Arto Helenius: Nostetaan Suomi #Ykkösketjuun!

Ammattiliiton ydintehtävä on taistella sen puolesta, että jokaisella työtä tekevällä on asiat kunnossa. Työstä pitää saada reilua palkkaa, se on voitava tehdä turvallisesti ja siitä on voitava myös toipua.

Samaa tavoitetta palvelevaa työtä tehdään ammattiliittojen lisäksi myös muissa järjestöissä. Ne ovat keskittyneet esimerkiksi tuotteiden ja tuotannon turvallisuuden ja työolojen valvontaan, lapsityön kitkemiseen ja hikipajojen paljastamiseen.

Toimimme omilla keinoillamme saman asian puolesta. Ammattiliitot vievät resursseja ja osaamista kohdemaihin. Muut järjestöt nostavat kuluttajien tietoisuutta kotimaassa ja etsivät yritysten kautta sopimuksia, joilla tuotanto saadaan vapautettua räikeimmistä ongelmista.

Useissa Euroopan maissa kampanjoidaan parhaillaan yritysvastuulakien säätämisen puolesta. Lakihankkeet ovat myötätuulessa. Toteutuessaan ne tarkoittaisivat huimaa harppausta eteenpäin. Meille ei enää voisi tuoda hikipajoissa lapsityönä tehtyjä halpatuotteita. Ulkomainenkin työntekijä voisi saada kelvollisen palkan työstään.

Suomessa hanke tuntee nimen #Ykkösketjuun. Finnwatchin käynnistämän kampanjan tavoitteena on, että eduskuntavaalien jälkeinen hallitus säätää lain yritysten ihmisoikeusvastuusta.

Tätä vaatimusta on pidetty aktiivisesti esillä julkisuudessa. Sen rinnalla valtaosa kansanedustajaehdokkaista yritetään sitouttaa lakihankkeen toteuttamiseen jo vaalikampanjavaiheessa. Lisäksi tavoitteena on, että jokainen merkittävä puolue kirjaisi yritysvastuulain säätämisen tulevan vaalikauden ohjelmaansa.

”On hyvinkin mahdollista, että yritysvastuulain säätäminen kirjataan seuraavan hallituksen ohjelmaan.”

Kokoomus ja Keskusta eivät vielä ole hankkeeseen sitoutuneet. Niitä lähellä olevissa sidosryhmissä on liikettä kuitenkin jo tapahtunut. Teknologiateollisuuden puheenjohtaja Marjo Miettinen on yrityksensä Enston kautta sitoutunut tavoitteeseen. Myös MTK on sitoutumisensa ilmoittanut. Tämä tasoittanee tietä hankkeen poliittiselle toteutumiselle.

Laajemmin tarkasteltuna kysymys on myös siitä, että vaikka olemme yhä sidottuja markkinatalouteen, ajattelevat monet tahot, että halpatuontia pitää rajoittaa ja siten suosia eurooppalaista työtä ja yrityksiä. Kun tuontirajoituksia ei kauppasopimuksista johtuen voida asettaa, on niiden sijaan tehokas keino kiristää laatu- ja tuoteturvallisuusmääräyksiä. Näin epäreilulta kilpailulta voidaan ainakin paremmin suojautua.

Edellä kuvatut seikat huomioon ottaen on hyvinkin mahdollista, että yritysvastuulain säätäminen kirjataan seuraavan hallituksen ohjelmaan. Silloin jokaisen Suomessa toimivan yrityksen on oltava huolellinen ja selvitettävä tuotteittensa alkuperä ja valmistusolosuhteet. Asiantuntijoiden mukaan se on ehkä aluksi vaikeaa, mutta siirtyy jatkossa osaksi normaalia kauppatapaa eikä aiheuta ylimääräisiä kustannuksia.

Suurienkaan tavoitteiden läpivienti ei ole mahdotonta, kunhan tehdään yhteistyötä, toimitaan suunnitelmallisesti ja ymmärretään eri tahojen intressit.

Mutta nyt ensiksi, hoidetaan tämä projekti loppuun. Nostetaan Suomi #Ykkösketjuun!

ARTO HELENIUS
Teollisuusliiton kansainvälisen edunvalvonnan erityisasiantuntija

KUVA KITI HAILA