samalla voimme kehittää Rautpohjassa työympäristöä yhteistyössä henkilöstön kanssa, Paukkunen kommentoi.

Kuvassa vasemmalta kartonki- ja paperitehtaat -liiketoimintayksikön johtaja Petri Paukkunen, verstaspäällikkö Saana Viikman-Helin, toimitusoperaatioiden johtaja Kari Ranta, valimon johtaja Hannu Nikula ja pääluottamusmies Tuomo Leinonen.

INVESTOINNIT VAHVISTAVAT LUOTTAMUSTA

Rautpohjan tehtaan työntekijöiden pääluottamusmies Tuomo Leinonen on tyytyväinen, että investoinnit on laitettu liikkeelle.

– Meillä on puhuttu 20 vuotta, että konehallissa on riittämätön ilmastointi ja huono ilma, että lämpötilojen vaihtelut ovat hankalia ja valaistus on puutteellinen. Oli korkea aika tehdä asialle jotain. Se sopii hyvin yhteen senkin kanssa, että meillä on menossa työsuojelun teemavuosi.

– Toinen puoli asiassa on se, että jokainen täällä miettii ja tekee päätelmänsä tulevaisuudesta sen perusteella, mitä yrityksessä tapahtuu. Kun investointeja toteutetaan, vahvistaa se tulevaisuuden uskoa ja pohjustaa myönteistä työilmapiiriä. Mahdollisiin hiljaisiinkin aikoihin on helpompi lähteä, kun tuotantokyky on kunnossa. Tilanne olisi aivan toisenlainen, jos satsauksia ei tehtäisi, Leinonen vertailee.

Töitä riittää Rautpohjassa Leinosen arvion mukaan olemassa olevan tilauskannan perusteella vuodeksi eteenpäin. Hän toivoo, että investointeja jatketaan myös tulevaisuudessa.

– Esimerkiksi manuaalisesta konekannasta pitäisi siirtyä kohti uutta nykyaikaista laitteistoa. Meidän kannattaa jatkaa tätä uudistusten toteuttamisen mallia, jossa työntekijöiden edustajat pidetään matkassa mukana ja koko henkilöstölle tiedotetaan asioista esimerkiksi yhteisiä tilaisuuksia järjestämällä, Leinonen sanoo.

TEKSTI JA KUVAT PETTERI RAITO