Norska arbeiderpartiets ordförande Jonas Gahr Støre och svenska Stefan Löfven. I bakgrunden en av mötets ordförande, direktör Annika Rönni-Sällinen, FFC. FOTO PEKKA SIPOLA

Sveriges statsminister Löfven i Helsingfors: ”En sjunkande organiseringsgrad dåligt för samhället”

Ett jämställt och anständigt arbetsliv i en tid av förändring var på agendan då den nordiska arbetarrörelsens samarbetsorganisation SAMAK samlades till årsmöte i Helsingfors 28-29 januari. Största medieintresset verkade ligga på Sveriges efter många om och men valda statsminister, svetsaren och tidigare förbundsordföranden för svenska industriarbetarfacket IF Metall, Stefan Löfven.

Stefan Löfven diskuterade med norska Arbeiderpartiets ordförande Jonas Gahr Støre om utmaningarna för den nordiska modellen i och med förändringarna som kommer med bland annat den teknologiska utvecklingen.

– En arbetsmarknad som fungerar så att unga som fått sitt första jobb ska oroa sig för att bli godtyckligt uppsagda är inte en stabil arbetsmarknad, sa Löfven.

– Grunden för facket ändras inte av ny teknologi. Det handlar fortsättningsvis om människors arbetsvillkor och människors inflytande på jobbet, sa Jonas Gahr Støre.

Partiledarna var också överens om att facket behövs som samhällelig aktör.

– Det är klart att en sjunkande organiseringsgrad påverkar hela samhället negativt, sa Löfven.

I Norge har organisationsgraden nu sjunkit under 50 procent.

UTBILDNING ÄR NYCKELN I FÖRÄNDRINGENS TIDEVARV

Representanter för fackliga centralorganisationer i Norden samlades i en paneldiskussion om hoten och utmaningarna mot den nordiska modellen. Som ny medlem i SAMAK hälsades den nya danska löntagarcentralorganisationen FH (Fagbevaegelsens Hovedorganisation) välkommen. FH blev till i höstas efter en sammanslagning av LO och tjänstemannacentralen FTF.

Finlands fackförbunds centralorganisation FFC:s ordförande Jarkko Eloranta påpekade att de nordiska länderna har något av ett försprång i och med den höga utbildningsgraden men att utbildning inom arbetslivet är något som fördelas ojämnt.

– Vår uppfattning är den att ju högre upp i en organisation man kommer, desto mer erbjuds personalen utbildning, medan det speciellt bland våra medlemmar inte görs det. Och det är de här jobben som är mest utsatta i den pågående förändringen, sa Eloranta.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta och Lizette Riisgaard, ordförande för den nya danska centralorganisationen Fagbevegelsens Hovedorganisation FH. FOTO PEKKA SIPOLA

Eloranta nämnde också en utmaning är en miljö där det finns en ideologiskt motiverad ovilja mot avtalssamhället, och fick medhåll av sina skandinaviska kolleger.

Det nordiska samarbetet var också på tapeten under mötet.

– De nordiska länderna bildar tillsammans världens tionde största ekonomi, vi måste göra allt för att tillsammans säkra att Norden förblir ett konkurrenskraftigt område, påpekade svenska LO:s ordförande Karl-Peter Thorwaldsson.

Avslutningsvis godkände årsmötet ett program på 11 punkter på krav gällande utvecklingen i Europa, speciellt med tanke på vårens EU-val. På listan förekommer bland annat att förstärka arbetstagarna rättigheter i samband med handelsavtal och omfattande satsningar mot skatteflykten som hotar välfärden.

SAMAKs årsmöte samlas följande gång om ett år i Köpenhamn.

TEXT JOHANNES WARIS
FOTO PEKKA SIPOLA

HUVUDBILD: Norska arbeiderpartiets ordförande Jonas Gahr Støre och svenska kollegan Stefan Löfven. I bakgrunden en av mötets ordförande, direktör Annika Rönni-Sällinen, FFC. FOTO PEKKA SIPOLA