IF Metall omvalde

Industriavtalet klart i Sverige – tvåårigt avtal ger 7,4 procent

TEXT JOHANNES WARIS

Facken inom industrin och arbetsgivarna i Sverige kom fredagen 31.3 överens om ett tvåårigt avtal för industrin. Avtalsperioden löper ut 31 mars 2025.

Till sammanslutningen Facken inom industrin hör förutom IF Metall också tjänstemannafacket Unionen, skogs, – trä- och grafiska facket GS, Sveriges livsmedelsarbetareförbund och Sveriges Ingenjörer.

Avtalet innebär att det så kallade märket nu är lagt. I Sverige innebär märket eller lönemärket att avtalen som sluts först i en avtalsrörelse sätter det så kallade lönemärket, som resten av arbetsmarknaden sedan följer.

Efter att avtalet inom industrin nu är klart är det industrins parter sätter lönenivån. Industriavtalet är en modell som varit i bruk i över 25 år och innebär att industrins parter löneförhandlar först av alla på arbetsmarknaden.

Sammanlagt innehåller avtalet löneförhöjningar på 7,4 procent under två år. Under det första året höjs lönerna med 4,1 procent. Det andra avtalsåret blir det ett lönepåslag på 3,3 procent.

Visst hade man kunnat önska sig mer, men vi har nått ett bra resultat.

Förutom löneökningar i procent innehåller avtalen även avsättningar till deltidspension eller flexpensionen. Dessutom kom parterna överens om en särskild höjning av avtalens lägsta löner på 1350 kronor eller 120 euro från den 1 april 2023.

– Visst hade man kunnat önska sig mer, men vi har nått ett bra resultat. Avtalet kommer att ge goda förutsättningar för att återgå till reallöneökningar nästa år, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson till tidningen Dagens Arbete.

LÅGLÖNESATSNING SKJUTS FRAM

Inför avtalsrörelsen hade IF Metall, Livsmedelsarbetarna och GS-facket lagt fram krav på en låglönesatsning vid företag och i branscher där det finns löner under 27 100 kronor (2408 euro) i månaden, enligt samma modell som i de två senaste avtalen 2017 och 2020.

Den här gången träder låglönesatsning i kraft först 2024.

Satsningen innebär i praktiken att löner under på 28 211 kronor i månaden räknas som om de vore 28 211 kronor i samband med löneförhöjningarna våren 2024.

Avtalen som har slutits är ändå preliminära och det slutliga beslutet att anta avtalet det fattas av respektive förbund. I IF Metall är det till exempel förbundsstyrelsen som fattar beslut, efter att det hållits ett avtalsråd den 13 april. Det är ändå inte sannolikt att det beslutsfattande organet skulle förkasta avtalet, skriver Arbetet.