VIERAILIJA: Anna-Kaisa Auvinen: Tekstiiliala kasvaa ja kehittyy

Suomalaisella tekstiili- ja muotialalla tehtävä työ muuttuu, mutta alalla on edelleen runsaasti työtä ja kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia monenlaisille osaajille perinteisistä tuotantotehtävistä aivan uudenlaisiin työrooleihin.

Alan yritysten toiminta Suomessa on laaja-alaista ja se vaihtelee pienistä design-vetoisista brändeistä teolliseen kuitukangastuotantoon ja työvaatteista uusiin innovatiivisiin kierrätys- ja biomateriaaleihin. Yhteistä yrityksille on se, että niiden liiketoiminta on entistä kansainvälisempää ja kasvuhakuisempaa.

Alan valmistusketjut ovat tyypillisesti moniulotteisia ja globaalisti hyvin pirstaloituneita. Puuvillan matka pelloilta paidaksi edellyttää lukuisia yrityksiä ja yhteistyökumppaneita. Raaka-aineen viljely ja tuotanto, langan kehrääminen, kankaan valmistus ja tuotteen ompelu tapahtuvat usein eri paikoissa. Suomessa ei käytännössä tällä hetkellä tuoteta kuituja suuressa mittakaavassa, joten tekstiilien ja vaatteiden raaka-aineet tulevat lähes poikkeuksetta ulkomailta. Käytännössä kaikki suomalaiset tekstiili- ja vaatealan yritykset toimivat yhteistyössä kotimaisten tai ulkomaisten kumppaneiden kanssa.

”Yritykset, jotka valmistavat tuotteita Suomessa, ovat yleensä vahvasti keskittyneet erikoisosaamista vaativiin tuotteisiin.”

Tekstiili- ja vaatealan kokema globaali rakennemuutos on mullistanut alaa myös Suomessa viime vuosikymmeninä. Jos tekstiili- ja vaateyritys aikaisemmin keskittyi tuotteiden valmistukseen, nyt pääosa toiminnasta voi olla esimerkiksi niin sanottuja pääkonttoritehtäviä, tuotekehitystä, suunnittelua, hankintaa ja laadunvarmistusta sekä myyntiä ja markkinointia. Ne yritykset, jotka valmistavat tuotteita Suomessa, ovat yleensä vahvasti keskittyneet erikoisosaamista vaativiin tuotteisiin.

Tuotantoa edeltävä ja sen jälkeen tapahtuva työ on aiempaa merkittävämmässä osassa tuotteen arvonmuodostuksessa. Myös työtehtävät ovat muuttuneet: tekstiili- ja muotiala on toimihenkilöistynyt ja yhä useampi tekee asiantuntijatyötä. Rakennemuutoksesta huolimatta tuotteen ja tuotannon ymmärrys on yhä keskeistä tekstiili- ja muotialalla.

Suomalaisissa yrityksissä tarvitaan edelleen myös tuotannon työntekijöitä, mutta muutos työn luonteessa on tullut jäädäkseen. Työntekijältä tämä vaatii avointa mieltä uutta kohtaan ja joustavuutta hoitaa monenlaisia työtehtäviä. Tulevaisuuden tekstiili- ja muotialan tekijällä on halua oppia uutta ja kehittyä monipuoliseksi osaajaksi.

Suomessa kehitetään parhaillaan huikeita tekstiiliteknologian innovaatioita ja koulutetaan maailman parhaita muotisuunnittelijoita. Lastenvaatebuumi ja suomalaisten merkkien suosio on myös hyvä esimerkki nykyisestä nosteesta. Täkäläiselle tekniselle erikoisosaamiselle ja laadukkaille tuotteille on kysyntää ja yritysten kasvupotentiaali on vahva. Tekstiilin ja muodin valtavasta globaalista markkinasta riittää mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille, joiden kasvu hyödyttää meitä kaikkia.

ANNA-KAISA AUVINEN
Kirjoittaja on tekstiili-, vaate- ja muotialan yritysten järjestö Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja.