Murikka-opiston rehtori Vesa Holappa. KUVA JYRKI LUUKKONEN

Holappa pitää Murikan kulmakivet paikoillaan

Uusi rehtori Vesa Holappa aikoo luotsata Murikkaa eteenpäin maltillisen kehittämisen taktiikalla.

Teollisuusliiton oman opinahjon, Työelämän kansanopisto Murikan uusi rehtori Vesa Holappa pääsee oman arvionsa mukaan aloittamaan tehtävänsä hoitamisen toimivan koulutusjärjestelmän, komeaksi ja teknisesti ajantasaiseksi saneeratun rakennuksen, hyvien olosuhteiden ja palvelujen sekä kauniin luonnon suomalla perustalla.

– Perinteinen sisäoppilaitostyyppinen opisto alkaa olla ammattiyhdistyskentässä jonkinsorttinen harvinaisuus, mutta juuri siksi uskon, että Murikalle on paikkansa. Kun koulutus, palvelut, olosuhteet ja ympäristö ovat kunnossa, kaikki kiiltää ja on puts plank, niin kyllä sillä on houkuttelevuutta lisäävä merkitys. Kiinnostusta on osoitettu kovasti sekä Teollisuusliitosta että sen ulkopuolelta.

– Samalla olen iloinen siitä, että Murikan remontin aikana hankalissa olosuhteissa erinomaisen suuren kiitoksen arvoisesti venynyt, tehtäväänsä vihkiytynyt, osaava ja ammattitaitoinen henkilökuntamme on saanut ansaitsemansa työympäristön.

– Nyt he pääsevät toden teolla toteuttamaan opetustyötä ja tarjoamaan opiskelijoille ajantasaisia sisältöjä aikuisille tarkoitettuja koulutusmenetelmiä hyödyntämällä ja soveltamalla. Koulutus on yhteistoiminnallista. Viisautta on erityisesti osallistujilla ja jäsenillä. Vältämme tiedon kaatamista, Holappa tiivistää.

Murikan kulmakivet tulevat Holapan mukaan säilymään myös oppisisältöjä ajatellen ennallaan.

– Ensisijaisen kohderyhmän muodostavat Teollisuusliiton jäsenet ja aktiivit. Tavoitteena on, että edunvalvonta- ja järjestöosaaminen pysyy mahdollisimman korkealaatuisena. Sen rinnalla tarjoamme edelleen esimerkiksi työelämätaitoja tukevaa koulutusta kuten kirjoittamis-, puhe- ja esiintymistaidon kursseja ja tietotekniikan opetusta.

– Myös muksukurssit pysyvät ohjelmistossa. Ne ovat perheille todellinen mahdollisuus viettää lasten kanssa mukava viikko. Itse saa koulutusta ja lapset ovat ohjatussa päivätoiminnassa.

VASTAUKSIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIIN

Vaikka suuria muutoksia ei ole odotettavissa, saatetaan joitain säätöjä Holapan mukaan tehdä.

– Verkko- ja etäopetus on sellainen alue, mitä meidän pitäisi pyrkiä kehittämään. Ihmisten irtaantuminen työelämän ja perheen velvoitteista voi tulevaisuudessakin olla jossain määrin vaikeaa. Meillä pitäisi ehkä nykyistä paremmin olla vastauksia heidän tarpeisiinsa.

– Toisaalta työelämää ohjaavan lainsäädännön jatkuva muuttuminen pitää ottaa huomioon. Se vaikuttaa edunvalvonnan koulutuksiin. Esimerkiksi luottamusmieskursseilla lähestymistavan pitää olla aika yleisellä tasolla eli annetaan perustieto ja työehtosopimuksen lukutaito ja opetetaan luottamusmiehiä vielä aikaisempaa enemmän etsimään ja hakemaan tietoa omatoimisesti, aluetoimistojen, liiton päivystyksen tai muiden toimitsijoiden kautta.

– Samalla on hyvä muistaa, että tämä ei ole Murikan sisäinen kuvio, vaan suunnittelumalli on pelkistetysti se, että liitto esittää ja me toteutamme koulutuksen resurssiemme mukaisesti.

Liiton työympäristöasiantuntija Jenni Uljas vetää kurssia aiheesta Kemikaalit ja työympäristö. KUVA JYRKI LUUKKONEN

KOULUTUS EI KUKKAROA RASITA

Murikan yksi vahvuus on mahdollisuus ja tavoite luoda opiskelijoille koulutuspolkuja.

– Ajatus on se, että ihmiset eivät ahmisi kaikkea mahdollista tietoa vähän epämääräisessä järjestyksessä, vaan etenisivät mahdollisimman systemaattisesti. Perusasiat ensin ja jatko- ja täydennyskoulutukset sitten niiden perään. Toinen tärkeä tavoite on, että aktiivit ja hallinnon jäsenet kävisivät järjestään meidän pitkät koulutukset eli kolmen kuukauden kurssit. Niiden rinnalla pystymme kehittämään myös liiton henkilökunnan tietotasoa ja osaamista.

Jäsenen näkökulmasta olennainen kysymys on, mitä koulutukseen lähteminen maksaa? Holapan vastaus on ytimekäs. Ei mitään, tai korkeintaan aika vähän.

– Työnantajatuen piirissä olevat kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Niiden aikana palkka juoksee, matkat maksetaan ja Murikassa on täysi ylläpito. Työnantajatuen rinnalla toteutettavilla niin sanotuilla järjestökursseilla osallistujille puolestaan maksetaan kurssistipendi ja koulutuspäiväraha, jotka yhdessä ovat yli 70 euroa verottomana. Sen lisäksi korvataan matkat ja tarjotaan täysylläpito. Ja se asian ydin eli korkeatasoinen opetus on aina jäsenmaksuun sisältyvä etu.

– Liiton halu satsata koulutukseen ja opiskelijoille osoittama taloudellinen tuki ovat todella tärkeitä linjauksia. Toisaalta Murikan saneerauspäätös on ollut aivan julmettu satsaus. Noin 15 miljoonaa euroa on valtava määrä rahaa. Tässä yhteydessä en malta olla sanomatta, että esimerkiksi juuri tänne niitä julkisuudessa parjattujakin liiton sijoitustoiminnan tuottoja on ansiokkaasti kohdennettu kaksisataatuhantisen jäsenistön vapaan sivistystyön ja vapaa-ajan palvelujen kehittämiseen.

MURIKKA TULEVAISUUDESSA

Murikan väellä on meneillään työntäyteinen syksy. Holapan mukaan näköala on valoisa ja myönteinen. Hän toivoo, että toiminta niin sanotusti lähtisi lentoon.

– Voihan se olla joskus niinkin, että ollaan siinä tilanteessa, että asiakkaita on niin paljon, että ollaan pulassa, että on myyty punaiselle, että mitäs sitten tehdään? Luulen kuitenkin, että jos asioista ei tee ongelmaa, niin positiivisella hengellä niitä pystytään ratkaisemaan.

– Juuri nyt odotamme opiskelijakatraan monipuolistumista. Tieto Murikasta ei ole vielä läpäissyt jäsenkuntaa. Toinen mielenkiintoinen kehityspiirre on, että meiltä on jälleen alettu kysyä suoria yrityskohtaisia koulutuksia. Saa nähdä löydetäänkö Murikka ja Teollisuusliitto kumppaniksi organisaatioiden kehittämisessä ja yritysten tarvitsemissa kehitysprojekteissa laajemminkin. Niissä olemme mukana resurssiemme sallimissa ja perustehtävämme ohjaamissa rajoissa.

Kun Holapalta kysyy, minkälaisen Murikan hän näkee viiden vuoden päästä, tulee vastaus empimättä.

– Visioni on se, että olemme SAK:laisen liikkeen merkittävin koulutusinstituutio, jonka asiakkaina on suurin osa keskusjärjestön liitoista. Toimimme sekä Tampereen Teiskossa että Helsingissä. Meillä on kiinteä suunnittelu- ja palautejärjestelmä liiton ja muidenkin työelämän koulutusta tarjoavien tahojen kanssa.

TEKSTI PETTERI RAITO
KUVAT JYRKI LUUKKONEN