GDPR hindrar inte förtroendemannens rätt till information

Europeiska unionens dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) har trätt i kraft den 25.5. Förordningen förstärker enskilda individers dataskydd, men förhindrar eller begränsar inte till exempel förtroendemännens rätt till information.

Ville-Petteri Risberg är dataskyddsansvarig på Industrifacket

Förtroendemannens rätt till information definieras i kollektivavtal och olika lagar. Arbetsgivaren kan inte ensidigt välja att bryta mot de bestämmelserna. På en del arbetsplatser har ändå arbetsgivaren nekat information med hänvisning till dataskyddsförordningen, berättar Industrifackets dataskyddsansvariga Ville-Petteri Risberg.

– Förtroendemän har kontaktat oss och undrat om de har rätt att få uppgifter om vem som hör till förbundets fackavdelningar, säger Risberg som berättar att förbundet har fått närmare 20 förfrågningar till och med från större arbetsplatser.

Risberg uppmanar alla förtroendemän som stöter på problem med att få information att kontakt förbundet och lovar att man tar i tu med fallen.

– Förtroendemannen måste veta vem han eller hon representerar. Förtroendemannens uppgift är att representera organiserade arbetstagare, inte andra. Det är en av grundstenarna i vårt avtalssamhälle, säger Risberg.

Enligt Risberg har en del arbetsgivare medvetet valt att tolka dataskyddsförordningen på ett sätt som gynnar dem själva.

VADÅ GDPR?

Förordningen berör också alla medlemmar i Industrifacket och Industrins arbetslöshetskassa, eftersom förordningen stärker det personliga dataskyddet och ger möjlighet åt alla att granska vilka personuppgifter som lagras i olika register.

Som medlem har du rätt att granska dina egna uppgifter och kräva att inexakta eller felaktiga uppgifter korrigeras. Du har också rätt att kräva att man begränsar användningen av dina personuppgifter eller att de helt stryks.

Det är mycket viktigt att du granskar och vid behov uppdaterar dina uppgifter i medlemsregistret. Det kan du göra i e-tjänsten på Industrifackets webbplats.

Personuppgifter i förbundets register behandlas och förvaras strikt konfidentiellt.

Mer information om Industrifackets dataskyddspraxis och kontaktuppgifter till förbundets dataskyddsansvariga hittar du här.

TEXT JOHAN LUND