Lakkoon, kohtuuttomuudet kumoon!

”Aktiivimallia pidetään niin kohtuuttomana. Meidän ammattiosastomme jäsenet osallistuvat lakkoon ja työpaikat ovat kiinni”, kertoo Forssan Metallityöväen ammattiosasto 179:n puheenjohtaja Vesa Niininen perjantain lakkovalmisteluista.

Osa lakkolaisista lähtee SAK:n busseille myös Helsingin mielenosoitukseen. Vesa Niininen toteaa, että forssalaiset ovat poliittisessa lakossa kahdestakin syystä.

– Aktiivimallia pidetään niin kohtuuttomana. Malli on rakennettu niin, että sen ainoa tavoite on leikata työttömyysturvaa, ei aktivoida. Malli ei auta ihmisiä ylös työttömyydestä takaisin työelämään.

– Toinen tärkeä syy on kiky-sopimus. Työntekijäpuoli jousti, esimerkiksi meille tulivat työajan pidennykset ja kunta-alalle taas lomarahojen leikkaukset. Hallitus rikkoo kiky-sopimusta.

”Se kärjistää tilannetta työpaikalla, jos työnantaja lähtee masinoimaan vastatoimenpiteitä työntekijöitä kohtaan”, Forssan metallityöväen ammattiosasto 179:n puheenjohtaja Vesa Niininen sanoo.

Niininen toteaa, että hänen omalla työpaikallaan työnantajapuoli on toiminut asiallisesti eikä ole yrittänyt estää työntekijöitä osallistumasta lailliseen lakkoon. Ammattiosastoon on kantautunut työnantajan painostusyrityksistä tietoa yhdeltä työpaikalta. Työntekijöitä on yritetty ”ohjata” siihen, ettei lakkoon tarvitsisi osallistua.

– Painostus ei ole kyllä johtanut mihinkään.

Niininen hämmästeleekin sitä, että työnantajat ovat julkisesti lähteneet kannanotoissaan ”hallituksen peesiin” ja sortuneet painostustoimiin työntekijöitä kohtaan.

– En pidä tällaista toimintaa kovinkaan viisaana. Tämähän vain kärjistää tilannetta työpaikalla, jos työnantaja lähtee masinoimaan vastatoimenpiteitä työntekijöitä kohtaan, Niininen arvioi.

TYÖNANTAJILTA LAITTOMIA VASTATOIMIA

Teollisuusliiton järjestöpäällikkö ja keskuslakkotoimikunnan puheenjohtaja Vesa Aallosvirta vahvistaa, että työnantajat ovat toimineet työpaikoilla hyvin härskisti esimerkiksi levittämällä lakosta väärää tietoa tai vaatimalla henkilökohtaista ilmoittautumista lakkoon osallistumisesta.

”Työnantajalla ei ole mitään oikeutta yrittää estää työntekijöitä osallistumasta tähän poliittiseen lakkoon”, Teollisuusliiton järjestöpäällikkö Vesa Aallosvirta sanoo.

– Nämä toimet ovat yksinkertaisesti laittomia, ja niistä on säädetty rangaistukset rikoslaissa, Aallosvirta muistuttaa.

Aallosvirta kertoo, että työnantajat ovat yrittäneet painostaa työntekijöitä myös henkilökohtaisilla puhutteluilla.

– Työnantajalla ei ole mitään oikeutta yrittää estää työntekijöitä osallistumasta tähän poliittiseen lakkoon, josta Teollisuusliiton hallitus on päättänyt. Myöskään jälkikäteen ei työntekijälle voi tulla lakosta sanktioita.

Teknologiateollisuus ry on Aallosvirran mukaan ainakin osasyyllinen työnantajien härskiin toimiin. Jäsenyrityksiin on lähtenyt jäsentiedote, johon työnantajien edustajat ovat laittomissa painostusyrityksissään viitanneet.

– Pidän Teknologiateollisuuden toimintaa hyvin huolestuttavana. Se ei voi olla vaikuttamatta meidän välisiin suhteisiin.

Aallosvirta painottaa, että perjantain lakossa on puhe muustakin kuin siitä tavoitteesta, että ”työttömien kurmoottamisen on loputtava”. Aktiivimalli rikkoo kiky-sopimuksen. Sipilän hallituksen on pidettävä kiinni siitä, mitä on sopinut. Hallitus on puhunut yleissitovuudesta, irtisanomissuojasta ja aktiivimalli kakkosesta. Näistä asioista on sovittava aidosti kolmikantaisesti.

”LÄHDEN TORILLE, KOSKA ASIA ON TÄRKEÄ”

Hallituksen vastaiseen mielenosoitukseen on lähtemässä myös Helsingin puuseppäin ammattiosasto 701:n puheenjohtaja Riitta Kaituri.

– Minä lähden torille siksi, että tämä asia on tärkeä. Toinen syy on se, että en ole koskaan aikaisemmin ollut mukana lakkomielenosoituksessa.

Kaituri toteaa, että aktiivimallin kohtuuttomuudet ovat hänelle hyvin tutut.

– Minulla on lähipiirissä tuttu työtön, joka asuu maaseudulla. Siellä ei ole työpaikkoja eikä työvoimapoliittista koulutusta. Työtön ei pysty mitenkään vaikuttamaan asiaan.

Kaituri muistuttaa, että työttömyysturvan leikkaukset koskevat ”hyvin suurta joukkoa ihmisiä”.

– Minä toivon, että lakon kautta menee viesti päättäjille, että aktiivimallia on ainakin huomattavasti parannettava. Nyt mallissa ikään kuin ajatellaan, että työtön on tyhmä, laiska ja saamaton ja työtön omaa syytään. Näinhän asia ei ole. Aktiivimallissa tulee ylhäältäpäin rangaistus ihmiselle, joka ei pysty mitenkään itse vaikuttamaan asiaan.

TEKSTI SUVI SAJANIEMI
KUVAT KITI HAILA

Lisätietoa lakkoon liittyvistä asioista ja lakon taustoista Teollisuusliiton verkkosivulta: teollisuusliitto.fi/tyotaistelu

Sivun yläreunan kuva: Palkansaajien keskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava keräsivät 18.9.2015 jopa 30 000 ihmistä Helsingin Rautatientorille mielenosoitukseen maan hallituksen suunnittelemia pakkolakeja vastaan.