Svenska sektionens ordförande Ronja Grönholm: ”Det är viktigt att det finns ett förbund också för de svenskspråkiga”

Det känns bra att köra i gång den svenska sektionens verksamhet. Vi har mycket att ta tag i och som finlandssvensk känns det jätteviktigt att få service, information och kurser också på svenska. Facket måste synas, höras och finnas till också på svenska, säger Ronja Grönholm som håller i ordförandeklubban.

Det är en förväntansfull och positiv stämning bland medlemmarna i Industrifackets svenska sektion som samlas för första gången någonsin på förbundets huvudkontor i Hagnäs i Helsingfors. Den svenska sektionen är en av fem sektioner som har grundats vid Industrifacket för att bättre förankra medlemmarna i förbundets verksamhet. Tanken är att sektionerna fungerar som expert- och hjälporgan, deltar i planeringen och förverkligande av verksamheten, deltar i planeringen av evenemang, deltar och följer upp verksamheten på lokal och regional nivå samt kommer med utvecklingsförslag. Ordföranden Ronja Grönholm säger att den svenska sektionen har en alldeles speciell roll.

– Jag tycker att det är jätteviktigt att vi har en svensk sektion. Vi har ändå rätt så många svenskspråkiga bland våra medlemmar som är koncentrerade till vissa områden. Det gör den svenska servicen egentligen ännu viktigare för dom grupperna som är utspridda geografiskt.

BRED REPRESENTATION INOM SEKTIONEN

Den svenska sektionen har en ordförande samt sju övriga medlemmar som har utnämnts av förbundsstyrelsen i februari. Sektionsmedlemmarna representerar olika avtalsbranscher, sektorer och regioner. Den svenska sektionens tyngdpunkter kommer enligt Ronja Grönholm att hitta sin form.

– Svenskan överlag. Det är viktigt att det finns ett förbund också för de svenskspråkiga.

Den svenska sektionen kommer att träffas några gånger i året och hoppas i synnerhet nu i början att medlemmarna tar kontakt och ger sina synpunkter på vad sektionen borde koncentrera sig på och vilka frågor som borde drivas på svenskt håll.

– Jag önskar absolut att alla medlemmar aktivt tar kontakt om man har något förslag om vad vi borde behandla eller ta upp, vi är öppna för allt. Vi är ju inte här för oss själva utan för medlemmarna. Ju mer vi vet om vad medlemmarna vill och tycker är viktigt, desto bättre kan vi forma sektionens verksamhet enligt det verkliga behovet, betonar Ronja Grönholm.

Om du har tankar eller förslag på frågor som sektionen borde behandla eller driva, kan du kontakta vem som helst inom den svenska sektionen.

Sektionens mandatperiod är fem år och sträcker sig fram till år 2023. De övriga fyra sektionerna är ungdomssektionen, utbildningssektionen, arbetsmiljö- och jämställdhetssektionen samt kultur- och fritidssektionen.

TEXT OCH FOTO JOHAN LUND

Industrifackets svenska sektion består av Teija Löfholm, Ronja Grönholm, Hanna Borisov (främre raden) och Kent-Johan Svarvar, Ilkka Nordström, Mats-Johan Kaars, Per Hällfors, Markus Hotta (bakre raden).

Medlemmarna i den svenska sektionen:

Ronja Grönholm, ordförande, teknologisektorn, Karis
Per Hällfors, trävarusektorn, Lovisa
Hanna Borisov, kemisektorn, Saltvik, Åland
Markus Hotta, kemisektorn, Vörå
Mats-Johan Kaars, trävarusektorn, Övermark
Kent-Johan Svarvar, teknologisektorn, Yttermark
Teija Löfholm, teknologisektorn, Jakobstad
Ilkka Nordström, teknologisektorn, Jakobstad