Negatiivinen tulovero vaikuttaisi erityisesti pienituloisiin.

Negatiivinen tulovero ei ole vero vaan tuki

TEKSTI PEKKA LEIVISKÄ

Kouluajoilta moni muistaa, että kaksi miinusta muuttuu plussaksi. Tästä on kyse myös äkkiseltään erikoiselta kuulostavassa NEGATIIVISESSA TULOVEROSSA. Negatiivinen tulovero on malli, joka kohdistuisi ennen kaikkea matalatuloisiin henkilöihin. Heidän tulojaan ei mallissa verotettaisi, vaan valtio maksaisi heille tukea kuukausittain.

Negatiivinen tulovero voidaan toteuttaa monella tavalla. Niin sanottu UNIVERSAALI MALLI takaa tietyn minimitulotason kaikille kyseisessä maassa asuville.

Tässä mallissa negatiivisella tuloverolla voitaisiin korvata kaikki sosiaalietuudet. Kuukaudessa tietyn rajan alle tienaavat siis saisivat kuukausittain tukea, kun taas rajan yli tienaavat eivät saisi tukea, vaan maksaisivat veroja.

Nykyinen SOSIAALITURVA on SYYPERUSTEINEN eli ETUUKSIA, kuten työttömyyspäivärahaa ja asumistukea, myönnetään POIKKEUKSELLISISTA SYISTÄ.

SYYPERUSTEISESSA MALLISSA voidaan valita jokin tietty TUKI tai VEROETU, jonka jakamiseen sovelletaan negatiivisen tuloveron ideaa.

Negatiivisella tuloverolla voitaisiin korvata kaikki sosiaalietuudet.

Ajatus negatiivisessa tuloverossa on sama kuin PERUSTULOSSA, jota Suomessa kokeiltiin 2017–2018. Molempien ideana on YKSINKERTAISTAA TUKIJÄRJESTELMIÄ ja KANNUSTAA työttömiä OTTAMAAN VASTAAN lyhytaikaistakin TYÖTÄ.

Näiden kahden keskeisin ero on, että perustulossa maksetaan aina kaikille sama kuukausittainen korvaus. Korkeatuloisimmilta se vain verotetaan myöhemmin pois.

Käytännössä negatiivinen tulovero voi olla vaikea toteuttaa kuukausittain, koska kansalaisten tulot, verovähennykset ja erilaiset etuudet vaihtelevat.

Koska negatiivinen tulovero kytkeytyy SOSIAALITURVAJÄRJESTELMÄÄN, siihen kohdistuu paljon odotuksia ja ideologisia vääntöjä.

Jos negatiivinen tulovero otettaisiin käyttöön vain jonkin etuuden osalta, se ei todennäköisesti juuri yksinkertaisi tukijärjestelmää.

Jos taas negatiivisella tuloverolla korvattaisiin kaikki tuet, olisi se iso muutos nykyiseen etuuksien perusteita arvioivaan järjestelmään. Siksi jotkut vastustavat sitä.

Negatiivinen tulovero ei ole vielä missään käytössä, mutta ensimmäisiä kokeiluja tehtiin Kanadassa ja Yhdysvalloissa jo 1970-luvulla.

Negatiivinen tulovero sai tyrmäyksen

Suomen valtiovarainministeriö julkaisi kesällä selvityksen yhdestä negatiivisesta tuloveromallista. Työryhmä ei suosittele mallin käyttöönottoa eikä pidä kokeilun toteuttamista mahdollisena ensi vuonna.

Selvityksen perusteella malli ei kannusta työttömiä nykyistä enempää vastaanottamaan työtä.

Lopputulos ei ollut yllätys, sillä selvityksessä tarkasteltiin työtulovähennyksen korvaamista negatiivisen tuloveron mallilla.

Työtulovähennys tehdään automaattisesti kaikille palkkaa, palkkioita tai muita vastaavia saaville. Työtulovähennystä ei tehdä etuuksista, kuten työttömyyspäivärahoista.

Siksi tarkastelussa ollut malli ei olisi muuttanut työttömien kannustimia lainkaan. Jo nykyisin työtön saa ansaita 300 euroa kuussa menettämättä tukiaan ja niistäkin tuloista työtulovähennys tehdään joka tapauksessa.

Sosiaaliturvaa uudistetaan

Negatiivisen tuloveron selvitys oli osa valtion sosiaaliturvan uudistustyötä. Asiantuntijoista ja puolueiden edustajista koostuvan komitean työ jatkuu vuoteen 2027 asti.

Komitean tarkoituksena on yksinkertaistaa järjestelmää ja mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan helpompi yhteensovittaminen erilaisissa elämäntilanteissa. Toisin sanoen uudistetun sosiaaliturvajärjestelmän halutaan lisäävän työllisyyttä ja yrittäjyyttä.

Uudistuksia on tarkoitus toteuttaa vähitellen. Syksyllä komitean on tarkoitus edetä yksityiskohtiin, mikä tarkoittaa, että puolueiden on alettava ottamaan kantaa millaista sosiaaliturvaa ne kannattavat. Lue Tekijän juttu sosiaaliturvan uudistuksesta.