Nina Wessberg: Arbetstagarna måste kunna lita på sin förtroendeman

Skulle du anlita en jurist som inte har fått en enda dag utbildning? Låter du en outbildad elektriker reparera din eltavla? Går du till en läkare som saknar läkarkompetens?

Nej, knappast. På många av våra arbetsplatser är situationen just denna. Arbetskompisarna tror att förtroendemannen är insatt i det senaste gällande arbetslivet.

De har gett förtroendemannen sitt mandat i förhandlingar med arbetsgivaren. Arbetstagarna litar på sin valda förtroendeman, men på alltför många arbetsplatser har hen aldrig deltagit i en enda förtroendemannakurs.

Förtroendemannens roll är krävande. Hen ska kunna kollektivavtal, hänga med i lagstiftningsändringar, förhandla lokalt och leda verksamheten inom verkstadsklubben.

Eventuellt finns det naturbegåvningar, som kan allt utan utbildning, men de allra flesta av oss behöver lära oss dessa kunskaper. Kunskap som dessutom behöver uppdateras hela tiden.

”Kunniga, välutbildade förtroendemän är stommen i den fackliga rörelsen.”

Därmed är det inte förtroendemannens ensak om hen vill utbilda sig eller inte, det är hela fackets ansvar. Facket, det är vi alla, vi som valt vår förtroendeman.

Grundutbildningen för en förtroendeman består av 5+5+5 dagar. Därutöver behöver alla årligen kompletterande utbildning.

Förväntningarna på förtroendemannen är stora, också från arbetsgivarhåll. Arbetsgivarna driver allt fler frågor till lokala förhandlingar, men är inte lika villiga att skicka iväg sina förtroendemän på skolning.

För en arbetsgivare är det ju lättare att få sin vilja igenom, då förtroendemannen inte har en tillräcklig utbildning som förhandlare.

Det är arbetsgivaren som betalar för utbildningen, och varje år ifrågasätter arbetsgivarnas organisationer mängden av förtroendemannautbildning. Varje år tvingas Industrifacket föra en kamp för att övertyga arbetsgivarna om att utbildningen behövs.

För svenskspråkiga inom facket är kursmöjligheterna färre, men hittills har Industrifacket kunnat erbjuda årliga grund-, fortsättnings- och kompletteringskurser på svenska.

En förtroendeman som är up-to-date med det senaste som sker inom arbetslivet, kontinuerligt förkovrar sig och deltar i de kurser som ordnas är den bästa garanten för en korrekt intressebevakning just för dig.

Om ni har valt en förtroendeman, kolla om och när hen fått utbildning och uppmuntra förtroendemannen att utbilda sig. Om ni inte ännu har en förtroendeman på din arbetsplats, samla fackmedlemmarna och ställ till med ett förtroendemannaval.

Stöd och hjälp för att anordna valet får ni från regionkontoret.

Förtroendemannen är hjärtat i den fackliga verksamheten. Ett hjärta som inte fått träning är i sämre skick än ett vältränat.

NINA WESSBERG
Industrifackets organisationsombudsman

FOTO KITI HAILA