VIERAILIJA: Tuuli Glantz: Kannustaako työpaikkasi perhevapaille?

Syntyvyys on laskenut kahdeksatta vuotta peräkkäin. Jos tilanne jatkuu samana, Tilastokeskuksen mukaan Suomen väestönkasvu kääntyy laskuun jo vuonna 2035. Miksi yhä useampi suomalainen ei halua saada lapsia?

Väestöliitto selvitti vuonna 2017 nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista. Suurimmiksi syiksi erottuivat kokemukset siitä, että elämän tulisi olla valmis ennen lasten saamista sekä epävarmuus omasta työmarkkina-asemasta ja toimeentulosta lapsen saamisen jälkeen. Moni myös koki, että elämässä on muita mielenkiintoisempia asioita kuin lapset.

Perhepolitiikka on noussut jokapäiväiseen keskusteluun erityisesti alhaisen syntyvyyden takia. Hyvä niin. Perhepolitiikalla on mahdollista vaikuttaa muun muassa perheiden taloustilanteeseen perhevapaiden aikana, vapaiden käytön tasaisempaan jakautumiseen vanhempien kesken ja kannustamaan isiä, että he käyttävät enemmän vapaitaan. Perhevapaajärjestelmän muuttaminen ei yksinään riitä, vaan myös työelämää ja työpaikkojen asenteita on muutettava.

Työelämä on edelleen valitettavan lapsikielteinen. Kannustetaanko sinun työpaikallasi perhevapaiden pitämiseen? Onko työpaikallasi luotu erilaisia hyviä käytäntöjä työn ja perheen yhteensovittamiselle?

”Perhemyönteinen työnantaja varmistaa, että tuleva vanhempi tietää oikeutensa perhevapaiden pitämisessä.”

Uskallan väittää, että edelleen suurimmassa osassa työpaikkoja näin ei ole, varsinkaan jos kyse on miesvaltaisista aloista tai työpaikoista, joissa perhevapaakäytännöt eivät ole arkipäivää. Naisvaltaisilla aloilla perhevapaajärjestelyt ovat tuttuja, mutta lapsentekoiässä olevat naiset saavat siitä huolimatta useammin määräaikaisia kuin vakituisia työsuhteita.

Haaveet lapsista hautautuvat siis taloudellisten huolien ja työn alle. Jotta työntekijät aidosti kokisivat, että perheellistyminen ja perhevapaiden pitäminen ei tarkoita potkuja, määräaikaisen työsuhteen jatkamattomuutta tai urakehityksen tyssäämistä, tarvitaan muutoksia myös työpaikoilla.

Työnantaja voi pienillä toimilla lisätä työntekijän kokemuksia perhemyönteisyydestä. Tulevaa vanhempaa kannattaa aina onnitella perheenlisäyksestä. Perhemyönteinen työnantaja jatkaisi vielä varmistamalla, että tuleva vanhempi tietää oikeutensa perhevapaiden pitämisessä.

Entä miltä kuulostaa, jos työpaikkasi huomioisi työvuorosuunnittelussa esimerkiksi lapsen päiväkotiin viemisen tai sieltä hakemisen? Mitä, jos sinun olisi mahdollista lyhentää työaikaasi tietyksi ajaksi helpottaaksesi arkista rumbaa lasten harrastusten, oman vapaa-ajan ja työn yhteensovittamisessa?

Jo nyt muutama työnantaja on ymmärtänyt perheystävällisten käytäntöjen tukevan työntekijän työssäjaksamista, työn tuloksellisuutta ja työhön sitoutumista. Perheystävälliset käytännöt lisäävät myös työpaikan monimuotoisuutta ja tasa-arvoa.

Hyvät perheystävälliset käytännöt riippuvat työn luonteesta, työpaikasta ja työntekijöistä. Oma työpaikkani edistää perheystävällisyyttä esimerkiksi kannustamalla perhevapaiden pitämiseen, mahdollistamalla joustavat työajat ja etätyön sekä onnittelemalla tulevia vanhempia koko toimiston voimin. Meillä lapset toivotetaan myös tervetulleiksi toimistolle ilahduttamaan ja tutustumaan tapaamme tehdä työtä.

Toimisiko joku näistä hyväksi koetuista käytännöistä sinun työpaikallasi vai keksitkö muita ideoita omalle työpaikallesi kokeiltavaksi?

TUULI GLANTZ
Kirjoittaja on SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija, joka vastaa perhe-etuuksiin, sairausvakuutukseen ja hyvinvointipalveluihin liittyvästä valmistelusta.