Teollisuusliiton liittokokous järjestettiin Tampere-talossa 22.-24.5.2023. KUVA JYRKI LUUKKONEN

Liittokokous osoitti suunnan seuraaville viidelle vuodelle

6.6.2023

TEKSTI PETTERI RAITO
KUVAT JYRKI LUUKKONEN JA ANTTI HYVÄRINEN

Teollisuusliiton liittokokoukseen vaaleilla valitut edustajat osoittivat liitolle suunnan seuraavaksi viideksi vuodeksi. Riku Aalto ja Turja Lehtonen jatkavat Teollisuusliiton johdossa.

Teollisuusliiton 23. varsinainen liittokokous pidettiin 22.–24. toukokuuta Tampereella. Liittokokousedustajat päättivät liitolle strategian seuraavaksi liittokokouskaudeksi, valitsivat liiton johdon ja uudistivat sääntöjä.

Teollisuusliiton arvopohja säilyy ennallaan. Toiminta perustuu kaikissa tilanteissa kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen arvoihin. Ne ovat jäsenlähtöisyys, solidaarisuus, tasa-arvo ja heikompien puolustaminen. Myös liiton toiminnan periaatteet pidettiin ennallaan. Ne ovat yhteisvoima, sopiminen ja neuvokkuus.

Uusi strategia ulottuu vuoteen 2028. Tavoitteena on, että Teollisuusliitto on Suomen vaikuttavin ja vetovoimaisin ammattiliitto. Se on arvostettu yhteiskunnallinen vaikuttaja, jota kuunnellaan. Edunvalvonnan selkärankana ovat neuvokkaat ja hyvinvoivat luottamusmiehet. Jäsenten työehdot on turvattu yleissitovilla työehtosopimuksilla. Työpaikoilla on sitouduttu yhteisiin tavoitteisiin ja tarvittaessa työtaisteluihin. Jäsenet käyttävät ajanmukaisia digitaalisia palvelukanavia.

Liiton toiminnan vuosittaiset painopisteet poimitaan strategiasta. Myös liittokokoukselle tehtyjä esityksiä käytetään toiminnan suunnittelussa. Liiton valtuuston tehtävänä on arvioida strategian toteutumista vuosittain. Toteuttamisessa keskeinen rooli on ammattiosastoilla.

Jatkokaudelle valittu Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto puhuu liittokokoukselle. KUVA ANTTI HYVÄRINEN

JATKOKAUSI AALLOLLE JA LEHTOSELLE

Teollisuusliiton puheenjohtajaksi valittiin Riku Aalto. Varapuheenjohtajaksi valittiin Turja Lehtonen. Näin he molemmat jatkavat aikaisemmassa tehtävässään. Valintoja edelsi kokouksen päättämä sääntömuutos, jossa varapuheenjohtajien määrä vähennettiin kolmesta yhteen.

Aallon mukaan vuonna 2018 toimintansa aloittaneen Teollisuusliiton tapahtumarikas alkutaival on johtanut liiton vahvistumiseen.

– Vakautta, oikeudenmukaisuutta ja työntekijöiden toimeentuloa edistävälle liikkeelle on haasteita matkan varrella riittänyt. Kolmen aiemmin itsenäisen liiton liitto – Teollisuusliitto – on luotsannut itsensä näistä myrskyistä ulos entistä vahvempana.

Strategia asettaa liittohallitukselle ja liiton päivittäistä työtä johtaville ne raamit, joiden puitteissa toimimme.

– Jotta voi käydä arvokeskustelua, istua neuvottelupöytään ja tarjota suuntaa Suomen työmarkkinoille ja yhteiskuntapolitiikalle, oman kompassin on oltava kunnossa. Siinä avainasemassa on liiton strategia tulevalle viisivuotiskaudelle. Strategia asettaa liittohallitukselle ja liiton päivittäistä työtä johtaville ne raamit, joiden puitteissa toimimme. Sieltä tulevat myös ne painopistealueet, joihin liiton halutaan keskittyvän, Aalto sanoi.

Aalto on 59-vuotias. Hän on toiminut Teollisuusliiton puheenjohtajana keväästä 2017 lähtien. Metalliliittoa hän johti vuodesta 2008. Aikaisemmin hän on työskennellyt Metalliliiton talouspäällikkönä ja Uudenkaupungin autotehtaalla. Koulutukseltaan Aalto on hallintotieteiden maisteri sekä elektroniikka-asentaja.

Varapuheenjohtaja Turja Lehtonen on 52-vuotias. Hän on toiminut Teollisuusliitossa varapuheenjohtajana ja Metalliliitossa liittosihteerinä ja järjestösihteerinä. Koulutukseltaan Lehtonen on ilmastointiasentaja. Ennen liittouraansa hän on työskennellyt muun muassa särmääjänä Valmetin Pansion tehtaalla Turussa.

VAHVA TALOUS JA TASE

Teollisuusliiton taseen arvo vuoden 2022 lopussa oli 677 miljoonaa euroa. Tase vahvistui liittokokouskauden eli vuosien 2018 ja 2022 välisenä aikana yhteensä lähes 440 miljoonan euron ylijäämällä.

Teollisuusliitto käytti edellisellä liittokokouskaudella varsinaiseen toimintaan yhteensä 236 miljoona euroa. Liittokokouskauden aikana saadut jäsenmaksutuotot olivat 168 miljoonaa euroa. 68 miljoonan euron kulujäämä katettiin sijoitustuotoilla.

Talousjohtaja Ulla Hopposen mukaan Teollisuusliitto tarvitsee vahvaa tasetta ja taloutta myös tulevina vuosina.

– Vain vahvalla taloudella ja tarkalla taloudenpidolla voimme varmistaa sen, että meillä on myös tulevaisuudessa riittävät resurssit ja painostuskeinot neuvottelutoiminnassa sekä osallistumisessa yhteisiin ponnistuksiin muiden ammattiliittojen kanssa, Hopponen totesi.

Liittokokouksen puheenjohtaja Sami Ryynänen vie kokousta eteenpäin. KUVA JYRKI LUUKKONEN

”OLEMME TEHNEET HYVÄÄ TYÖTÄ”

Liittokokouksen puheenjohtajina toimivat Sami Ryynänen, Mathias Pukkila, Nina Päivärinta ja Juha Pöllänen. Kokouksen päätöspuheenvuoron käyttänyt Ryynänen tiivisti kokousväen tunnelmat.

– Olemme saaneet vahvan mandaatin jäsenistöltämme. Juuri hyväksytty liiton strategia antaa toiminnallemme vankan pohjan. Yhdessä olemme tehokkaalla työskentelyllä ja monipuolisella keskustelulla saaneet aikaan toiminnan suuntaviivat seuraavaksi viideksi vuodeksi.

– Meitä kuunnellaan ja viestillämme on painoarvoa. Näin pitääkin olla Suomen suurimman ammattiliiton ylimmän päättävän elimen kokoontuessa. Teollisuusliiton jäsenten ääni on kuulunut täällä Tampereella vahvasti. Tämä ääni kuuluu jatkossakin. Olemme tehneet hyvää työtä, Ryynänen totesi.