Ay-klinikoiden parhaaksi anniksi ovat osoittautuneet yhteiset keskustelut, Arja Salo kertoo.

Ay-klinikat tarjoavat ajankohtaista tietoa

22.8.2022

TEKSTI PETTERI RAITO
KUVA KITI HAILA

Verkon yli Teamsissa järjestettävät ay-klinikat tarjoavat ammattiosastoille ajankohtaista ja täsmällistä tietoa esimerkiksi verotuksesta, vuosikokousasioista ja oppilaitostiedottamisesta.

Teollisuusliiton toimistoyksikössä mietittiin jo ennen koronapandemian alkua verkossa toteuttavaa tiedottamista ammattiosastoille. Pohdinnat tulivat tarpeeseen, sillä pandemian alettua kysyntä verkon yli tapahtuvalle ajankohtaisten asioiden käsittelemiselle ammattiosastoissa kasvoi.

– Tartuimme hetkeen ja järjestimme alkajaisiksi toimistoporukalla harjoitusklinikoita Teamsissa. Ensin tumpeloimme ja sitten opimme käyttämään välinettä, järjestötoimitsija Arja Salo myhäilee.

Ay-klinikoiden toimintamalliksi valittiin yhden asian käsitteleminen tunnin mittaisessa Teams-istunnossa. Tietyn aihepiirin klinikoita puolestaan päätettiin järjestää arkipäivisin aamu- ja iltapäivästä, jotta mahdollisimman moni voisi niihin osallistua.

– Klinikka alkaa osallistujien määrästä riippuen nimenhuudolla tai nopealla esittelykierroksella. Sitä seuraa noin puolen tunnin tiivis Powerpoint-esitys.

– Osallistujat kirjoittavat esityksen aikana kysymyksensä ja kommenttinsa muistiin, ja esittävät ne noin puolen tunnin keskusteluosuuden aikana.

– Keskustelut ovat osoittautuneet klinikoiden parhaaksi anniksi. Kun kysymyksiä, kokemuksia ja tietoa jaetaan ja pohditaan osallistujien näkökulmasta, tullaan yhdessä viisaammaksi.

KUHINAA VERKOSSA

Ensimmäinen ay-klinikoilla käsitelty aihe oli digitaalinen Suomi.fi-palvelu.

– Ammattiosastoissa oli epätietoisuutta siitä, miten Suomi.fi-palvelua pystyy siihen tehtyjen muutosten jälkeen käyttämään. Pidimme aiheesta neljä klinikkaa. Niihin osallistui noin 200 toimihenkilöä 102 ammattiosastosta. Olimme todella iloisia. Vihdoinkin meillä oli väline, jolla tavoitimme samanaikaisesti suuren joukon ihmisiä eri puolilta Suomea.

Vuosien 2020 ja 2021 aikana järjestettiin kaikkiaan 18 ay-klinikkaa, joihin osallistui runsaslukuinen joukko puheenjohtajia, sihteereitä ja ammattiosastojen muita toimihenkilöitä. Käsiteltyjä aihepiirejä olivat edellä mainitun lisäksi yhdistyslain muutos, verotus, digitaalinen palkka.fi-palvelu, vuosikokousasiat, sääntömuutokset ja oppilaitostiedottaminen.

– Tiedon jaon, ammattiosastojen toiminnan ja uudistumisen tukemisen lisäksi olemme tehneet itsemme aikaisempaa näkyvämmäksi. Ay-klinikat ovat poikineet hyvän vuorovaikutuksen.

AIHEET OSASTOJEN TOIVEIDEN MUKAAN

Ay-klinikat ovat Salon mukaan tulleet jäädäkseen, vaikka niiden tarve on pandemian laannuttua vähentynyt.

– Ay-klinikat ovat erinomainen nopean toiminnan ja ammattiosastojen ohjeistamisen työkalu, mutta myös käypä tapa kerrata ammattiosastojen toiminnassa jatkuvasti tarvittavia asioita.

– Ajatuksemme on pitää tutut aihepiirit matkassa mukana ja etsiä ammattiosastojen toiveita kuunnellen uusia teemoja. Ehdotuksia on jo tullut esimerkiksi liittokokous- ja syyskokousklinikoista, Salo sanoo.