TYÖYMPÄRISTÖ: Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä kannattaa harkita huolella

Vuodesta 2017 lähtien 61 vuotta täyttäneet ovat voineet hakea osittaista varhennettua vanhuuseläkettä (OVE). Eläkkeestä voi ottaa varhennettuna maksuun 25 tai 50 prosenttia.

Uusi OVE on korvannut entisen osa-aikaeläkkeen, johon liittyivät tiukat ansainta- ja työaikarajoitukset. OVE:ssa ei vastaavia rajoituksia ole.

Ikävien yllätysten välttämiseksi OVE:a ei kuitenkaan kannata ottaa maksuun harkitsemattomasti. Kertyneen eläkkeen määrä, varhentamisen aiheuttama leikkaus eläkkeen määrään sekä eläkkeen vaikutus verotukseen on viisasta selvittää huolella.

Varhennusvähennyksen vaikutus on pysyvä. Se ei kumoudu siinäkään vaiheessa, kun työntekijä jää täydelle vanhuuseläkkeelle. On harkittava tarkkaan, kestääkö eläkeaikainen talous varhennusvähennyksen, sillä OVE:n voi peruuttaa vain kahden kuukauden ajan sen nostamisesta.

Varhennettua eläkettä voi kasvattaa 25 prosentista 50 prosenttiin, mutta 50 prosentin varhennettua ei voi myöhemmin pienentää 25 prosenttiin.

ENTÄ TYÖAJANLYHENNYS?

Varhennetun eläkkeen rinnalla voi jatkaa täyspäiväistä työskentelyä, työaikaa voi lyhentää tai työskentelyn voi lopettaa kokonaan. OVE:a voi nostaa myös työttömyyspäivärahan rinnalla.

Kevyin tapa lyhentää työaikaa on sopia työnantajan kanssa esimerkiksi siitä, että pitää silloin tällöin ja työtilanteen salliessa palkattomia vapaapäiviä. Näin työsuhteelle ei tarvitse tehdä mitään OVE:n takia.

Työnantajan on yritettävä antaa mahdollisuus myös vakituiseen osa-aikaisuuteen. Silloin kannattaa tehdä kirjallinen sopimus työaikamuodosta, palkasta ja varhennetun vaikutuksista työajanlyhennyskorvausten ja -vapaiden kaltaisiin työsuhteen muihin ehtoihin.

HUOMIOI VÄHENNYS!

Eläkettä ei voi varhentaa ilmaiseksi. Maksuun otettua eläkettä leikataan 0,4 % jokaista varhennettua kuukautta kohden. Jos henkilö joka täytti vuonna 2018 61 vuotta (vuonna 1958 syntynyt, jonka alin eläkeikä vuonna 2018 on 64 vuotta), ottaa 1 200 euron suuruisesta eläkkeestään maksuun 25 % (300 euroa), eläkettä leikataan kolmen vuoden eli 36 kuukauden ajalta yhteensä 14,4 %. Näin ollen 300 euron varhennetusta eläkkeestä maksuun tulee 256,80 euroa.

TARKISTA TYÖELÄKEOTTEESI

Eläkevakuutusyhtiöt lähettävät työeläkeotteen joka kolmas vuosi. Otteeseen on listattu työansiot edellisen vuoden loppuun asti ja kertynyt työeläke. Jos otteesta puuttuu työsuhteita tai jos palkkatiedoissa on virheitä, kannattaa heti tehdä selvityspyyntö työeläkeyhtiölle. Työeläkeyhtiöt eivät näet selvitä kuutta vuotta vanhempia tietoja. Vanhempia työsuhdetietoja saa korjautettua vain, jos itsellä on näyttö sekä työsuhteen olemassaolosta (työtodistus) että ansioista (palkkalaskelmat). Työeläkeotteen voi tarkistaa myös verkossa: www.tyoelake.fi

TEKSTI SAILA RUUTH
Kirjoittaja on Teollisuusliiton työympäristöyksikön sosiaali- ja työympäristöasiantuntija.

KUVITUS PENTTI OTSAMO