Vientiteollisuuden eduskuntavaalitavoiteet -kiertueen tiedotustilaisuus 22.1.2019 Allas Sea Poolissa. Riku Aalto, Teollisuusliiton puheenjohtaja. KUVA KITI HAILA

Vientiteollisuus ja työllisyys teemaksi vaalikeskusteluihin

”Liki 1,1 miljoonalla suomalaisella on työpaikka vientiteollisuuden ansiosta. Sen toimintaedellytykset pitää turvata myös tulevaisuudessa”, totesi Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto vientiteollisuuden liittojen yhteisen vaalikiertueen mediainfossa.

Vientiteollisuuden työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat päättäneet yhdessä nostaa vientiteollisuuden ja hyvinvoinnin rakentamisen välisen yhteyden osaksi eduskuntavaalikeskusteluja.

– Muistutamme kansanedustajaehdokkaita ja suurta yleisöä siitä, että vientiteollisuus on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä. Se tuo Suomeen 28 miljardin verokertymän ja 90 miljardin euron arvonlisän. Kymmenen vientiteollisuuden työpaikkaa tuo 13 työpaikkaa muille aloille, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoi 22.1. Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Kemianteollisuuden toimitusjohtajan Mika Aallon ja Metsäteollisuuden toimitusjohtajan Timo Jaatisen mukaan Suomen pitää olla houkutteleva maa investoida työllistää ja luoda uutta. Sen saavuttamiseksi on varmistettava, että suomalaisen teollisuuden kustannustaso ei ylitä keskeisten kilpailijamaiden tasoa. KUVA KITI HAILA

KOLME PÄRJÄÄMISEN AVAINTA

Tulevan menestyksen avaimet on vientiteollisuuden vaaliviestissä jaoteltu kolmeen ryhmään. Ensimmäinen niistä on koulutus, toinen tutkimus, tuotekehitys ja innovaatiot ja kolmas teollisuuden vakaa toimintaympäristö.

– Koulutuksessa on esimerkiksi mahdollistettava elinikäinen oppiminen, käynnistettävä laajoja muunto- ja lisäkoulutusohjelmia julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyönä, onnistuttava ammatillisen koulutuksen reformissa ja hoidettava työperäisen maahanmuuton luvitus sujuvasti. Samalla on huolehdittava suomalaisten pelisääntöjen noudattamisesta, että ei synny kaksia työmarkkinoita.

– Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) ajatellen on tarpeen laatia yli vaalikausien ulottuva suunnitelma TKI-rahoituksen nostamisesta. Samalla on varmistettava, että osaamme hyödyntää digitalisaation, robotisaation ja tekoälyn täysmääräisesti ja muistettava, että teollisuudessa uusi syntyy usein olemassa olevan yhteyteen.

– Uudenkaupungin autotehdas on hyvä esimerkki. Robotit eivät ole uusi asia. Niitä on ollut käytössä jo useiden vuosikymmenten ajan, ja tuotanto on säilynyt Suomessa, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoi.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ja Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola muistuttivat, että suomalainen teollisuus pärjää kansainvälisessä vertailussa ympäristökysymyksissä hyvin. KUVA KITI HAILA

Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola korosti teollisuuden vakaan ja ennakoitavissa olevan toimintaympäristön merkitystä sekä suomalaisen teollisuuden roolia ja mahdollisuuksia suhteessa ilmastokysymyksiin.

– Suomi ei saa omilla toimillaan heikentää teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä. Suomalainen teollisuus on ympäristötehokasta ja haluaa säilyttää edelläkävijän aseman myös tulevaisuudessa. Globaalia ilmasto-ongelmaa ei pidä yrittää ratkaista supistamalla tuotantoa Suomessa, vaan pitämällä se Suomessa. Sen rinnalla on tarpeen keskittyä kehittämään puhtaan teknologian ratkaisuja. Myös niille on olemassa globaali kysyntä, Hirvola sanoi.

– Siinä työssä nimenomaan tutkimus- ja tuotekehityksen rahoituksen tason nostaminen on tärkeä tekijä samoin kuin esimerkiksi digitalisaation täysi hyödyntäminen. Suomalainen puhdas teollisuus on kasvun perusta, Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto sanoi.

KIERTUE KAIKISSA VAALIPIIREISSÄ

Teknologiateollisuus, Metsäteollisuus, Kemianteollisuus, Teollisuusliitto ja Paperiliitto toteuttavat kaikki vaalipiirit sisältävän yhteisen vaalikiertueen 16. tammikuuta ja 11. maaliskuuta välisenä aikana. Kiertueen tavoitteena on lisätä kansanedustajaehdokkaiden ymmärrystä teollisuuden merkityksestä kansantaloudelle ja kullekin vaalipiirille. Tilaisuuksia järjestetään 16.

Vientiteollisuuden eduskuntavaalitavoiteet -kiertueen Helsingin tiedotustilaisuus pidettiin 22.1. Allas Sea Poolissa. Teollisuusliiton Riku Aalto, Teknologiateollisuuden Jaakko Hirvola, Kemianteollisuuden Mika Aalto ja Metsäteollisuuden Timo Jaatinen. KUVA KITI HAILA

TEKSTI PETTERI RAITO
KUVAT KITI HAILA