KUVA ANNIKA RAUHALA

TYÖYMPÄRISTÖ: Rajankäyntiä kylmyydestä – pitäisikö työehtosopimuksessa olla pakkasraja?

Pitäisikö Teollisuusliiton neuvottelemissa työehtosopimuksissa olla selkeä raja pakkaselle, minkä jälkeen ulkona ei tarvitsisi työskennellä?

Teollisuusliiton jäsenet työskentelevät hyvin erilaisissa olosuhteissa. Kesäisin halleissa tai työkoneiden hyteissä lämpötila voi nousta pahimmillaan yli 50 asteen. Talvisin lämpötila voi laskea ulkona alle 40 pakkasasteen. Pitäisikö Teollisuusliiton neuvottelemissa työehtosopimuksissa olla selkeä raja, jonka jälkeen ei tarvitse työskennellä ulkona? Nyt varsinaisia rajoja ei sopimuksista löydy.

Metsä- ja metsäkonealalla sekä pelti-ja teollisuuseristysalalla katsotaan työskentelyolosuhteet paikallisesti, minkä jälkeen sovitaan työnteon rajoituksista. Mikäli olosuhteet estävät työskentelyn, ovat työntekijät oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

Jos muilla aloilla työskentely estyy esimerkiksi pakkasen takia, maksaa työnantaja palkan työtuntijärjestelmän mukaisesti.

Miksi emme ole vaatineet selkeää pakkasrajaa sopimuksiin?

Lähtökohta on työntekijän terveyden suojaaminen kaikissa olosuhteissa. Arvioitaessa lämpötilan aiheuttamaa vaaraa työtekijälle pitää huomioida lämpötila, ilman kosteus ja tuuli. Näiden yhteisvaikutuksesta saadaan vasta todellinen vaikutus ihmiseen. Tämän vuoksi työehtosopimuksiin ei voi asettaa yhtä ainoata rajaa.

Ensimmäiseksi suojautumisessa on aina lähdettävä teknisistä ratkaisuista. Tällainen voi olla esimerkiksi lämpöteltta, kun raskasta kalustoa tai muita koneita korjataan tien päällä tai muualla ulkona. Toinen esimerkki on lämpökoppi teleyhteyksiä korjattaessa.

Teollisuushalleihin syntyy vetoa, kun isoja ovia aukaistaan. Yksinkertaisia ratkaisuja vedon vähentämiseen ovat ilmaverhojen asentaminen ja tuulikaapin rakentaminen.

Kylmässä työskentelystä on aina tehtävä vaarojen selvitys ja arviointi. Tämän jälkeen poistetaan vaaraa teknisin ratkaisuin. Vasta viimeisenä keinona ovat henkilökohtaiset suojaimet.

Työterveyshuollon tehtävänä on arvioida mahdollisten terveystarkastusten tarve henkilöille, jotka altistuvat kylmälle.

TEKSTI JUHA SUTINEN, Teollisuusliiton työympäristöyksikön työympäristöasiantuntija
KUVA ANNIKA RAUHALA
TAULUKOT TYÖTERVEYSLAITOS