TYÖYMPÄRISTÖ: Pelisäännöt korvaavalle työlle

Teollisuusliiton sopimusaloilla on taajaan epäselvyyttä korvaavasta työstä. Saako työnantaja pakottaa työntekijän sairauslomalla korvaaviin töihin? Mitä tehtäviä korvaavina töinä saa teettää? Liiton työympäristö- ja sosiaalipäivystys joutuu usein vastaamaan korvaavaa työtä koskeviin kysymyksiin.

Korvaavalla työllä tarkoitetaan työtä, jota työntekijä voi väliaikaisesti tehdä, jos on sairauden tai vamman vuoksi työkyvytön omiin tehtäviinsä, mutta työkykyä on jäljellä muihin tehtäviin. Työnantajan motiivi korvaavan työn teettämiseen on etenkin työtapaturmista aiheutuvien sairauspoissaolojen vähentäminen. Isoilla työnantajilla se näkyy suoraan tapaturmavakuutusmaksun tasossa.

Parhaimmillaan korvaava työ on työntekijälle tilaisuus esimerkiksi kouluttautua tai täydentää osaamistaan työpaikan muissa kuin omissa tehtävissä. Korvaava työ estää myös toimeentulon heikkenemisen, sillä korvaavan työn ajalta maksetaan lähtökohtaisesti työsopimuksen mukaista palkkaa.

PAKKO SUOSTUA?

Lainsäädäntö ei tunne korvaavaa työtä eikä siten säätele sen käyttämistä. Sen sijaan osassa työehtosopimuksista korvaavan työn käyttöä on linjattu. Teollisuusliiton työehtosopimuksista kuudessatoista on erilaisia kirjauksia korvaavasta työstä.

Lähtökohta on, että ketään ei pakoteta töihin, joihin ei kykene. Työnantajan onkin kunnioitettava työpaikan olosuhteet ja työtehtävät tuntevan työterveyslääkärin arviota sairauslomalaisen jäljellä olevasta työkyvystä sekä otettava huomioon työntekijän oma näkemys siitä, selviytyykö hän korvaavasta työstä.

EI SAA VAARANTAA TOIPUMISTA

Jos korvaavaa työtä halutaan teettää, on pelisäännöt syytä sopia yhteistoiminnassa. Ennen kaikkea etukäteen tulee olla mietittynä, mitä korvaavat työt voivat kullakin työpaikalla olla. Korvaavien töiden on oltava järkevää ja tuottavaa tekemistä eli jotain, mitä yrityksessä tehtäisiin joka tapauksessa.

Korvaavia töitä ei pidä käyttää, jos se aiheuttaa tartunnan vaaran muille työntekijöille. Korvaavan työn tekeminen ei saa myöskään pahentaa työntekijän sairautta tai haitata toipumista. Jos henkilön sairaus pahenee korvaavassa työssä, työnantajan toiminta saatetaan katsoa tuottamuksellisena toimintana työturvallisuusrikokseksi.

TYÖEHTOSOPIMUKSET, JOISSA KORVAAVA TYÖ MAINITAAN TAI MÄÄRITELLÄÄN:

 • Maaseutuelinkeinot
 • Turkistuotanto
 • Puutarha-ala
 • Viher- ja ympäristörakentamisala
 • Tekninen huolto ja kunnossapito
 • Teknologiateollisuus
 • Kaivosala
 • Pelti- ja teollisuuseristysala
 • Puusepänteollisuus
 • Kemian perusteollisuus
 • Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus
 • Muoviteollisuus ja kemian tuoteteollisuus
 • Veneenrakennusteollisuus
 • Harja- ja sivellinalat
 • Kumiteollisuus
 • Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta

TEKSTI SAILA RUUTH