Työssäkäyvät tarvitsevat digikoulutusta – Teollisuuden Palkansaajat miettii työelämän murrosta

Teollisuuden Palkansaajat TP etsii askelmerkkejä digiajan koulutusratkaisuille. Järjestön toiminnanjohtajan Matti Hirvolan mukaan tekoäly ja robotiikka ovat politiikan ydinsanastoa 2010-luvun loppupuolella.

– Suomalaisessa keskustelussa työmarkkinanäkökulma korostuu, kun pohditaan koulutusjärjestelmän mukautumista teknologiseen kehitykseen. Teknologia muuttaa työtä ja työelämää nopeammin kuin koskaan ennen.

Hirvola pelkää, että elinikäisestä oppimisesta tulee kilpailuyhteiskunnan pelikenttä, jossa menestyvät vain muutokseen sopeutuvat selviytyjät.

OPPINEILLE OPETETAAN LISÄÄ

Tutkija Tommi Hoikkalan mukaan kasvatustiede tuntuu unohtuneen keskustelusta, vaikka kyse on suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

– Vuonna 1972 aloittanut peruskoulu oli paras innovaatio suomalaisessa koulutuksessa, Hoikkala toteaa.

Tutkija Tomi Kiilakoski totesi omassa puheenvuorossaan, että yhteiskunnan muuttuessa myös koulutuksen on muututtava.

– Ratkaisu ei ole yksinkertainen. Elinikäisestä oppimisesta on puhuttu aina. Koulutuspuheessa unohtuu se, mitä nuoret jo osaavat.

Kiilakoski ja Hoikkala varoittavat koulutuksen ”matteus-vaikutuksesta”. Se tarkoittaa, että osaaminen kasaantuu jo osaaville. Muut jäävät osattomiksi.

– Uudistuksen tavoitteeksi pitäisi ottaa kansalaisuuden vahvistaminen, ei vain työmarkkinatarpeiden tyydyttäminen.

KOULUTUSTAVOITTEILTA PUUTTUU MITTARI

Palkansaajien tutkimuslaitoksen vanhemman tutkijan Hannu Karhusen mielestä aikuiskoulutus tarvitsisi mitalliset tavoitteet.

– Tällä hetkellä meillä ei ole tietoon perustuvia vastauksia, kuinka aikuisväestön oppimista voidaan tukea vaikuttavasti tai kustannustehokkaasti. Meiltä puuttuu keino, millä päästään maaliin, Karhunen myöntää.

Hänen mielestään aikuiskoulutuksen ympärille tarvitaan kehikko, jonka sisällä voidaan miettiä aikuisten koulutusta.

– Vaikka koulutuskehikossa ongelmia tulisikin, pitää muistaa, että myös epäonnistumiset pitää sallia.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtajan Mika Malirannan mukaan jo menneisyydestä on näyttöä, että teknologiapuolelle tarvitaan lisää osaamista.

– Motivaatio opiskeluun on tärkeää varsinkin nyt, kun digitalisaatio tarjoaa kaikille halukkaille koulutusmahdollisuuksia ilmaiseksi.

Teollisuuden palkansaajat on 16 jäsenliittonsa yhteistyö- ja vaikuttamisjärjestö. Perimmäisenä tehtävänä on edistää teollisuuden ja sen työntekijöiden hyvinvointia kaikilla käytettävissä oleville keinoilla. TP-liittojen edustamilla aloilla työskentelee noin 750 000 palkansaajaa. www.tpry.fi

TEKSTI MIKA PELTONEN / UP

LUE LISÄÄ:

Koulutuksen digiloikka – Miten onnistumme suomalaisten osaamisen päivittämisessä -tutkimusraportti (Teollisuuden Palkansaajat 10.12.2018, PDF)