Pääluottamusmies Janne Naukkarinen, Punkaharjun vaneritehdas 22.1.2018. Oikealla Marko Malinen.

Lakolta vältyttiin mekaanisessa metsäteollisuudessa: Sopimus, jonka kanssa voi elää

Työnantajan kovan linjan ja kiistelyn sävyttämä neljän kuukauden neuvotteluputki päättyi vasta, kun asiat alkoivat lakkouhan alla loksahdella valtakunnansovittelijan johdolla kohdilleen.

– No, eihän se kokonaisuutena ole sitä, mitä haimme, mutta työnantajan alun pitäen esittämiin lukuisiin työntekijöiden etuihin kohdistuneisiin heikennysvaatimuksiin nähden tulos on siedettävä. Sopimuksen kanssa voi elää, mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa työntekijöiden yhtenä edustajana toiminut Metsä Woodin Punkaharjun kerto- ja vaneritehtaan pääluottamusmies ja Teollisuusliiton hallituksen jäsen Janne Naukkarinen arvioi.

– Estimme esimerkiksi vuosiloman pilkkomisen useisiin osiin. Samoin torjuimme keskeytymättömän kolmivuorotyön seitsemän prosentin halpuutuksen ja työnantajan laajalla skaalalla vaatiman direktio-oikeuden. Direktio tulee kyllä nyt seisokkiajoissa voimaan niin, että työnantaja voi asettaa arkipyhät työvuoroiksi joulupyhiä lukuun ottamatta. Se ei liene kuitenkaan ongelma, sillä niistä maksetaan edelleen 200 prosentilla korotettu palkka. Niihin vuoroihin löytyy varmasti halukkaita työntekijöitä.

Työntekijöitä korvennut kilpailukykysopimuksen eli kikyn mukanaan tuoma 24 tunnin työajan pidennys jäi edelleen voimaan.

– Se oli työnantajalle kynnyskysymys. En usko, että olisimme saaneet siihen edes lakolla muutosta aikaiseksi. Muiden alojen työehtosopimuksissa samainen määritys on kuitenkin edelleen voimassa. Toisaalta valtakunnansovittelija Minna Helle totesi meille jo sovittelun alussa, että ei pysty tekemään sellaista sovintoesitystä, jossa puututtaisiin kikyn tuomaan työajan pidennykseen.

– Parin vuoden kuluttua tilanne on kuitenkin toisenlainen. Työajan pidennys poistuu esimerkiksi teknologiateollisuuden työehtosopimuksesta. Se tarjoaa meillekin uuden tilaisuuden vaikuttaa asiaan.

Työpaikallaan Naukkarinen on ottanut sopimuksesta vastaan kritiikkiä ja kiitoksia samaan malliin kuin aikaisemmillakin sopimuskierroksilla.

– Varsin tavanomaiset tunnelmat täällä ovat vallinneet. Tällä kerralla erityisen mukavalta tuntui, kun ammattiosaston porukka kävi kiittämässä neuvottelurupeaman läpivetämisestä. Neljä kuukautta vierähti ja kolmisenkymmentä kokousta istuttiin. Vasta aivan loppusuoralla asiat alkoivat lakkouhan alla valtakunnansovittelijan johdolla edetä. Sitä ennen työnantajien edustajat Metsäteollisuus ry:stä eivät meidän tavoitteitamme juuri noteeranneet.

”Työnantajan heikennysvaatimuksiin nähden tulos on siedettävä”, kuvailee Punkaharjun vaneritehtaan pääluottamusmies Janne Naukkarinen.

PAIKALLINEN SOPIMINEN ASKARRUTTAA

Pietarsaaressa sijaitsevan UPM Timberin Alholman sahan pääluottamusmies Vuokko Piippolainen arvioi uuden työehtosopimuksen torjuntavoitoksi.

– Työnantajan alkuperäiset tavoitteet olivat kovat. Niitä on nyt saatu torjuttua. Siihen nähden ratkaisu ei ole huono. Kikyn 24 tunnin työajan pidennys sinne kuitenkin jäi. Se hiertää porukkaa.

Piippolainen jakaa Naukkarisen käsityksen siitä, että lakolla ei olisi nyt pystytty tilannetta parantamaan.

– Meidän pitää olla kahden vuoden päästä liikkeellä ja neuvottelemassa, että saadaan kiky-tunnit pudotettua sopimuksesta pois samassa yhteydessä, kun ne määräaikaisina siirtyvät teknologiateollisuuden sopimuksesta historiaan. Tavoitteena on, että ollaan sitten kaikki samalla viivalla.

Piippolainen suhtautuu varauksella sopimuksen sisältämään paikalliseen sopimukseen.

– Kokemuksemme on se, että paikallisia sopimuksia ei pystytä tekemään. UPM:n kaltaisessa yrityksessä toimitaan konsernin ohjauksessa. Paikalliselle soveltamiselle ei ole tilaa.

TYÖEHTOSOPIMUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN

Mekaanisen metsäteollisuuden uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on 20.1.2018.–31.11.2019. Se sisältää kaksi palkankorotusta, joista neuvotellaan molempina vuosina lähtökohtaisesti paikallisesti luottamusmiehen ja työnantajan välillä. Mikäli sopimukseen ei paikallisesti päästäisi, sisältää työehtosopimus määritykset, joiden perusteella korotukset maksetaan. Korotukset ovat molempina sopimusvuosina 1,6 prosenttia ja ne jakautuvat yleiskorotukseen ja paikallisiin jaettaviin eriin.

Työkohtaisia aikapalkkoja korotetaan 1.2.2018 alkaen 1,6 prosentilla ja 1.2.2019 alkaen 0,65 prosentilla. Vuoro- ja lauantailisiä sekä aseterahoja korotetaan samoina ajankohtina samoilla prosenttiluvuilla. Pääluottamusmiehen korvaukseen tulee viiden prosentin korotus. Työsuojeluvaltuutetun korvaus nousee 50 prosentista 60 prosenttiin pääluottamusmiehen korvauksen tasosta.

Työehtosopimuksen teksteihin tehtiin useita muutoksia. Niistä keskeisimmät ovat seuraavat.

Työnantajan on ilmoitettava yksi- ja kaksivuorotyön työajan lyhennysvapaiden alkamisajankohdasta viimeistään neljä vuorokautta ennen alkamista. Sovitun vapaan peruuttamisesta on työnantajan ilmoitettava viimeistään seitsemän vuorokautta etukäteen. Paikallisesti voidaan sopia toisin.

Seisokkiajoissa työnantajalla on direktio-oikeus arkipyhien käyttöön ottamisesta joulupyhiä lukuun ottamatta, joista on sovittava paikallisesti. Korvaustaso pysyy ennallaan 200 prosentissa.

Sopimus sisältää liitesopimuksena EK:n aikaisemmin irtisanoman keskusjärjestön välisten TT-SAK yleissopimusten soveltamisen mekaanisessa metsäteollisuudessa.

Työntekijöiden oikeus osallistua Teollisuusliiton hallintoelimien kokouksiin jatkuu ennallaan.

TORJUTUT HEIKENNYKSET

Teollisuusliiton neuvottelijat torjuivat mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusneuvottelujen kuluessa työnantajan tavoitteet keskeytymättömän kolmivuorotyön palkkatason alentamisesta, sairausajan korvauksen pudottamisesta 80 prosenttiin ja vuosiloman antamisesta työnantajan direktiolla niin, että 12 vuorokautta ylittävä osa olisi voitu antaa yhdessä tai kahdessa osassa.

Niiden lisäksi Teollisuusliitto torjui työnantajan tavoitteet palvelusvuosilisien poistamisesta ja muuttamisesta osaksi tuntipalkkoja, yksi- ja kaksivuorotyön pekkasviikkojen viikkoylityöstä maksettavien korvausten heikentämisestä, arkipyhäkorvausten maksamisesta vain kun työt on keskeytetty, helluntaiseisokin poistamisesta sekä vuoro-, ilta-, yö- ja lauantailisien jäädyttämisestä nykyiselle tasolle.

Punkaharjun vaneritehtaan pääluottamusmies Janne Naukkarinen (vasemmalla) keskusteli maanantaina 22. tammikuuta työntekijöiden kanssa työehtosopimuskiistan ratkeamisesta. Keskellä Päivi Kosonen, istumassa Arja Pusa.

 

Lue tästä Teollisuusliiton ja Metsäteollisuus ry:n hyväksymä sovintoehdotus

 

TEKSTI PETTERI RAITO
KUVAT MARKKU TISSARINEN

Sivun yläreunan kuva: Metsä Woodin Punkaharjun tehtaan pääluottamusmies Janne Naukkarinen (vasemmalla) kertoo uudesta työehtosopimuksesta Marko Maliselle maanantaina 22. tammikuuta.