Vuosilomariitoihin linjaus EU-tuomioistuimesta – ”Sille on perusteet, että omavastuupäivät ovat EU-oikeuden vastaisia”

Syksyyn mennessä EU-tuomioistuimessa ratkeaa, onko Sipilän hallituksen vuosilomien sairauskarensseja koskeva lakimuutos ristiriidassa eurooppalaisen oikeusnormiston kanssa.

KUVA YLLÄ: SAK:n lakimies Jari Hellsten ja Teollisuusliiton työympäristöjuristi Juha Kasanen valmiina puolustamaan työntekijäin perusoikeuksia EU-tuomioistuimessa.

– Meillä on aikaisemmassa oikeuskäytännössä hyvät perusteet sille, että omavastuupäivät ovat EU-oikeuden vastaisia, sanoo Euroopan unionin työoikeuteen erikoistunut SAK:n lakimies Jari Hellsten.

Hellsten ja Teollisuusliiton kansainvälisen edunvalvonnan erityisasiantuntija Arto Helenius sekä koko joukko liittojen lakimiehiä oli paikalla, kun asiasta järjestettiin EU-tuomioistuimen pääpaikalla suullinen kuuleminen.

Peistä omavastuupäivistä on taitettu siitä lähtien, kun hallituksen kiistanalainen lakimuutos huhtikuussa 2016 tuli voimaan. Suomessa työoikeudellisia kiistoja ratkova Työtuomioistuin pyysi vuonna 2017 EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiaan.

Riitautetun lainkohdan mukaan neljä viikkoa ylittävä osa ansaitusta vuosilomasta voi leikkautua ja jäädä saamatta, mikäli työtekijä sairastuu vuosilomansa aikana.

Teollisuusliiton Heleniuksen mukaan oikeusjuttuja on kaikilla ammattiliitoilla pöydällä, koska liittojen jäsenistä aina joku sairastuu vuosilomalla.

JULKISASIAMIEHEN LAUSUNTO TULOSSA TOUKOKUUSSA

Jutussa järjestettiin osapuolten suullinen kuuleminen 26. helmikuuta tuomioistuimen pääpaikalla Luxembourgissa. Kuultavana oli työntekijä- ja työnantajatahojen lisäksi Suomen valtio ja Euroopan komissio. Käsittelyä oli seuraamassa kattava joukko työmarkkinalakimiehiä SAK-laisista liitoista ja toimihenkilöjärjestöistä.

Heleniuksen mukaan tuomioistuimen julkisasiamies on luvannut antaa lausuntonsa jutussa toukokuun puolivälissä, ja lopullista tuomiota voi odottaa syksyllä.

– Me odotamme julkisasiamiehen lausuntoa, joka ei ole sitova. Mutta aika usein se noudattelee lopullista tuomiota. Varsinainen linjaus tulee EU-tuomioistuimesta. Sen jälkeen Työtuomioistuimessa levällään olevat jutut jatkuvat, jonka jälkeen joidenkin kuukausien päästä saadaan ratkaisut.

Teollisuusliitto tiedottaa Heleniuksen mukaan viipymättä jäsenilleen, kun lopullinen ennakkoratkaisu EU-tuomioistuimesta saapuu. Varsinainen ratkaisu Työtuomioistuimen riitoihin annetaan Työtuomioistuimesta, mutta se on hänen mukaansa aina ennakkoratkaisun kanssa linjassa.

TEKSTI JARI ISOKORPI
KUVA ARTO JOKELA