Miksei lomautettuja raivaustöihin Kainuussa?

Miksei Kainuun sähkökatkosalueilla ole käytetty raivaustöihin Metsähallituksen lomauttamia, paikallisia metsureita? Tätä kysyy Teollisuusliiton metsäalan sopimusasiantuntija Jari Sirviö.

Metsähallitus on lomauttanut tänä talvena noin 250 metsuria eli pääosan metsureistaan. Lomautukset koskevat myös Kainuuta. Teollisuusliiton metsäalan sopimusasiantuntija Jari Sirviö hämmästelee, miksei näitä paikalliset olosuhteet tuntevia ammattimiehiä ole käytetty metsien raivaustöihin sähkökatkosalueilla. Tykkylumi on taivuttanut ja katkonut puita sähkölinjojen päälle niin, että Kainuun pitkään jatkuneista sähkökatkoksista on voitu puhua jopa hätätilana.

Sähkökatkojen purkutöihin on haalittu uutistietojen mukaan väkeä Etelä-Suomea myöten. Sirviö ei ymmärrä, miksei sähköasentajien työpareiksi ole haettu nimenomaan paikallista ammattiväkeä.

Asiantuntija muistuttaa, että maa- ja metsätalousministeriössä toimi aikanaan työryhmä, joka pohti juuri tämän tapaisia tilanteita. Sirviön mielestä sähkönsiirtoyhtiö, Kainuun tapauksessa Loiste Oy, voisi tehdä Metsähallitukselle virka-apupyynnön. Maksumiehenä on kuitenkin siirtoyhtiö.

– Sähkökatkot aiheuttavat rahallisia menetyksiä, mutta nämä voivat uhata myös terveyttä. Riskit kasvavat, jos sähköjen katkeamisen takia puhelimet eivät toimi eikä apua ei saada hälytettyä paikalle. Sähkönsiirtoyhtiöiden tulee maksaa virka-avun kustannukset.

– Poliitikotkin ovat puhuneet huoltovarmuudesta. Kenen pitää kantaa vastuu huoltovarmuudesta, kun sähkönsiirto katkeaa? Sirviö kysyy.

”EMME SAA”

Metsänhoitojohtaja Heikki Savolainen vastaa näin kysymykseen siitä, miksei Metsähallituksen lomautettuja metsureita käytetä sähkökatkoalueiden raivaustöissä Kainuussa.

– Metsurit ovat Metsähallitus Metsätalous Oy:n palveluksessa, jonka tehtävänä on hoitaa metsätaloutta valtion omistamissa metsissä. Se ei voi myydä metsuripalveluita sähköyhtiöille. Tämä on laissa kielletty.

– Pääosa meidän metsureista on lomautettuina tänä talvena. Olemme tiedustelleet heiltä halukkuutta työskennellä sähköyhtiöiden palveluksessa, jos sähköyhtiöt metsuriresursseja meiltä kysyvät. Olemme markkinoineet tätä myös sähköyhtiölle. Lomautuksen aikana ei metsureilla ole työnantajan puolelta estettä työskennellä toisen työnantajan palveluksessa.

”YHTEISTYÖKUMPPANI HALLINNOI”

Loiste Oy:n verkostoautomaatiopäällikkö Vilho Hartikainen sanoo, että Loiste Oy:n yhteistyökumppani on lähinnä Eltel. Se hallinnoi ja johtaa ”resursseja”.

– He haalivat porukkaa, jotta saamme nämä linjat korjattua, ja lähinnä on otettu asentajia.

Hartikainen puhuu ”työttömistä” kun häneltä kysyy Metsähallituksen lomauttamien ammattimetsureiden käytöstä raivausalueilla. Hartikainen kuitenkin toteaa, että ”tuossa pöydän ääressä on yhteistyökumppanin kanssa keskusteltu” metsuritarpeesta ylipäänsä ja että Metsähallituksen metsurit otetaan varmaankin taas uudestaan esiin.

Hartikainen sanoo, että metsuri ei välttämättä edes pysty poistamaan linjoilta isoimpia puita. Niitä poistavat sähkökatkosalueella liikkuvat 30 metsäkonetta. Loiste Oy:n päällikkö alleviivaa sitäkin, että metsureiden on tehtävä raivaustöitä nimenomaan sähköasentajan kanssa. Osa asentajista on nyt lähdössä muualle Suomeen töihin, vaikka raivaustöitä riittää Hartikaisen mukaan vielä jopa viikoiksi tai kuukausiksi, jollei kuuratilanne muutu.

Korkeiden sähkönsiirtomaksujen yhteydessä on puhuttu paljon siitä, että sääolojen aiheuttamien sähkökatkojen välttämiseksi linjat pitäisi kaivaa maahan. Loiste Oy:n verkostoautomaatiopäällikkö kuvaa näin yhtiön tilannetta:

– Meillä on suunnitelma, jonka mukaan kaikki taajamat saadaan kaapeloitua vuoteen 2028 mennessä. Taajamien ulkopuolella asuu 20 prosenttia asiakkaista. On päätetty, että syvällä metsässä olevia linjoja vedetään pääteitten varteen, jolloin puita on vain linjan toisella puolella.

TEKSTI SUVI SAJANIEMI
KUVA ILPO MAKKONEN