Oikeusapu on arvokas jäsenetu

Mitä tehdä, jos työnantaja kieltäytyy noudattamasta lakia tai työehtosopimusta? Onneksi on ammattiliitto. Teollisuusliiton oikeudellisen yksikön päällikkö Anna Tapio kertoo, millaisissa tilanteissa liitto antaa jäsenilleen oikeusapua.

Yksittäinen työntekijä on usein vaikeassa asemassa, jos hän joutuu puolustamaan oikeuksiaan työnantajaa vastaan. Pitäisi tuntea tarkasti lain pykälät ja työehtosopimuksen kirjaukset. Tällaisissa tilanteissa työpaikan luottamusmiehet ja liiton asiantuntijat antavat neuvoja ja tukevat. Käräjille ei kuitenkaan kannata lähteä suorin tein, se on aina vasta viimeinen ratkaisu.

– Kun erimielisyyksiä tulee, ensisijaisesti tavoitteenamme on sopuratkaisu. Sopiminenhan on ammattiyhdistysliikkeen toiminnan ydinaluetta. Mutta jos sovinnon syntymiseen ei kuitenkaan ole edellytyksiä, etenemme tietysti tarvittaessa vaikka oikeudenkäyntiin asti, sanoo Teollisuusliiton oikeudellisen yksikön päällikkö Anna Tapio.

Kolmen liiton yhdistymisen myötä 30-vuotiaasta Tapiosta tuli Teollisuusliiton oikeudellisen yksikön päällikkö. Hän työskenteli aiemmin TEAMissa työehtosihteerinä.

OIKEUSAPUOHJE MÄÄRITTÄÄ TOIMINTATAVAT

Teollisuusliiton oikeusapuohje valmistui joulukuussa. Ohje määrittelee ne periaatteet, joiden mukaan liitto antaa oikeusapua jäsenilleen.

Entisten metalliliittolaisten näkökulmasta suurin muutos prosessissa on se, että oikeusavun hakijana ei enää toimi ammattiosasto vaan jäsen itse – pääsääntöisesti ammattiosaston tai liiton asiantuntijoiden ohjeistamana. Käytäntö vastaa Puuliiton ja TEAMin aikaisempaa toimintatapaa. Metalliliiton aikaisempi käytäntö koettiin myös kuormittavaksi etenkin pienissä ammattiosastoissa.

– Tavoitteenamme on ollut luoda mahdollisimman selkeä ja joustava, kaikille yhtenäinen menettelytapa oikeusavun hakemisessa. Yhdestä väliportaasta luovuttiin, jotta käsittely olisi mahdollisimman mutkatonta ja ripeää. Toimitamme toki ammattiosastoille myös jatkossa mahdollisuuksien mukaan tietoa liitossa käsiteltävänä olevista oikeusapuasioista, sanoo Tapio.

Helppoa ja nopeaa juridiikka ei juuri koskaan ole.

– Prosessit vaativat väistämättä aikaa ja edellyttävät myös tiettyä byrokratiaa. Siltä ei voi näissä asioissa kokonaan välttyä.

Valtaosa erimielisyyksistä koskee vuodesta toiseen palkkasaatavia, irtisanomisia sekä työsuhteen purkamisia.

LIITTO MAKSAA KULUT

Teollisuusliiton tarjoama oikeusapu on erittäin kattava. Jos oikeusapu myönnetään, se kattaa jäsenen oikeudenkäyntikulut ilman omavastuuosuutta ja oikeudenkäyntikulujen enimmäismäärää koskevia rajoituksia. Tämä on merkittävä jäsenetu, sillä oikeudenkäyntikulut voivat helposti nousta kymmeniin tuhansiin euroihin.

Näin ei ole kaikkialla. Monissa ammattiliitoissa oikeusturvavakuutus kattaa jäsenen oikeudenkäyntikulut vain tiettyyn enimmäismäärään asti ja jäsen vastaa itse ylimenevästä osuudesta. Usein oikeusapuun liittyy myös tietty omavastuuosuus. Teollisuusliitolla tällaisia rajoitteita ei ole. Oikeusavun myöntäminen ei kuitenkaan ole mikään automaatti, vaan sitä edeltää aina oikeudellisen yksikön tekemä huolellinen oikeusapuarviointi.

– Jos oikeusavun myöntämisen perusedellytykset täyttyvät jäsenen kohdalla, oikeusapupäätös yksittäisessä asiassa tehdään huolellisen kokonaisharkinnan ja perusteellisen keskustelun jälkeen. Päätöstä tehtäessä huomioidaan jutun oikeudelliset menestymismahdollisuudet, siihen liittyvä taloudellinen intressi ja asian periaatteellinen merkitys liiton jäsenten kannalta, Tapio selittää.

Valtaosa erimielisyyksistä ei kuitenkaan päädy oikeusapuarviointiin asti, vaan ne saadaan tavalla tai toisella ratkaistua jo ennen sitä. Paine sovintoon kasvaa myös työnantajan puolella, jos se asiaa selviteltäessä huomaa omat perustelunsa heikoiksi ja uhkana on riskialtis ja pitkäkestoinen oikeudenkäyntiprosessi.

– Suurimmassa osassa asioista ei edetä oikeudenkäyntiin asti ja hyvä niin. Sovinto on pääsääntöisesti kummankin osapuolen kannalta se suositeltavin vaihtoehto.

Oikeudenkäyntiin edenneistä jutuista liitto on yleensä voittanut yli puolet. Tapio muistuttaa, että tarkoituksena ei ole ottaa ajettavaksi ainoastaan ”varmoja voittoja”, joita ei liene olemassakaan.

– Ajamme ihan tietoisesti myös epävarmoja juttuja periaatteellisesti tärkeissä asioissa ja oikeustilan selkiyttämiseksi.

TEKSTI MIKKO NIKULA
KUVAT KITI HAILA
GRAFIIKKA TAINA ILOMÄKI-VIRTA

Lue lisää oikeusavun hakemisesta ja myöntämisestä Teollisuusliiton sivuilta.